Tarım İl Müdürü Usanmaz 'dan Çarpıcı Açıklamalar

Tarım İl Müdürü Cemil Usanmaz, Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat'ın sert eleştirilerine çarpıcı cevaplar verdi.

SİYASET 16.12.2010, 23:04 16.12.2010, 23:04
Tarım İl Müdürü Usanmaz 'dan Çarpıcı Açıklamalar
Tarım İl Müdürü Cemil Usanmaz, Bor Belediye Başkanı  Sıtkı Erat'ın  sert eleştirilerine çarpıcı cevaplar verdi.
 
 
Niğde Tarım İl Müdürü Cemil Usanmaz’ın tayin gerekçesi ile başlayan Niğde Ziraat Odası Başkanı Bayram Ali Özdemir ve Niğde Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Rasim Yılmaz’ın konu ettiği açıklamalarda adı sıkça geçen AKP Niğde Milletvekili Muharrem Selamoğlu’nun açıklamalarının ardından Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat’da  Tarım İl Müdürü Cemil Usanmaz’a ağır eleştirilerde bulunmuştu.
Bu gün de Tarım İl Müdürü  Cemil Usanmaz dan eleştirilere cevap geldi.
 
Meralar Devletin Maldır. Geleceğimiz için Korunmalıdır ve Korumaya Devam Edeceğiz
 
Bor Belediye Başkanı Sıtkı ERAT’ın üzerine vazife olmadığı halde özellikle Niğde Tarım İl Müdürünü, Mera Komisyonunu dolaylı olarak Bor Kaymakamlığı ve Valilik Makamını eleştirmiştir. İlimiz mahalli basınına yansıyan eleştiriler asılsız ve gerçekle ilgisi bulunmayan iddialardan ibarettir.
 
Bilindiği üzere Mera alanlarımız 28.02.1998 tarihinde çıkarılan 4342 Sayılı Kanuna göre yürütülmektedir.
 
4342 Sayılı Mera Kanununun illerde uygulanmasını ve çalışmalarının yürütülmesini Bu Kanunun 6.maddesinde belirtildiği üzere Valinin görevlendirdiği  “Mera Komisyonu” ve “Mera Teknik Ekipleri”  yapmaktadır.
 
Mera Komisyonu Vali Yardımcısı Başkanlığında, Tarım İl Müdürü, Tarım İl Müdürlüğünden ilgili Şube Müdürü, İl Özel İdaresi Müdürlüğünden bir Ziraat Mühendisi, Hazine Avukatı, Milli Emlak Müdürü, Kadastro Müdürü ve Ziraat Odası Başkanı olmak üzere 8 (sekiz ) kişiden oluşmaktadır.
 
Mera, yaylak ve kışlak varlığı ile hayvancılık potansiyeli dikkate alınarak ihtiyaç duyulan il merkezi ve ilçelerde Mera Komisyonuna bağlı olarak çalışacak ve tespit, ölçme, harita yapma ve yer gösterme çalışmalarını yapmak üzere “Teknik Ekipler” oluşturulmuştur.
 
İlimizde Vali Yardımcısı Başkanlığında 8 (sekiz) kişiden oluşan bir Mera Komisyonu ve Bor İlçemizin de dahil olduğu ilçelerde teknik personelden oluşan “Teknik Ekip” ler bulunmaktadır.
 
Bor İlçemizde verimli ve kullanışlı mera alanlarımız çeşitli sebeplerle elden çıkmış zamanla azalarak bugün bitme noktasına varmıştır.
 
Meralar hayvancılık sektörü için mutlaka gerekli olan doğal kaynaklarımızdır. Meraları korumak her vatandaşın asli görevidir.
 
Mevcut Mera Kanunu, tahsisi değişen meralar için ot bedeli alınmasını şart koşmuştur. Ot bedeli alınması kanuni bir zorunluluktur. Mera kanunu kapsamında alınan bu ot bedelleri Tarım İl Müdürlüğü hesabına değil Devletin Hazinesine yatmaktadır.
 
Bor belediye Başkanı Sıtkı ERAT’ın Bor hayvancılığı için çok gerekli olan bu meralarla niçin bu kadar meşgul olduğuna anlam verilememiştir.
 
Mera Kanunu; Meraların korunmasını esas almıştır. Meralara yapılan tecavüzler için cezai hükümler getirmiştir.
 
Gelecek nesillerin yeterli miktarda et, süt … gibi hayvansal ürünlerden istifade etmesi ve hayvancılığın gelişmesi için yem kaynağı olan meraları korumak asli görevimizdir. Mera alanlarının daraltılması hayvancılığın azalması anlamına gelmektedir. Bu doğal kaynağın yok olması hayvancılık için felakettir. Bunu gelecek nesillere Sıtkı ERAT nasıl anlatacaktır?
 
Bor Belediye Başkanı Sıtkı ERAT bazı internet sitelerinde ve mahalli basınımızda 13-14.12.2010 tarihlerinde üzerine vazife olmamasına rağmen bir açıklamada bulunmuştur.
 
Bu Açıklamalar asılsız olup, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu konulardaki iddialar ve bunların cevapları şöyledir;
 
 
 Üniversiteden 4 Trilyon TL ot parası istendi iddiasına cevap;
 
Bor Belediye Başkanı Sıtkı ERAT tarafından Niğde Üniversitesi kampüs alanında bulunan mera arazisinin üniversiteye devredilmesi konusunda Rektörün talepte bulunduğu ve bu alanlarla ilgili olarak Tarım İl Müdürlüğünce 4 Trilyon TL ot bedeli çıkarıldığı iddia edilmiştir.
 
Bu iddia asılsız olup gerçekle hiçbir ilgisi bulunmadığı gibi kamu görevi yürüten bir belediye başkanının da böyle dayanağı olmayan bir iddiada bulunması talihsizliktir. Üniversiteden 80,89 ve 110 nolu parseller için toplam alınan ot bedeli 36.873 TL dir. Alınan ücretler de 4342 Sayılı Mera kanunu 30. maddesinin (e)  bendi kapsamında tahsil edilmektedir. Mera ile ilgili çalışmalar mevcut kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapılmış olmasına rağmen Sıtkı ERAT’ın “Üniversiteden 4 Trilyon ot bedeli talep edilmiştir.” şeklindeki iddiası doğru olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı gibi ifade ettiği bu bedelin nasıl hesap edildiği de halen anlaşılamamıştır.
 
Sıtkı ERAT’ın iddia ettiği 4 Triyon TL ile Mera Komisyonunun kabul ettiği 36.873 TL arasında yaklaşık 108 kat fark bulunmaktadır. Bu hesap yanlışlığına yanılma denilebilir mi?  Bu olsa olsa tam uydurma bir haberdir. Sıtkı ERAT eğer Bor Belediyesini de bu şekilde 108 kat yanılarak idare ediyorsa vay geldi başımıza.
 
Söz konusu mera alanları Fertek kasabasına kayıtlı 80,89 ve 110 nolu mera parsellerinden ibaret olup,  4342 Sayılı Mera Kanununun 14. maddesinin c bendi gereği kamu yatırımları yapılması amacı ile tahsis amacının değiştirilmesi talebi 08.03.2010 tarihinde Niğde Üniversitesince yapılmıştır.
 
Talep edilen alanın toplam miktarı 73.950 m2 dir. Mevcut alanla ilgili 06.09.2010 tarihinde 8 kişiden oluşan Niğde İli Mera Teknik Ekibi inceleme yapmış ve olumlu raporlarını Mera Komisyonuna sunmuşlardır.
 
Niğde ili Mera Komisyonu ise 07.09.2010 tarihinde Vali Yardımcısının Başkanlığında Tarım İl Müdürü Cemil USANMAZ’ın katıldığı toplantı da teknik ekibin raporunu görüşmüş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Komisyonun bu kararında ot bedelinin 36.873 TL olarak alınması kararlaştırılmıştır. Bu karar 24.09.2010 tarih ve 9043 sayılı yazı ile Üniversiteye bildirilmiştir. Niğde Üniversitesi de 4.12.2010 tarih ve 835 sayılı yazısı ile 36.873 TL ücreti yatırdığına dair dekontu Tarım İl Müdürlüğüne göndermiştir.
 
Bor Belediye Başkanı Sıtkı ERAT 4 Trilyon TL ot bedelinin Üniversiteden talep edildiğine dair varsa elinde bilgi belgeyi sunmak zorundadır yoksa kişi ve kurumları karalama söz konusu olacaktır. İddia ettiği 4 Trilyon TL ot bedelini ispat etmesi gerekmektedir. Aksi halde mesnetsiz dayanaklardan, kişi ve kurumları karalamalardan dolayı hukuki sonuçlar ortaya çıkacaktır.
 
Altunhisar – Bor Duble Yolunun yapılmasında zorluk çıkardı iddiasına cevap:
 
Bor Belediye Başkanı Sıtkı ERAT ilimizin mahalli basınına yaptığı açıklamalarda Altunhisar-Bor Arası yol yapımı çalışmaları için gerekli olan dolgu malzemenin Pınarbaşı mevkiindeki meradan temin edildiği fakat Tarım İl Müdürünün olumsuz rapor verdiği, olumsuz raporu ise Bor Kaymakamı Kemalettin SAKİN’nin müdahale ederek, değiştirdiği dolayısıyla raporun olumlu hale dönüştüğü iddia edilmektedir.
 
Söylenen ifadeler tamamen asılsız olup, bir belediye başkanına yakışmayan ve alt yapısı araştırılmadan, afaki söylenen ithamlardır. Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü 08.04.2010 tarihinde Bor Merkez İlçeye kayıtlı 6 ada 14 parsel nolu 99.697,50 m2 mera alanının 4342 Sayılı Mera Kanununun 14.maddesinin (c) bendi gereği kamu yatırımları yapılması amaçlı tahsis amacının değiştirilmesini talep etmiştir.
Bu talep kapsamında Mera Komisyonu konuyu incelemek üzere 31.05.2010 tarihinde Bor Teknik ekibini görevlendirmiştir.
 
Tarım il Müdürü Cemil USANMAZ Mera Komisyon Üyesi olup, kendi başına meralar hakkında karar vermeye yetkili olmadığı gibi, bu konuda herhangi bir raporu da bulunmamaktadır. Söz Konusu olumsuz olduğu iddia edilen rapor 17.06.2010 tarihinde hazırlanmıştır. Bu rapor 7 kişiden oluşan Bor İlçe Mera Teknik ekip tarafından hazırlanmıştır. Bu raporda da Bor Belediye Başkanı Sıtkı ERAT’ın imzası bulunmaktadır. Adı geçen rapor Bor Kaymakamının imzası ile 17.06.2010 tarih ve 2955 sayılı bir üst yazı ile Mera Komisyonuna gönderilmiştir. İl Mera Komisyonu 23.07.2010 tarih ve 2010/23 sıra nolu toplantısında bu raporu görüşerek oybirliği ile uygun karar vermiştir. Olumlu Karar veren üyelerden birisi de Tarım il Müdürü Cemil USANMAZ’dır.  Bu Karardan sonra Defterdarlığın 09.06. 2010 tarih ve 462/4572 sayılı yazılı uygun görüşü ve Valiliğimizin 23.08.2010 tarih ve 5280 sayılı olurları ile söz konusu meranın tahsis değişikliği yapılmıştır.
 
Belediye Başkanı Sıtkı ERAT kendisinin imzaladığı olumsuz diye iddia ettiği raporuna dahi muhalefet etmiştir. Kendi raporunu eleştirmiştir. Sıtkı ERAT Bor Belediye Başkanlığı gibi kamu hizmetlerinin yürütüldüğü bir yerde görev yapmaktadır. Nereye imza attığını/atacağını artık öğrenmek zorundadır. Eğer öğrenmezse böyle garip şekilde kendi kendini eleştirmeye devam edecektir. Bu yetmiyormuş gibi bu konuda oldukça gayret gösteren Tarım il Müdürü ve Mera Komisyonu ile Valiliğe iftirada bulunmuştur. Bu da hukuki bir sonuç doğuracaktır.
 
Küçük Sanayi Sitesine Arsa Tahsisinin Geciktirildiği ve 70 Bin TL Ot Parası İddiası;
 
Küçük Sanayi Sitesi oluşturmak için Bor Karma Organize Sanayi Müdürlüğünce talep edilen arazinin tahsis edilmemesi için gereken zorluğun çıkarıldığı ve bu alanın tahsisi için 1 yıl gibi bir süre uğraşıldığı ve bu alan için 70 Bin TL ot parası belirlendiğini iddia etmektedir.
 
Bor Belediye Başkanı Sıtkı ERAT’ın Mera Kanun ve yönetmeliğini bilmemesi bir mazeret olmadığı gibi yanlış bilgi vermeğe de hakkı bulunmamaktadır. Bu tür tesislerde ot bedeli alınması Kanuni bir mecburiyettir. Mevcut Mera Kanunu değişmediği müddetçe ot bedeli alınmaya devam edilecektir. Sıtkı ERAT’ın gücü varsa mevcut kanunu değiştirmeye çalışsın. Bizlerde ot bedeli almayalım.
 
Konu ile ilgili olarak 05.05.2010 tarihinde İl Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü talepte bulunmuş Mera Komisyonu da konuyu incelemek üzere teknik ekibi görevlendirmiştir. İçerisinde Bor Belediye Başkanı Sıtkı ERAT’ında üye olarak bulunduğu Teknik Ekip hazırlamış olduğu 08.07.2010 tarihli mera inceleme ve ot bedeli hesaplama raporunu Mera Komisyonuna sunmuştur. Mera Komisyonu da Teknik ekibin raporları doğrultusunda söz konusu alanların tahsis amacının değiştirilmesini ve hesap edilen ot bedelinin alınmasını oy birliği ile uygun görmüştür. Bu işlemlerde herhangi bir zorluk süreci yaşanmadığı gibi talep 3 aylık kısa bir süre içerisinde neticelendirilmiştir. Ayrıca 4342 Sayılı Mera kanununun 30. maddesinin  ( e)  bendi kapsamında hesaplanan ot bedeli raporunda Bor belediye başkanı Sıtkı ERAT’ın üye olarak imzası bulunmaktadır. Kendisinin imzası bulunduğu 70.000 TL ot bedeline şimdi itiraz etmektedir. Bor Belediye Başkanı Sıtkı ERAT Bor Organize Sanayi için tahsis edilen 98 dekarlık alanın ot bedeli tespitini kendisininde içerisinde bulunduğu teknik ekip tarafından hazırlandığı halde imzasına sahip çıkmayarak eleştiri yapması anlaşılır bir durum değildir. Mademki bu ot parasını uygun görmüyordun da niye raporun altına imza attın. Şimdi bunu nasıl izah edecek Bu da yetmiyormuş gibi ot bedeli tespitinde hiç yetkisi olmayan ve bu konuda müdahalesi de bulunmayan Tarım İl Müdürünü eleştirmesi tamamen haksızlık ve insafsızlıktır.
 
11.000 Dönüm Değil 3.000 Dönüm İddiasına Cevap;
 
Bor Belediye Başkanı Sıtkı ERAT’ın Bor Karma Organize Sanayi Bölgesine tahsisi istenen mera vasıflı arazinin 11.000 dönüm olmadığı bunun 3.000 dönüm olduğu şeklindeki iddiaları bulunmaktadır.
 
Bor belediye Başkanı Sıtkı ERAT’ın bu iddiası da doğru değildir. Sıtkı ERAT; Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı sıfatı ile 11.05.2009 tarih ve 11-05-01 sayılı İl Mera Komisyonu Başkanlığına hitaben yazdığı yazıda 11.286 dönüm mera arazisinin Bor Karma Organize Sanayisine tahsis edilmesini istemiştir. Sıtkı ERAT’ın 11.000 dönüm değil 3.000 dönüm arazi talebinin olduğu iddiası İlimiz yerel basınına yansımıştır. Oysaki kendi imzası ile 11.000 dönüm mera arazisinin talep edildiğine dair belgeler sabittir. Bu da bir belediye başkanına yakışmayan tutum ve davranıştır. Doğruyu söylemek her insanın görevi olduğu gibi Sıtkı ERAT ‘ında görevidir.
 
Daha sonra aynı alan için 14 Temmuz 2009 tarihinde Niğde Valiliği Tarım İl Müdürlüğüne hitaben Güney Grup Enerji Çevre Danışmanlık A.Ş. (Çankaya-ANKARA) tarafından müracaatta bulunulmuş ilgili firmaya şifaen meraların şahıs ve şirketlere verilmesinin mümkün olmadığı ifade edilmiştir. Bunun üzerine ilgili firma mera arazisini Bor Organize Sanayi Bölgesi adına istemiştir.
 
Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığınca 25.08.2009 tarihinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santralini kurmak üzere 11.000 dönüm mera arazisi talep edilmiştir.
 
Bu konuda teknik ekibin hazırlamış olduğu teknik inceleme raporunda talep edilen Bor Merkezine kayıtlı 175 ada 3 nolu parselin 11.286 dönüm alana sahip olduğu, Bor merkez İlçenin toplam mera alanlarının 51.939 dekar olduğu mevcut alanın hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılayamadığı 11.286 dekar alanında verilmesi açığı daha da arttıracağı hayvancılığa büyük bir darbe vuracağı anlaşıldığından verilmesinin uygun olmadığı görüşü ortaya çıkmıştır. Mera Komisyonu da teknik ekibin görüşüne katılarak mevcut meranın verilmesinin hayvancılığa büyük zarar vereceğinden 11.286.dönüm alanın verilmesini uygun görmemiştir.
 
Bunun üzerine Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü aracılığı ile 11.286 dönüm yerine 7.000 dönüm mera alanının talebinde bulunmuştur. Mevcut istenen yeni alanında çok büyük olduğu hayvancılığa zarar vereceği düşünüldüğünden uygun görülmemiştir.
 
Bu kez Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı 3.000 dönüm mera alanının tahsis değişikliğini talep etmiştir.
 
Teknik Ekipçe yapılan tespitte mevcut Organize sanayi alanının hali hazırda tamamının kullanılmadığı yaklaşık 1/3 ünde halen hiçbir yatırım yapılmadığı tespit edilmiştir.
 
3.000 dekarlık alanla ilgili işlemler devam ederken Bakanlığımız 26.04.2010 tarihli yazısı ile konu ile ilgili olarak yapılmış olan işlemlerle ilgili tüm bilgi ve belgelerin Bakanlığa gönderilmesini istemiştir. Tüm bilgi ve belgeler Bakanlığa 10.05.2010 tarihli yazı ile gönderilmiştir.
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 17.05.2010 tarihli yazısında Bor İlçe merkezinde ihtiyaç fazlası meranın olmadığı, talep edilen alanın ilçe merkezi meraların % 22 sine tekabül ettiği, tahsis değişikliği sonucu mera açığının artacağı ve hayvancılığı büyük ölçüde olumsuz olarak etkileyeceği anlaşıldığı bu nedenle mevzuatlara aykırı herhangi bir uygulamaya mahal vermeyecek şekilde Mera Komisyonu tarafından değerlendirilmesi uygun olacağını bildirmiştir.
 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 17.05.2010 tarihli yazısına istinaden İl Mera Komisyonu 25.06.2010 tarihli kararında daha önce alınan tahsis amacı değişikliğinin uygun olduğu kararının iptal edilmesine söz konusu tahsis amacı değişikliği talebinin reddine karar vermiştir.
 
06.07.2010 tarihli yazı ile söz konusu tahsis amacı değişikliği talebinin Mera Komisyonunca reddedildiğine dair alınan karar Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilmiştir.
 
Görüldüğü üzere istenen mera arazisi 11.286 dönüm olup bu alanın ilk talebi Bor belediye başkanı Sıtkı ERAT tarafından yapılmıştır. Bu konuda imzası sabittir. Sıtkı ERAT’tan sonra özel firma olan Güney Grup Enerji Çevre Danışmanlık A.Ş. (Çankaya-ANKARA) tarafından aynı yer için talep yapılmıştır. Sıtkı ERAT’ın İlimiz mahalli basınında çıkan haberleri doğru değildir. Vatandaşı yanıltmaya yöneliktir.
 
 NOT: Yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak bilgi, belge ve doküman istenmesi halinde ibraz edilebilir.
 
 Cemil USANMAZ, Tarım İl Müdürü

MERA TARTIŞMASINI KRONOLOJİK OLARAK AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN OKUYABİLİRSİNİZ...


 

Yorumlar (25)
MAHİR 12 yıl önce
Bir insan oturduğu makamın değerinin farkına varmalı. Seçim sonucunda Belediye Başkanlığını kazanan sayın Erat artık particiliği bırakmalı. Seçilmişler, seçildikten sonra parti rozetlerini yakalarından ve kafalarından çıkarmak zorundadır.Hizmet genele yayılmalı. Partililerin her istediği yasalara uygun olmayabilir. Benim partilim diye her şeye maydanoz olursanız-bu terim değerli bir milletvekiline aittir- sonunda değerinizden kaybetmeye başlarsınız. Göreviniz belediye hizmetlerini, particilik yapmadan, yerine getirmektir. Borlu sizi başkalarına avukatlık yapasınız diye seçmedi sayın başkan. HERKES İŞİNE BAKSIN. Siz de Bor için belediye olarak yapacaklarınızla ilgilenin. Sevgilerle...
bbal 12 yıl önce
armut dibine düşer
Salih Türkben 12 yıl önce
xxx - Sn, Başkan Uslanmazın iddialarına bir basın açıklaması yapmak lazım. Vekilimizi yalnız bırakmayalım.
Başkan Erat - Tamam hazırlayın ya onunda ben uğraşayım.
....bir müddet sonra...

xxx - Tamam başkan nasıl olmuş bir okuyun.
Başkan Erat - Ya tamam işte okumaya gerek yok, gazeteler gönderin gitsin.
xxx- Tamam başkan O şimdi Uslanmaz mı ... yoksa Uslanır mı görürüz...Şemail 12 yıl önce
Tarım İl Müdürünü bu açıklamasından sonra kutluyor, kendisine saygılarımı sunarım. Birilerinin foyasını ortaya çıkardığı için. Bakın milleti nasıl yanıltıyorlar, tam bir AKP zihniyeti.
Fatma KURUÜZÜM 12 yıl önce
Bütün açıklamaları sabırla okudum... Dikkatimi bir şey çekti... Ziraat Odası Başkanı Milletvekili Muharrem Selamoğlu dan şikayet ettiği gibi İl Genel Meclis Başkanı Nuri Ayduğan ve Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan dan da isim vererek şikayet ediyor. Niğde Belediye Başkanı neden bir açıklama yapmadı da Adı hiç geçmeyen ve suçlanmayan Bor Belediye Başkanı açıklama yaptı... yada yaptırdılar... yapmaya mecbur ettiler... Yanılttılar... Puan kaybettirdiler... Bunların sorgulanması lazım. Tam bir fiyasko... Herşey çok net...
vatandaş rıza 12 yıl önce
Yazık Sıtkı ERAT yazık adam belgelerle konuşuyor.Eğer dürüst siyasetciysen sende belgelerini koy ortaya.Hem imza atıyosun hemde yalan söylüyosun
ahmet 12 yıl önce
Cemil bey bir borlu olarak dik duruşunuzdan ve dürüstlüğünüzden dolayı sizi kutlarım.sizin yaptığınızı her devlet memuru yapamaz.ilimizdeki bu siyasi otorite devletin memurlarını köleleştirmiş,yalakalığa itmiş,susturmuş hatta emret vekilim bir arzun isteğin varmı gör beni göreyim seni işine çevirmiştir.şimdi gelelim bor belediye başkanına efendi sen birilerinin avukatımısın senin görevin ve mevkin bora ve borluya hizmet etmektir.milletvekilinin avukatlığını yapmak deyildir.lütfen bulunduğunuz mevkinin gerektirdiği şekilde hareket ediniz.cemil bey tayininz çıkmış herhalde size yeni görevinizde başarılar diler bir borlu olarak biz bu işin takipçisiyiz siz hiç merak etmeyin olmadı bu işi belgeleriyle büyük medya ve televizyon kuruluşlarına taşırız.birileri niğdede ve borda emret vekilim lafına fazla alıştığı için sizin dik duruşunuzu kabul edememiştir.bir rant ve talan varsa gereken yapılır ...
vatandaş rıza 12 yıl önce
başkan başkan adam belge koyuyor ortaya dedim.....belge bekliyoruz laf değil.sende yokmu yoksa
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 6024_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 01 Nisan 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 26 44
6. Başakşehir 25 44
7. Kayserispor 26 41
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 25 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 28 60
2. Eyüpspor 28 53
3. Rizespor 27 52
4. Sakaryaspor 28 52
5. Pendikspor 27 50
6. Keçiörengücü 28 47
7. Bodrumspor 28 45
8. Göztepe 28 44
9. Manisa FK 27 42
10. Boluspor 27 41
11. Bandırmaspor 27 40
12. Altay 28 28
13. Tuzlaspor 27 28
14. Altınordu 28 26
15. Erzurumspor 27 25
16. Adanaspor 28 25
17. Gençlerbirliği 27 21
18. Denizlispor 29 17
19. Yeni Malatyaspor 29 16
Takımlar O P
1. Arsenal 29 72
2. M.City 28 64
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Brighton 26 43
7. Brentford 28 43
8. Liverpool 27 42
9. Fulham 28 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 29 28
13. Wolves 29 28
14. Nottingham Forest 28 27
15. Bournemouth 28 27
16. Leicester City 28 26
17. Leeds United 28 26
18. Everton 28 26
19. West Ham United 26 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 27 37
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 27 35
10. Girona 27 34
11. Celta Vigo 26 34
12. Mallorca 27 33
13. Getafe 27 30
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 27 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13

Gelişmelerden Haberdar Olun

@