TÜİK güncel verileri paylaşmıyor

Gürer: “TÜİK verilerini gönderen Bakanlar, Milletvekiline yanıt için TÜİK’i adres gösteriyor”

SİYASET 09.09.2022, 22:32 Faruk
TÜİK güncel verileri paylaşmıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in;  kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bakanlara sorduğu sorular yanıtsız kaldı.

Dış ticaret verileri ile ilgili Ticaret Bakanına farklı konularda sorular yönelten Gürer’e Bakanlık TÜİK’i adres gösterdi. Bazı veriler ise TÜİK’te güncel olmadığı için sorular boşlukta kaldı.

Ticaret Bakanlığı, Gürer’in son dönemde verdiği 10’dan fazla soru önergesini, “Ben bilmem, TÜİK bilir” mantığıyla yanıtladı.

 CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer bazı Bakanlar sorularda iktidarın lehine bir durum var ise en ince detayına kadar soruya yanıt veriyor. Ancak başarısızlığı sergileyen bir durum söz konusuysa yanıttan kaçınıyor. Bu durumda kamuoyu bilgilenme hakkı perdeleniyor. TÜİK verilerin bir kısmını güncel girmiyor. Bazı konularda ise yıllardır veri paylaşmadığı durumlar da var. Bakan milletvekili sorusunu yanıtlamayıp TÜİK adres gösterecekse milletvekilinin Bakan’a soru sormasının ne anlamı var? Bazı Bakanlar soru içeriklerine yanıt vermekten çekinir durumdalar. Cumhurbaşkanlığı sistemi Bakanları da bu bağlamda da işlevsiz kıldı” diye konuştu.

 

SORU ÖNERGELERİ BOŞLUKTA KALIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in; başta hammadde olmak üzere ülkemizin gıda, tohum, , buğday gibi tarımsal ürünler ile ilaç ve gübre ithalatı ve ihracı gibi konuların yer aldığı soru önergelerine Ticaret Bakanlığı yanıt veremedi. İhracat rakam artışını  kamuoyuna balllandıra ballandıra duyuran Bakanlık ithalat rakam artışını ise kamuoyundan olabildiğince uzak tutmaya çalıştığı gibi Bakanlığın yaptığı ithalat verilerini de paylaşmaktan çekindi.

BAKANLAR İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında TÜİK’i adres gösterirken, bazı soru önergelerinde topu başka Bakanlıklara attı, bazı önergeleri ise hiç yanıtlamadı. Ancak TÜİK’in resmi internet sitesinde de soruların yanıtları genel olarak yer almıyor.

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere soru önergelerinin yanıtsız bırakılması  ya da TÜİK’in adres gösterilmesi uygulamasına tepki gösterdi. 

 

 

VERİLERİ BAKANLIK AÇIKLAMALI 

CHP Milletvekili  Ömer Fethi Gürer, “Sistem değişikliği olmadan milletvekilleri doğrudan başbakana soru sorabiliyordu. Yürütme başı olarak da Başbakan soruları yanıtlıyordu. Anayasa Cumhurbaşkanına milletvekilinin soru sormasına imkân vermiyordu. Sistem değişikliği ile başbakanlık kalktı. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi. Ancak Anayasa’da Cumhurbaşkanına soru sorulamayacağı yönündeki madde değiştirilmediği için milletvekillerinin  doğrudan cumhurbaşkanına soru sormasının önü kesildi. Oysa tek yetkili cumhurbaşkanı. Doğru olan, milletvekillerinin başbakan işlevi de gören mevcut Cumhurbaşkanına soru sormasıydı. Bakan yetkisiz, müsteşar kalktı. Bu sistem, adı bakan olan ama müsteşar gibi görev yapan bakanların olduğu bir yapıya dönüştü. Bakanlar da kamuoyuna yansıdığında cumhurbaşkanlığı sisteminin başarısızlığını gösterecek konulara güncel yanıt vermekten çekiniyor. TÜİK’i adres gösteren Bakan güncel bilginin TÜİK’te olmadığını biliyor. Hem soruyu yanıtsız bırakıp  hem de TÜİK o veriyi girdiğinde gündemden düşeceğini düşünerek soruları yanıtsız bırakıyor. Çok sayıda güncel veri ve sorun içeren sorularımıza Bakanlar ya yanıt vermiyor ya da soru içeriğini yanıtlamaktan uzak bilgiler veriyor” diye konuştu.

 

 

CHP Milletvekili Gürer’in son dönemde Ticaret Bakanlığının yanıtlaması istemiyle  verdiği yanıtsız kalan sorulardan örnekler.

 SORU

Orta Anadolu illerinde 2022 yılı başlangıcı ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan toplayanlar TIR ile Ortadoğu ülkelerine hayvan ihracatı yapmaktadır. Doğal olarak bu süreç hayvan varlığını etkilemekte, et fiyatlarında değişkenliğe neden olmaktadır.

TÜİK verilerine bu rakamlar 2022 yılında yansıyacağı için iki ayda yurt dışına hayvan çıkışı için düzenlenen veriler Bakanlığınızın kayıtlarındadır.

Hangi ülkelere son iki ayda ne kadar canlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevk edilmiştir?

Canlı hayvan şevkinde hayvan fiyatlar ne kadardan ihraç edilmektedir?

Türkiye 2022 yılı içinde canlı hayvan ithalatı planlanmakta mıdır?

 

YANIT

Uluslararası anlaşmalar uyarınca Avrupa Birliği, Bosna Hersek ve Birleşik Krallık menşeli canlı hayvanlar için açılan tarife kontenjanları, ilgili mevzuat çerçevesinde tahsisat önceliği bulunan Et ve Süt Kurumu’na dağıtılmakta olup söz konusu tarife kontenjanları kapsamında ithalatın yapılıp yapılmayacağı hususu adı geçen Kurumun takdirindedir.

Öte yandan, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında istatistiksel bilgilerin saklanması, kullanıcıya sunulması, söz konusu alanlara ilişkin sistemlerin geliştirilmesi ve bu amaçla ulusal ve uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine etme görevi Türkiye İstatistik Kurumu’nun uhdesinde yer almaktadır.

 

 

SORU

TMO stoklarında da düşük taban fiyat nedeni ile yeterli ekmeklik ve makarnalık buğday alımı yapılamadığı ilgili bakanlık tarafından ifade edilmekte olup; düşük proteinli buğdaydan makama üretimi halinde durum buğdayı yani sert buğday tadında olmaz ve tüketici tarafından kolayca fark edilir ki; yurt dışı satışında da inceleme sonucu ciddi sıkıntılar oluşur. Sert buğdaydan üretilmeyen makama ayrıca pişme sürecinde yapışması müşteri memnuniyetsizliği oluşturur.

Verilerde Ülkemizde durum buğdayı sert buğday üretimi yetersiz görülmektedir. İthal edilen buğday kapsamında yurt dışı satışı yapılan makarnalar için durum buğdayı sert buğday ithal edilmiş ise hangi tanımlama ile ülkemize getirilmiştir. İthal edilmedi ise makarnalık buğday açığı nasıl giderilmiştir?

2021 yılında TMO tarafından 12,5 protein ve 11,5 protein buğday ithal edilmiştir; İthal edilen buğdaydan makarnalık buğday çeşidi olarak 2021 yılında ithalat yapılmış mıdır?

 

YANIT

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında istatistiksel bilgilerin saklanması,

kullanıcıya sunulması, söz konusu alanlara ilişkin sistemlerin geliştirilmesi ve bu amaçla ulusal ve uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine etme görevi Türkiye istatistik Kurumunun uhdesinde bulunmaktadır

 

 

SORU

Rusya ve Ukrayna’da Türk firmalarının doğrudan ürün verdiği ya da iş yeri olarak faaliyette bulunup savaştan etkilenerek faaliyetlerini durduran iş yeri sayısı kaçtır?

kayıtlı ihracat yapan firmalarının bu bölgedeki sayısı kaçtır?

Ürün sevk ve alacakların tahsili sağlanabilmekte midir?

 

YANIT

Rusya ve Ukrayna ile ticaret akışının olumsuz yönde etkilenmemesini teminen Bakanlığımız, ülkemizin ve muhatap ülkelerin ilgili tüm kurum ve kuruluşları ile çalışmalarını aralıksız sürdürmekte ve gerekli tedbirleri almaya devam etmektedir.

 

 SORU

Son altı ayda ne kadar gübre ithal edilmiş ne kadar ihraç edilmiştir?

Tamamı ülkemizde üretilen gübre çeşitleri hangileridir?

Yurt dışından ithal gübre çeşitleri ve son altı ayda yapılan ithalat tutan nedir?

İthal edilen gübrelerin hangi ülkelerden kaç TL üzerinden ithalat sağlanmıştır?

Ülkemizde gübre arz açığı ne kadardır?

Gübre fiyatlannda yapılan % 30 indirim sonrası fiyatlar tekrar hızla yükselişe geçmesi nedendir?

İthalat ve fabrika stoklan yeterli midir?

Gübre temin etmekte zorlanan çiftçi için verilen destek yeterli olmamaktadır yeni bir düzenleme yapılacak mıdır?

YANIT 

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında istatistiksel bilgilerin saklanması,

kullanıcıya sunulması, söz konusu alanlara ilişkin sistemlerin geliştirilmesi ve bu amaçla ulusal ve uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine etme görevi Türkiye İstatistik Kurumunun uhdesinde bulunmaktadır.

 

 SORU

 

Süt tozu; yağlı, yağı kısmen veya tamamen alınmış sütten, kremadan veya bu ürünlerin karışımından suyun uzaklaştırılması ile elde edilen ve son üründe nem içeriğinin ağırlıkça en fazla %5 oranında olduğu katı ürün olarak tanımlanmaktadır.

Süt tozu; çikolata, bisküvi ve pasta yapımında, dondurma ve şekerleme imalatında, hazır çorbalar gibi kurutulmuş hazır ürünlerin yapımında, hayvan mamalarında ve kozmetik ürünler de dahil olmak üzere pek çok sektörde kullanılmaktadır

2020 yılında yağsız süt tozu ihracatı bir önceki yıla göre %56,3 oranında azalarak 18 bin tona, ithalat ise %78,9 oranında artarak 127 tona ulaşmıştır

1-2021 yılında süt tozu üretimimiz nedir?

2-Hangi ülkelere İhracaat; hangi ülkelerden ithalat yapılmıştır?

3-Süt tozu arz açığı var mıdır?

YANIT 

 

Bakanlığımız görev ve yetki alanına giren hususlar itibarıyla önergenize ilişkin cevaplarımıza aşağıda yer verilmiştir.

​5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında istatistiksel bilgilerin saklanması,

kullanıcıya sunulması, söz konusu alanlara ilişkin sistemlerin geliştirilmesi ve bu amaçla ulusal ve uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine etme görevi Türkiye İstatistik Kurumunun uhdesinde bulunmaktadır.

 

 

 

SORU 

 

2022 yılı Ocak ayından itibaren mikro krediye başvuran kişi sayısı kaçtır?

2020 yılından itibaren mikro kredi kullanan üniversite mezunu, meslek ve teknik lise mezunu kişi sayısı kaçtır?

YANIT 

2022 Ocak ayından itibaren mikro krediye başvuran kadın sayısı kaçtır5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında istatistiksel bilgilerin saklanması, kullanıcıya sunulması, söz konusu alanlara ilişkin sistemlerin geliştirilmesi ve bu amaçla ulusal ve uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine etme görevi Türkiye İstatistik Kurumunun uhdesinde yer almaktadır.

 

 

 

SORU 

2021 yılında Avrupa’dan ithal ettiğimiz plastik çöp miktarı ve ödenen tutar ne kadardır?

2022 yılı Ocak ayı itibariyle yaptığımız plastik çöp ithalatı ne kadardır?

İthal edilen plastik çöplerin kullanıldığı sektörler nerelerdir?

2018 yılından günümüze kadar geçen sürede ithal edilen plastik çöplerin yıllara göre dağılımı nedir?

Ülkemizin plastik çöp ithal etmesinin nedeni nedir?

Ülkemizin plastik çöp ithalatı yaptığı ülkeler hangileridir? İthalat yaptığımız her ülkeden aldığımız plastik çöp miktarı nedir?

 

YANIT

İlgide kayıtlı yazıları ekinde yer alan, Niğde Milletvekili Sayın Ömer Fethi GÜRER tarafından verilen 7/65782 ve 7/66136 sayılı yazılı soru önergeleri konusu itibarıyla Bakanlığımız görev ve yetki alanına girmemesi nedeniyle iade edilmektedir.

 

 

 

 

SORU 

2020 yılı ve 2021 yılı geçen 10 aylık süreç içinde yapılan çelik ve ham çelik ihracatımız ne kadar?

2020 yılı ve 2021 yılı geçen 10 aylık süreç içinde yapılan çelik ve ham çelik ithalatı ne kadardır?

Ham çelik ihracatı yaptığımız ülkeler hangileridir?

37 ham çelik üretim tesisimizin olmasına rağmen ham çelik ithal etmemizin nedeni nedir?

 

YANIT

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında istatistiksel bilgilerin saklanması,

kullanıcıya sunulması, söz konusu alanlara ilişkin sistemlerin geliştirilmesi ve bu amaçla ulusal ve uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine etme görevi Türkiye İstatistik Kurumunun uhdesinde bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 7207 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonumda yer alan ham çelikte, ithalatın tamamına yakını (%95) Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında gerçekleşmiş olup sıcak sac üreten çelik üretim tesisleri tarafından ihracat amacı ile girdi ithalatı yapılmıştır…

 

 

 

SORU

Ülkemiz ihracatında fındık, buğday unu, su ürünleri, makama, kanatlı et, kurutulmuş üzüm, mandalina, yumurta, işlenmemiş tütün ve kuru kayısı ilk on ürün olarak belirtilmektedir.

1- İthalatı yapılan ilk on gıda ürünlerinin ve miktarları nelerdir?

 

Kaynak: TİYO AJANS
Yorumlar (0)
banner696
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 22 Mart 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 26 54
2. Eyüpspor 26 53
3. Pendikspor 26 47
4. Rizespor 25 46
5. Keçiörengücü 26 46
6. Sakaryaspor 26 46
7. Bodrumspor 26 41
8. Manisa FK 25 39
9. Boluspor 25 38
10. Bandırmaspor 25 37
11. Göztepe 25 35
12. Tuzlaspor 26 28
13. Altay 26 25
14. Adanaspor 26 25
15. Erzurumspor 25 24
16. Altınordu 25 20
17. Gençlerbirliği 25 17
18. Denizlispor 26 17
19. Yeni Malatyaspor 26 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13

Gelişmelerden Haberdar Olun

@