Niğde Valiliği’nden İshal Vakaları için Açıklama

Niğde Valiliği geçtiğimiz hafta Niğde’de yaşanan ishal vakalarından dolayı yüzlerce vatandaş hastanelerin acil servisine başvurmuştu.

SAĞLIK 19.11.2012, 21:42 19.11.2012, 21:42
Niğde Valiliği’nden İshal Vakaları için Açıklama

 Niğde Valiliği geçtiğimiz hafta Niğde’de yaşanan ishal vakalarından dolayı yüzlerce vatandaş hastanelerin acil servisine başvurmuştu. Konu yerel gazeteler ve sitemizde yayınlanmıştı. Dikkatler, iddialar ve şüpheler içme suyu üzerine oldu.  Bunun üzerine Niğde Belediyesi ve İl Halk Sağlık Müdürlüğü açıklama yapmış ve tahlillerin düzenli olarak yapıldığını ve yine tahlil örnekleri alındığını ve inceleneceğini belirtmişlerdi.

 

Bugün konu ile ilgili Niğde İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün açıklamaları esas alınarak Niğde Valiliğinden konu ile ilgili yazılı bir açıklama geldi.

 

Açıklamayı okuyunca, Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğünün konu ile ilgili çalışmaları yaptığını ilk üç paragraftan anlaşılıyor.

 

Ancak, bu ishal vakasının nedeni konusunu bizler anlayamadık. Bu açıklama geçmişte ilaçların içinden çıkan ama hiç anlayamadığımız ilaç prospektüslerini (kullanım talimatı) aklımıza getirdi. Gerçi onlar bile çıkan yönetmelik ile düzenlendi.

 

 

Valilik tarafından  ishal vakası ardından yapılan açıklama aynen aşağıda, ishal vakalarının sebebini anlayan okurlarımızın aşağıya yorum olarak yazmalarını rica ediyoruz.

 

 

AÇIKLAMA ŞÖYLE ;

 

 

Niğde  ilinde 10 kasım 2012 tarihinde akşam saat 10:00 civarı duyumu alınan  ishal vakalarındaki artışın 11 kasım 2012 tarihinde devam etmesi üzerine Niğde Belediyesi su görevlileri ile iletişime geçilmiş, su kesintisi , depo durumları , şebeke yönünden bir sorun olup olmadığı sorgulanmış,

 

Belediyemizden sadece İlhanlı mahallesine yönelik bir çalışma olduğu bilgisi alınmıştır. 11/11/2012 tarihinde uç bakiye klor seviyelerinin en üst seviye olan 0,5 ppm üzerinde tutulması hususunda Niğde Belediyesine bilgi verilmiş ve 12/11/2012 tarihinde yazı ile gönderilmiştir

12 kasım 2012 tarihinde ili temsil edecek toplam 18 noktadan bakteriyolojik inceleme yapmak üzere su numunesi alınmış, aynı gün hastaneye başvuran 6 hastadan dışkı örnekleri alınarak Ankara Halk Sağlığı Labaratuvarına gönderilmiştir.13 kasım 2012 tarihinde inceleme yapılan 18 numunenin bakteriyolojik olarak temiz çıktığı bilgisi Niğde Halk Sağlığı Labaratuvarından alınmış, aynı gün muhtelif 10 noktadan daha su numunesi alınmıştır. 14 kasım 2012 tarihinde alınan 10 su numunesinin yine bakteriyolojik temiz olduğu bildirilmiştir.15 kasım 2012 tarihinde akşam saat 16:00 civarı Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Erken Uyarı Yanıt ve Saha Epidemiyolojisi Daire Başkanlığı ile irtibata geçilmiş, gönderilen 6 dışkı numunesinden 2 tanesinde Nöro virüs denilen ilimiz imkanları ile tanı konulamayan viral bir etkenin ürediği bilgisi alınmıştır.

Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ishal etkenleri bakteriel etkenlerden viral etkenlere doğru kayma göstermekte olup, bu viral etkenlerden bir tanesi de noro virüslerdir. Norovirüs, mide ve bağırsakları etkileyerek gastroenterite (ishal)  yol açan önemli etkenlerdendir. Noro virüsler şartlara (donmaya ve 60 dereceye kadar ısıya) nisbi olarak dirençlidir. Klora karşı dayanıklıdır. 10 ppm (mg/lt) klor ihtiva eden su şebekelerinde dahi virüsün canlılığı devam edebilir. Asıl bulaşma yolu fekal oral (dışkı-ağız)yoludur. Bu şekilde dışkı ile kontamine su (içme suyu ya da havuz) ve yiyeceklerle bulaşma olabileceği gibi insandan insana temas ile de doğrudan bulaşma olabilmektedir.

Fekal oral(dışkı-ağız) yol dışında, virüs içeren kusmuk partikülleri yoluyla da bulaşma meydana gelebilmektedir.

1997-2000 yılları arasında CDC'ye rapor edilen norovirüs salgınlarının %57'sinin gıda kaynaklı, %16'sının insandan insana yayılım, %3'ünün su kaynaklı olduğu bildirilmiş, %23'ünde ise bulaşma kaynağı tespit edilememiştir.

İnsandan insana bulaşması kolaydır ve infeksiyöz dozu(hastalandırma) çok düşüktür. Bir kişiyi infekte etmek için 10-100 viral partikül yeterlidir.

Çevrede (cansız yüzeylerde) birkaç güne dek stabil kalabilmektedir.

Kısa süreli bağışıklık bıraktığı için salgınlarda duyarlı insanların %50'den fazlası etkilenebilir. Su ve gıdalar dışındaki salgınlarda genellikle hastaneler, bakım evleri, gemiler, askeri kışlalar ve okullar gibi kapalı ortamlarda yaşayan insanlar etkilenir.

Salgınlar genellikle 1-2 hafta içinde kendiliğinden sonlanır. Norovirüslerle herkes enfekte olabilir. Öncelikle büyük çocuklar ve erişkinler enfekte olurlar. Tüm yıl boyunca görülebilir ancak ılıman bölgelerde genellikle kış aylarında insidansı daha yüksektir.

Rotavirüslerden sonra, akut infantil(yeni doğan) gastroenteritin ikinci önemli sebebi Norovirüs, sadece Amerika'da yılda yaklaşık 23 milyon akut gastroenterit olgusuna neden olmaktadır. Bu sayı ile viral gastroenteritler (özellikle norovirüs) soğuk algınlığından sonraki bildiren en sık salgın hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Norovirüs ile ölüm bildirilmemiştir

KLİNİK VE BELİRTİLER

İnkübasyon periyodu 12-72 saat arasında değişmekle birlikte genellikle 24-48 saattir. Belirtiler kramp şeklinde karın ağrısı, bulantı, kusma ve diyare şeklindedir. Diyare genellikle günde 4-8 kez olmak üzere sulu ve kansızdır. Bazı hastalarda yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik ve ekstremite ağrısı görülebilir.

Hastaların çoğu 2 ya da 3 günde iyileşir. Çocuklar ve yaşlılarda dehidratasyon(su kaybı) meydana gelebilir ve hastane yatışı gerekebilir.

Hastalığın ilk 24-48 saati içinde dışkıyla virüs atılımı maksimum düzeydedir. Bazı vakalarda iki-üç haftaya kadar dışkıda virüs tespit edilebilmektedir.

İyileşme genellikle tamdır ve uzun dönemde herhangi bir sekele yol açmamaktadır.

Hastalık esnasında ve sonrasında bazen hiçbir belirti olmaksızın kişi uzun dönem virüs taşıyıcısı olabilmektedir. Gönüllüler üzerinde yapılan çalışmalara göre infeksiyonların %30'u asemptomatik geçirilmektedir.

TEDAVİ

Norovirüslere karşı spesifik bir tedavi ve koruyucu aşı henüz yoktur. Hastalık genel olarak kendini sınırlar niteliktedir.

Çoğu insan hasta olduktan sonra üç gün içerisinde eski sağlıklarına kavuşur.

İshal ve kusması olan hastaların, su kayıplarını önlemek için bol miktarda sıvı almaları gerekmektedir. Ciddi rehidratasyonun görüldüğü küçük çocuklar ve yaşlılarda, intravenöz sıvı replasmanı(serum)verilmesi gerekebilir. Baş ağrısı, kas ağrısı ve bulantı için semptomatik tedavi yararlı olabilir.

Norovirüs Salgınlarında Korunma Tedbirleri:

• Salgın içme suyu kaynaklı ise enfekte suların tüketimi önlenmeli veya sular kaynatılarak tüketilmelidir. Enfekte olan sularda virüs 2-4 hafta kadar kalabilir.

• Salgın gıda kaynaklı ise kaynağın tüketiminin hızla engellenmesi gerekmektedir. Norovirüsle enfekte insanlar, yiyecek, su ya da diğer nesneleri kontamine edebilecekleri işlerden kaçınmalıdırlar.

• Etkilenen hastane çalışanları, bakım işi yapanlar ve gıda işinde çalışanlar, semptomları tamamen geçtikten en az 48-72 saat sonra ve haftalarca devam edebilecek virüs yayılımı hakkında eğitildikten sonra işe başlayabilirler.

• Hastanede izlenen olgular için hastaların izole edilmesi ya da benzer vakaların aynı odada izlenmesi uygun bir yaklaşımdır.

• Salgının kaynağı ne olursa olsun eller sık sık yıkanmalıdır (özellikle tuvalet sonrası, bebek bezi değişimlerinden sonra, yemekten önce ve sonra, yemek hazırlamadan önce ve sonra, şüpheli temastan sonra vb.).

Eller bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Sıvı sabun tercih edilebilir. Alkol bazlı jeller ve kolonya kullanımı faydalı olabilir.

• Tuvaletlerdeki kusmuk ve/veya gaitalar su ile temizlenip uzaklaştırılmalı ve dezenfektanlarla temizlik yapılmalıdır.

Kontamine olabilen kapı kolları, musluklar, lavabolar vb. yüzeyler tamamen temizlenip, dezenfekte edilmelidir. Bu amaçla hipoklorit içeren dezenfektanlar kullanılabilir. Kontamine alanların temizlenmesi sırasında eldiven ve yüz maskeleri kullanılmalı, eller sık yıkanmalıdır.

• Hastaların giysi ve çamaşırları ayrı yıkanmalıdır (sıcak su ve deterjan ile).

Kontamine yatak örtüleri en az 70° C de, tercihen çamaşır suyu içeren deterjanlarla yıkanmalıdır.

Niğde hastanelik oldu… Bor zaten hastaydı…  ÖNCEKİ HABERİMİZ TIKLAYIN


Niğde'de İçme Suyu Tahlilleri Yapılıyor  ÖNCEKİ HABERİMİZ İÇİN TIKLAYIN


 

banner697
Yorumlar (10)
Yazıdan anlaşılması gereken: 10 yıl önce
sevgili niğdeliler;
içme suyumuza kanalizasyon karıştı ama bunu size nasıl söleyelim bilemiyoruz. bu bulaşma sonucu suya geçen virüs için ne kadar klorlarlama yaparsak yapalım sizin cırcır veya tırık olmanızı engellemeyeceğimizi anladık. alt yapımızın bu denli b.ktan olduğunu halkımıza söylemekten imtina ederiz. bu yüzden ishal salgını geçene kadar ya da içme suyuna karışan pis suyu tespit edne kadar lütfen su içmeyin, yıkanmayın mümkünse niğdeyi terkedin. valla yapacağımız birşey yok.
ramazan 10 yıl önce
kardesim açıklama gayet anlaşılır böyle detaylı yazmazlarsa bu seferde şaibe oluyor
arif sırma 10 yıl önce
hiç böyle şeyleri okumam ama sizin için okudum, galiba bu iş serpici imiş. şimdi bu yazıyı okuyunca bana serpmişmidir
borlu yaren 10 yıl önce
başı ve sonunu anlıyom ortalarda çuvalladım ama bir arkadaşım tıbbi sekreter onun fikrini almak için faceden da yolladım bakalım ne diyecek.
eğtimci 10 yıl önce
halkın anlayacağı bir dille bu konuda şunları yaptık. sebebinin şunlardan olduğu anlaşıldı şunları da yapın korunun bir kaç satırlık açıklama adeta tez gibi yazılmış.
zafer çetinturk 10 yıl önce
bu vakalar sudan da olabilir, yediklerinizden de, dokunduklarınızdan da, oy veridklerinizden de, doğuştan da, aldığınız eğitim den de, ama bütün bunlardan da olmayabilir denmiş ama neler yapılabileceği net anlatılmış, nedeni sorma yapacaklarını bil yeter demeye getirilmiş.
ali ihsan pekacar 10 yıl önce
daha öncede bu konuda yazmıştım.
valiliğin açıklamasında dikkat çeken hususa dikkat çekmek istiyorum.
suyun klorlanmasında problemler vardır. suyunklorlanması bu konuda deneyimsiz yani yetkisi olmayan işciler tarafından yapılmaktadır. orada çalışan vasıfsız işciye söylenen şekilde klorlama yapılıyor. suyun bazen klorsuz, bazen çok klorlu olmasının sebebi budur.
şimdi gelelim asıl konuya: valilik 11.11.2012 tarihinde 0.5 ppm klor olacak şekilde suyu şebekeye verin talimatı veriyor. 9.5 ppm klor demek bayağı yüksek bir rakamdır ve bu suda bakteriye rastlanmaz. 12.11.2012 çeşitli noktalardan alınan su numunelerinde tabiki bakteriye rastlanmaz. fazla miktarda klordan dolayı bakteriler ölür.
problem 11.11.2012 tarihinden önceki suyun durumu önemli. o dönemde yeteri kadar klorlama yapılmamış olabilir.
lütfen artık belediyede bir kimyacı çalıştırında, düzenli klorlama yapılsın.
ishak 10 yıl önce
ipe un sermenin bir yolu ancak böyle yorumlanabilir.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
banner696
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 05 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Keçiörengücü 15 26
4. Rizespor 14 25
5. Pendikspor 14 25
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4

Gelişmelerden Haberdar Olun

@