Şafak; Asıl Gafı AKP ve Yayın Organı Yapıyor

CHP Niğde Milletvekili Adayı Doğan Şafak “Üniversite Öğrenci Harçları” ile ilgili kendisi hakkında www.nigdeajans.com sitesinde yayınlanan “ CHP Niğde’de Öyle Bir Gaf Yaptı ki” şeklinde yapılan haberin asıl haberi yapanlar, yaptıranlar açısından büyük bir gaf olduğunu söyledi.

SİYASET 12.05.2015, 18:11 12.05.2015, 18:20
Şafak; Asıl Gafı AKP ve Yayın Organı Yapıyor
 CHP Niğde Milletvekili Adayı  Doğan Şafak   “Üniversite  Öğrenci Harçları” ile ilgili kendisi hakkında www.ajansnigde.com sitesinde yayınlanan  “ CHP Niğde’de Öyle Bir Gaf Yaptı ki” şeklinde yapılan haberin  asıl haberi yapanlar, yaptıranlar açısından büyük bir Gaf olduğunu söyledi…

Doğan Şafak’ın Açıklaması şöyle;

Niğde’de yayın yapan  Ajans Niğde.com isimli internet sitesi  “CHP Niğde’de Öyle Bir Gaf  Yaptı Ki” şeklinde yalan, araştırmadan, sormadan,  bilgisiz ve asılsız şekilde bizim partimizin 2015 seçim beyannamesinde yer alan “ Üniversite Öğrenci Harçlarını” kaldırma sözümüz  ile ilgili kasıtlı haber yapmıştır.   

ASIL GAFI AKP VE ONUN MEDYASI YAPTI

Bu internet sitesi   biliyoruz, Akp İl Başkan Yardımcısının internet sitesidir.  İnternet sitesinde Partimin “ Üniversite  Öğrenci Harçlarını Biz Kaldıracağız” şeklindeki reklam panosundaki  beyanatımızı kullanarak yanına da AKP’nin Öğrenci Harçlarını kaldırdığını belirten bir reklam panosunu ekleyerek  cahilce,  sormadan, araştırmadan işini hakkıyla yapan diğer gazetecilerden özür dileyerek söylüyorum “ Gazetecilik”  yapmaya kalkışmıştır.

Akp’nin siyaseti gibi, gazetecileri  de  asıl Gafı, bana atfettikleri alay konusunu  kendileri yapmıştır.

Akp yetkilileri ve  Akp’nin yayın organı önce şunu bilmelidir. AKP’nin kaldırdığı Üniversite Harcı İkinci Öğretimde okuyan on  binlerce öğrenciyi kapsamamaktadır.  Göstermelik olarak sadece normal öğretimde okuyan öğrencileri kapsamaktadır.

Bakanlar Kurulu kararı  ile 28,08.2012 tarihinde AKP Hükümetinin  (gece)  ikinci  öğretim okuyan öğrencileri bu kanun kapsamında bırakmış.  On binlerce öğrenci hala çok yüksek oranda  harç ödemektedirler.  Bu adaletsizliktir, fırsat eşitliğine de aykırıdır.

ÖĞRENCİ HARÇLARI İLE  İLGİLİ SORU ÖNERGESİ VE KANUN TEKLİFİ VERDİM

Bakanlar Kurulunun bu adaletsiz, fırsat eşitliğine aykırı,  haksız uygulamasını  düzeltmesi için o günün Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdim.  Soru önergesi ile kalmadım. Bu AKP hükümetinin adaletsizliğini, haksız uygulamasını  önlemek, düzeltmek için Kanun Teklifi verdim.

Öğrenci Harçları ile ilgili verdiğim soru önergesi ve  Kanun Teklifini de Ulusal ve Niğde Yerel Basını ile paylaştım ve haberleşti.  Hala bu haberlerimiz ciddi internet sitelerinden ve gazetelerimizin arşivinden görmek mümkündür.

CHP’YE SALDIRILAR DEVAM EDECEK 

Akp havuzundan beslenen bu internet sitesi  aynı partisi gibi asıl “Gafı “ kendisi yapmıştır. Akp’nin bu tür ciddiye almadığımız yayın organları ile şahsıma, arkadaşlarıma ve partime  saldırısı devam edecektir.  Bu havuz medyasının  Belediye ile organik bağı nedir? Kamuoyuna  önemle duyurulur.” dedi.

 ***
CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın yazılı önergesi ve kanun teklifinin tam metni şöyle:TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NAAşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Doğan ŞAFAK 

Niğde Milletvekili
28 Ağustos 2012 tarihinde Bakanlar Kurulu’nda imzalanan kararname ile üniversite öğrencilerinden harç paralarının kalktığı açıklanmıştır. Bu uygulamadan Normal Öğretim ve Açık öğretim de okuyan öğrencilerin yararlanacağı belirtilmiştir.Bu bağlamda;1- Üniversitelerde harçların kalkmasından yararlanacak olan Normal Öğretim ve Açık Öğretim alanları dışında İkinci Öğretim okuyan öğrencilerin yararlanamamasını eğitimde eşitlik ilkesine aykırı buluyor musunuz?2- 2011-2012 öğretim yılı sayısı itibarıyla birinci öğretimlerde 1 milyon 524 bin 380 öğrenci için ve yine 2011-2012 eğitim-öğretim yılında açık öğretimlerde 1 milyon 951 bin 494 öğrencinin istifade edeceği uygulamadan ikinci öğretim okuyanların yararlanamaması yeni bir adaletsizlik doğuracaktır. Bu adaletsizliği gidermeyi düşünüyor musunuz?3- İkinci Öğretim okuyan kaç tane öğrencimiz, hala öğrenim bedeli ödemeye devam edecektir?4- Hükümet Sözcüsü Sayın Bülent Arınç’ın yaptığı açıklamada, “İkinci öğrenim harcının kalkması kanunla düzenlenebilir” sözleri doğrultusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, bu konuda gelecek olan kanun teklifine destek verecek misiniz?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. 03.09.2012Doğan ŞAFAK 

Niğde Milletvekili

MADDE GEREKÇELERİMadde 1-Bu madde ile devlet tarafından, Üniversitelerde öğretim gören veya görecek olan öğrencilere eşit, adaletli bir şekilde öğrenim görme fırsatı sağlanmış olacaktır.

Madde 2- Üniversitelerde öğrenim gören veya görecek olan öğrencilere İkinci öğretim hakkı isteğe bağlı olarak sağlanmış olacaktır.

Madde 3- İkinci öğretim hakkının isteğe bağlı olarak belirlenip, lisansüstü öğretim hakkı ise 2547 sayılı kanunun ilgili maddesi hükümlerine bağlı olması düzenlenmiştir.

Madde 4- Yürürlük Maddesidir.

Madde 5- Yürütme Maddesidir. GENEL GEREKÇE

28 Ağustos 2012 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Normal Öğretim ve Açık Öğretim öğrencilerinden alınan harçlar kaldırılmıştır. 3,5 milyon öğrenci bu imkândan yararlanırken, İkinci Öğretim okuyan öğrencilerin Öğretim Bedeli ödemeleri eğitimde fırsat eşitsizliğine ve adaletsizliğe yol açmıştır.İkinci öğretim okuyan öğrenciler, normal eğitim gören öğrencilerle, aynı müfredat ve ders programı almaktadırlar. Vatandaşlık ilkelerine göre, her Türk vatandaşının eşit şartlara göre öğrenim görmesini sağlamak devletin asli görevidir. Her Türk vatandaşı eşit olarak bu ülkeye vergisini vermekte, çocuğunun okuması için her türlü fedakârlığı yapmaktadır. Bu çerçeve de, devletin paralı öğretim uygulaması yanlıştır. İkinci öğretim okuyan ve okuyacak olan öğrencilerimizin öğretim ücretlerinin, devlet tarafından karşılanması durumunda, öğretim de adalet sağlanmış olacaktır. Bu kanun ile Üniversitelerde öğretim gören ve görecek olan öğrencilerimize, eğitimde fırsat eşitliği hakkı doğmuş olacaktır.

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve (b) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.“a. Yükseköğretim kurumlarında, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri, yükseköğretim programlarının özellikleri göz önüne alınarak Yükseköğretim Kurulunca hesaplanır. Öğrencilerin her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti olarak ödemesi öngörülen bedeller Devlet tarafından karşılanır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır. Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenir.”“b. Birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim için Yükseköğretim Kurulu tarafından hesaplanan cari hizmet maliyetlerinin Devlet tarafından karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar, her yıl haziran ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.”MADDE 2- 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.“İkinci öğretim isteğe bağlıdır. Öğrenim ücretleri hakkında 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinin (a) bendi hükümleri uygulanır.”MADDE 3- 3843 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Bu öğretim isteğe bağlıdır.”“İkinci lisanüstü öğretime kabul edilecek öğrencilerin öğrenim ücreti hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanır.”MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
DOĞAN ŞAFAK'IN KONU EDİLEN  VERDİĞİ SORU ÖNERGESİ VE KANUN TEKLİFİ HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Sitemizden haber fotoğraf alınması yasaktır.
banner697
Yorumlar (13)
mehmet 7 yıl önce
o site Akp belediyesinden nemalanır. yakında açıklanacak ilişkiler
Alper can tunga 7 yıl önce
sayın vekil bunlar anca YAN gelir bugun o kalitesiZ haber sitesinde bugunkü haberlerini okudum ve yanlış haber yaptıklarını yorumlara yazdım ama yayınlamadılar işlerine gelmedigi için bir yalan haber de sayın vekil adyı vedat bey seçim bürosu açılışında yapmıştı bu yalancı haber sitesi. Mhp liler akp seçim otobusüne saldırdı diye halbuki ben ordaydım böyle bir olay yaşanmadı milleti bu şekilde kutuplaştırarak hiç bir yere varamassın ajans niğde birdaha da reyting almaman için seni tıklamıyacam
gazetecilik 7 yıl önce
internet haberciliği zor bir iştir, bunu basit zannedip parayı basıp site kuranlar ne yazık ki bu şekilde çuvallıyorlar. borhaber.net i takdirlik istikrarını kutlarım. bir başka sitdede doğan şafak ın bu haberini yapmış ardından stajer öğrenciler bu haberi yapmış diye özür diliyordu. çok komik duruma düşmüşler. gazetecilik ayaklar altında.
genç demokrat 7 yıl önce
sizi akp trolleri sizi adamı böyle dumura uğratırlar yanındayız sayın şafak saygılar
DİREN 7 yıl önce
ÖĞRENCİ HARÇLARI ASIL 2. ÖĞRETİMDE FAZLADIR. BUNLAR ZATEN DEVLETİN ÖDEDİĞİ HARCI KALDIRIR GİBİ YAPTILAR. BU MİLLETE NE VERSENİZ YİYOR.... GELİNDE HARÇ YÜZÜNDEN OKULDAN ATILAN DERS ALAMAYAN YAŞAMI KARARAN ÖĞRENCİLERİ DİNLEYİN. CAHİL SÜRÜSÜNE KATILMAYIN. BU KONUYU BİLMEZDEN GELEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BİLA VAR AKP LİLERİ DESTEKLEYEN. YAZIKLAR OLSUN. BİZ HOCALARIN PARASINI 2. ÖĞRETİMDE BU SİTENİN SAHİPLERİMİ ÖDÜYOR...
boş işler 7 yıl önce
dört senedir vekilsin konuşmaktan başka ne yaptın sayın şafak acaba hiç bir şeye gücün yetermi seçilsen nolur seçilmesen nolur bırak niğdeyi türkiyede çakılı çiviniz varmı millet partinize güvenmiyor h ele liderinize hiç güvenmiyor samimiyetle soruyorum acaba söylenenlere sen inanıyormusun hani başbakan diyor ya onlar konuşur akparti yapar
ALPER CANTUNGA 7 yıl önce
ASLANIM EN AZINDAN ÇIKIPTA KONUŞUYOR SENİN DESTEKLEDİKLERİN NE YAPIYOR TBMM 13 YILDIR TEK İKTİDARDI DA MEMLEKETE NE YAPTILAR YAHU HASTANE DİYECEN GİTTE GÖR BİR HASTANEYİ DÖKÜLÜYOR YOL DERSEN O NU HER BELEDİYE BAŞKANLARI KAZANDIGI ZAAMAN YAPIYOR PARKE LER DERSEN BİRAZ ARAŞTIRMACI OLALIM LÜTFEN
kör müsünüz 7 yıl önce
adam 13 yıllık iktidara hesap sormuyor da 4 yıllık muhalefete hesap soruyor.. sizin gibiler var ya hizmetin en kötüsüne layıksınız ve alıyosunuz da daha beter olun..
menfaat 7 yıl önce
...... yapayim derken kendini birirdi ak partiyide zora sokuyor bu millet size guzel bir ders verecek ama anlayamiyacaksiniz adamin biride televizyona çıkıp hava atacak havaalani projesini sizin begenmediginiz vekil selvinin calismalari ile ongunlasti ama siz hiyanet veihanet icindesiniz daha vekil olmadan asmak kesmek il yonetim mi ilce yonetimi kadin ve genclik kollari burokratlar gidiyor haberiniz ola yönetimler bir menfaat beklemeden calisiyor ama bu adamlarin yanlarindaki menfaat çetesini bir türlü koymuyor lar muteahhitler niye ak parti cevresini sardi bi arastirin ne iliskileri ne ihaleleri var görmemek imkansiz muhalefet
vatandaş 7 yıl önce
doğan şafak yaş tahtaya basmaz. adama böyle gol atarlar
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
18
açık
banner832
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 26 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@