Niğde ilinde o kadar çok tarihi doku zenginliği var ki bilinen kadar araştırma bekleyeni ile Niğde tam bir tarihi dün zengini. Ne var ki bu varlığının Niğde için yarar sağlaması bir türlü gerçekleşmedi. Yapılan çalışmalara karşın Niğde tarihi dünü ile anılan bir konuma eremedi.

Ülke genelinde gittiğim çok yerde bu bağlamda önemli dönüşüm ve çalışmalar var. Örneğin Malatya Arapgir ilçesinde belediye ve valilik işbirliği ile yapılanlar ve ilçe nüfusu ile konumu ele alıp irdelediğimde Niğde için düşünmeden edemedim. Yakın dönemde gittiğim Ödemiş Birgi ve Konya Selçuklu Sille içinde yapılanlarla önemli merkezlere yaratılmış. Niğde ili neden bu olanaklardan yeterince nasibini alamadığını hep sorguluyorum. Cullaz Sokak dahi eline yüzüne bulaştırdı desek yeridir. O kadar kent dokusu için hibe ve diğer olanaklar var ki Niğde bunları neden hızlı ve doğru kullanamıyor. Niğde ve Bor’da onca tarihi yapı için ilk akla gelen yıkılsın sonra yerine çok katlı binalar dikilsin düşüncesi. Ondan olacak onlarca yapı yok oldu. Koruma altında olanlarında aslından geriye çok sınırlı yapı kaldı kiminin temellerinden başka bir şey kalmadı. Sille örneğinde yeniden yapılanmaları eski bir resim üzerinden yürütülen çalışma ile sağlamışlar. Niğde’de bu bağlamda halen var olanları kurtarmaya çalışsak o dahi önemli bir artı yaratır.

Niğde ve Bor’da koruma altındaki yapıların hızla kurtarılması gerekir. Son yıllarda Belediyelerinde konu ile ilgili yetkilerinde önemli düzenlemeler oldu. Bu düzenlemelerden yararlanmak adına daha çok çalışmaya yönelmek olasıdır. Bir iki yapıda kalmadan çoklu çalışma şarttır. Ülkemizde konuya uzman yetişmiş elemanlarında varlığı gerçektir. Onlardan da mevzuat açısından destek sağlanabilir. Valilik Belediye Üniversite işbirliği ile Niğde ve Bor’da tarihi yapıların hızla ele alınıp kısa sürede aslına uygun konuma ermeleri sağlanabilir. Niğde için bir kaç yapı değil Yukarı Kayabaşı, Cullaz, Kale çevresi, Selçuk gibi yerlerde hızla dönüşümü sağlayacak yapı kurtarmalara girişilmeli ve bu yapılar doğru amacına uygun düzenlemeler ile turizme açılmalıdır.  Niğde Kalesi onarıldıkta sonra gezenlerin sayısına bakıldığında ilginin varlığı görülür.

 

 Niğde için sözde kalmayacak çalışmaların yapılmalıdır.  Niğde’de neden olmuyor sorusunun yanıtı beklide yapılacak çalışmanın yaratacağı faydanın yeterince hesaplanmaması olarak düşünüyorum. Kurtarılan birkaç yapı ile amaçlanan fayda görülememesi umutsuzluk yaratmamalı ve bir bütün içinde Niğde Merkez, Kayardı Bağları-Fertek, Bor Merkez, Yeşilburç, Yeşilyurt, Çamardı, Kemerhisar gibi alanları içeren düzenlemelere gidilerek çekicilik yaratacak uygulamalar sağlanmalıdır