İslam ülkelerinin durumu ortada, birbirlerini katletmeye devam ediyorlar. Herbiri İslamiyetin kutsal kitabı Kur’an’ı farklı anlıyor ve uyguluyor. Her biri Peygamberleri farklı anlıyor ve uyguluyor.
İçlerinde çağdaş olan Türkiye. Ancak süratle İslamlaşma ve Araplaşma sürecinde bocalayan insanların kafası karışık.
Demokrasi, insan hakları, özgürlük, eşitlik, hak, hukuk adalet umurlarında değil.
Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, yalan, talan umurlarında değil.
Umurların olan ne?
Kadının türban takması, erkeğin İslam’dan, ecdattan, dindan imandan sürekli bahsetmesi.
Pek bunlar neyi örtüyor?
 
Hırsızlık sorunu varmı yok mu?
Çalıyorlar ama çalışıyorlar
Haksızlar ama kalsınlar
Yalancılar ama duble yol yaptılar
Yalancılar ama bize ne
İftiracılar ama size ne diyor
 
Demokrasi insan hakları özgürlükler umurunda değil
Cukkayı nasıl doldururum
Kimle işe tutarsam zengin olurum 
Kısa yoldan köşeyi nasıl dönerim
Devletten ihale nasıl kaparırım
Yandaş olup iş nasıl bulurum ona bakıyor.
 
Türkiye’nin dünya’da ki yeri.
Hukukun üstünlüğünü ilke edinen World Justice Project (WJP) tarafından bu yıl beşincisi yayımlanan endekste; Türkiye 2014 yılında 99 ülke arasında 59’uncu sıradaydı.
Kuruluş, ülkelerin devlet üzerindeki denetim gücü, yolsuzluk, açık devlet, temel haklar, düzen ve güvenlik, düzenleyici çerçeve, sivil ve cezai adalet gibi sekiz ana kalem üzerinden değerlendiriliyor.
 
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD); Türkiye’nin üyeleri arasında servetin en adaletsiz biçimde paylaşıldığı ikinci ülke olduğunu açıkladı.
 
The Economist’in raporuna göre; Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında cari açıkta 56 ülke arasında 2. sırada bulunuyor.
 
ABD İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre; basın özgürlüğünde 196 ülke arasında 112. sıradayız.
 
BM Kalkınma Programı İnsani Gelişme Endeksi’ne göre; dünyada yaşanacak ülke sıralamasında 169 ülke arasında 83. sırada yer alıyoruz.
 
Türkiye, OECD’nin PISA 2012 eğitim raporunda; ortalamanın çok altında kalarak 64 ülke arasında 42’nci sırada yer aldı.
 
Dünya Ekonomik Forumu’nun (DEF) yayımladığı 2013 cinsiyet ayrımcılığı raporuna göre; son bir yıl içerisinde kadın-erkek eşitliğinde 136 ülke arasında 120. sıradayız.
G-20 Raporu’na göre; kişi başına düşen milli gelir oranında 55. sıradayız.
 
OECD’nin raporlarında; 21 ülke arasında akıl sağlığında sonuncuyuz.
 
Yine OECD ülkelerinde; 1 doktora 2 bin 357 hasta düşerken, ülkemizde 4 bin 460 hasta düşmektedir. Çocuk ve anne ölüm oranları sıralamasında dünyada 189 ülke arasında 108. sıradayız.
 
Dünya Basın Özgürlüğü Sıralaması’nda; Nepal, Katar, Zimbabwe, Irak ve Singapur’un gerisinde 138. sırada yer bulduk.
 
Dünya Demokrasi Sıralamasında; Gana, Lübnan, Bangladeş ve Moğolistan’ın gerisinde Nikaragua ile birlikte 89. sıradayız.
 
Bunların yanında dünyanın en pahalı petrolünü, doğalgazını kullanan ülkeyiz.
Ne yazık ki; cami, din, iman, türban kardeş söylemlerine devam edenler için bu tablo bir anlam ifade etmiyor...
 
Günün Sözü: Kim ne söylüyor ve yapıyorsa sorgula. Şikayet etmeyi bırak.