Seçimler bitti. Hükümet beklentisi başladı.

Niğde için ise verilen sözlerin sonucu merak edilen.

Hızlı tren, havaalanı, tıp fakültesi ve diğer vaatler. Bu konularda son on yılda söylenen çok. Denebilir ki başladı.

Ama biliyoruz ki Havaalanının temeli atılmasından bu yana yirmi yıl geçti. Ya da Akkaya barajı temiz akacak bitti bitiyor derken yazılan çizilenlere bakılırsa yine başındaki durum gibi halimiz. Onun için bu işlerin takibi gerekir. Niğde’de farklı alanlarda oluşumlar var.

Çevre gibi konularda duyarlı insanlar tanıyorum. Önerim odur ki seçim vaatleri içinde Demokratik kitle örgütleri bir izleme kurulu oluşturmalıdır ve işi takibe koyulmalıdır.

Bu bağlamda Niğde Sanayi ve Ticaret odası öncülükte edebilir. Çünkü olacağı söylenen yatırımların önemli bölümü sanayici ve esnafla direk ilgili. Kentleşme, gelecek ve gelir. Bu bağlamda çalışmalarda bulunacaklar için en önemli üç başlık olabilir. Turizm, tarih, dünden gelen zenginlikler ile pişirilecek bir bakış ve yaklaşım kentleşme için gerekli yatırımlarla tamamlanabilir.

Kentin geleceği alt yapısının zenginliği ile direk ilgilidir. Seçilmişlerin varlığı yurttaş sorumluluğunu yok etmemelidir. Belediye, Milletvekili ve diğer kurumlar sistemin tanımladığı ve olması gereken yapılardır, ancak kentleri taşıyan ve güçlü kılan onun içinde yaşamını sürdürenlerinde konuya yaklaşımı ve duyarlılığıdır. Her alanda ileri gitmenin yolu düşünmek, planlamak üretmek, ama mutlaka denetim ve kontrolle geleceğe erişecek her alanda en uzağa erişecek bir yaklaşımla projeleri geliştirmektir.

Niğde için en can yakıcı görünüm çevredeki başarılı örneklerdir. Kayseri, Konya, Aksaray, Nevşehir gibi çevre iller içinde Niğde dün tarihi bir merkez, hatta dönem dönem başkent olacak kadar önemli bir durumda iken bugun en geride kalması düşündürücüdür. Kiminde birden çok üniversite, kiminde tramvay, kiminde havaalanı, tıp fakülteleri var ama onlardan önemlisi kentin dünü bugüne taşınmış ve hızla gelişiyorlar. Niğde’de ne eksik derseniz kent liderliğini yapacak bir doku oluşmadı. Bunun içinde Demokratik Kitle örgütlerinin sözleri izleme ve gerçekleşmesi için bir baskı grubu olarak öne çıkmalarının gereği var.


  Birde o yolla takibe koyulmalıdırlar ve sözler seçime kadar olmamalıdır. Bir araştırmaya göre insan 21 gün sonra belleğindekilerin bir kısmını tüketiyormuş dün hafızamız düşüyormuş ondan olacak dündekileri çabuk unutuyoruz. Okumayan araştırmayan için dünde verilen sözler ya da olanlar birden hiç olmamışta ilk kez söylenmemişe dönüşüyor o nedenle izleme kurulunu önemsiyorum.