Çiftçilerin bilinçli gübreleme yapması ve kaynak israfının önüne geçilmesi amacıyla İl Tarım Müdürlüğü teknik elemanları tarafından yapılan eğitim çalışmaları olumlu sonuç vermeye başladı.
 
         İl Tarım Müdürlüğünce Niğde’nin çeşitli köy ve kasabalarında yapılan eğitim çalışmalarında, gübre kullanımında toprak tahlilinin önemi öncelikli olarak çiftçilere anlatılıyor. Bu kapsamda; yetersiz gübre kullanımının verim ve kaliteyi düşürdüğü, fazla ve yanlış gübrelemenin ise ürün maliyetini artırmasının yanında toprak kirliliği ve yer altı suyu kirliliğine yol açtığı ayrıntılı olarak ifade edilen bu eğitimler sonucunda çiftçilerin toprak analizine ilgisi çekildi ve analiz yaptıran çiftçi sayısında önemli artışlar oldu.
 
         İl Tarım Müdürü Nizamettin BİLHAN; “Son birkaç yıldır yürütülen bu çalışmaların ara vermeden devam ettiğini belirterek, tahlil ve tavsiyeye göre gübre kullanan çiftçilerin elde ettikleri sonuçlardan son derece memnun olduklarını” ifade etti.
 
Bilhan; “Müdürlüğümüz teknik elemanlarının analiz sonucuna göre gübre tavsiyesine uyan çiftçilerimiz kullandıkları gübre miktarında % 50 oranında tasarruf sağlamaktadır. Gübre miktarındaki düşüşe bağlı olarak sulamada da yaklaşık 1/3 oranında azalma olmaktadır. Bu da çiftçiye önemli bir katkı olarak geri dönmektedir. Ayrıca gübre ve su kullanımındaki azalma özellikle mantari bitki hastalıklarının görülme sıklığını ve dolayısıyla ilaç kullanımını da azaltmaktadır. Kısaca analize göre gübre kullanılması çiftçinin önemli oranda parasının cebinde kalmasını ve çok daha kaliteli ürün almasını sağlamaktadır. Bunları yaparken de ilaç ve gübre gibi kimyasalları az kullanmış olmakla çevre ve yer altı su kaynaklarının kirlenmesinin de önüne geçilmiş olmaktadır.”Ayrıca Bakanlığımız tarafından toprak tahliline dekarda 2.5 TL. destek de verilmektedir” dedi.
 
Çiftçilere “Tahlil yaptırın destek alın, tahlile göre doğru gübre kullanın, daha az maliyetle daha kaliteli ve çevreye duyarlı üretim yapın” çağrısında bulunana Bilhan, bu konuda İl Müdürlüğü olarak üreticilere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.
 

Editör: TE Bilişim