Türkiye Büyük Millet Meclisi  Genel Kurul Tutanağı  26. Dönem 1. Yasama Yılı 35. Birleşim’de Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’ce verilen meclis araştırma önergesi okundu ve TBMM kayıtlarına geçti. Süresi geldiğinde görüşülecek meclis araştırması talebinde Ömer Fethi Gürer araştırma ile ilgili talep dilekçesini CHP’li milletvekilleri de imzaladı.

 Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Meclis araştırma talebi şöyle.-“ Niğde ilinde hâlen, 463 adet taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile tescillenmiştir. Niğde ili genelinde tescillenen bazı konak ve yapılar sınırlı biçimde onarılarak kurtarma çalışmasında bulunulmuş ise de çok sayıda yapı harap ve yok olmak üzeredir. Ayrıca tescillenmemiş konaklar da her geçen gün yok edilmekte ve imar alanı kılınarak dönülmez bir sona gidilmektedir. Dünün geleceğe taşınması amacıyla bölge genelinde çalışmalar yapılması zorunludur. Sürecin ve durumun tespiti ve bu önemli tarihî zenginliğin korunması konusunda çözüm yolları bulunması için gerekliliklerin saptanması amacıyla, Anayasanın 98, İç Tüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması için gereğini arz ederim.” 

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile  araştırma isteğini CHP Milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu (Edirne),Mehmet Tüm (Balıkesir),Haydar Akar (Kocaeli), Fatma Kaplan Hürriyet (Kocaeli),  Mahmut Tanal (İstanbul), Onursal Adıgüzel (İstanbul),  Çetin Arık (Kayseri), Barış Yarkadaş (İstanbul),  İrfan Bakır (Isparta), Burcu Koksal (Afyonkarahisar), Erdin Bircan (Edirne), Öztürk Yılmaz (Ardahan), Mehmet Göker (Burdur), Ahmet Akın (Balıkesir), Özkan Yalım (Uşak), Aydın Uslupehlivan (Adana), İbrahim Özdiş (Adana), Birol Ertem (Hatay), Ahmet Tuncay Özkan (İzmir),  Niyazi Nefi Kara (Antalya)’da imzaladı.

Meclis araştırması için gerekli 20 imzanın yer aldığı  öneri TBMM kürsüsünde okundu. 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer hazırladığı meclis araştırması istenen Niğde İli tarihi dokusu ile ilgili gerekçe bölümünde TBMM okunan bölümde de  şu görüşlere yer aldı.

-“Niğde ili on bin yılı bilimsel kazılarla açığa çıkarılan Torosların geliş geçiş kapısı sayılacak önemli bir merkezdir. Ancak il genelinde var olan tarihî doku gerektiği biçimiyle gün ışığına çıkarılamadığı gibi, turizm açısından da bölgeye gereken önem verilmemiştir. Zengin tarihî varlıklarına karşın gereken ilgiye eremeyen bölgede, başta tarihî konak ve ibadet yerleri olmak üzere çok önemli kalıntılar harap durumda ve yok olmak üzeredir. Özellikle merkez ilçede yol açma ya da kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında konakların bir bölümü yok edilmiştir.

Niğde ili merkez, Bor, Çamardı, Altunhisar, UIukışla, Çiftlik ilçeleri ile Kayırlı, Yeşilburç, Yeşilyurt, Karatlı, Kemerhisar, Çukurkuyu, Narköy, Dikilitaş, İçmeli, Hançerli, Fertek, Kula, Kitreli, Gösterli, Bozköy, Gölcük, Ulukışla köyü, Çömlekçi, Orhanlı, Yıldıztepe, Aktaş, Gümüşler, Bahçeli, Hasaköy, Konaklı, Çarıklı, Kavlaktepe, Değirmenli, Uluağaç, Kiçiağaç, Divarlı, Kumluca, Hamamlı, Taşlıca, Ballı, Kömürcü, ÇavdarIı, Dündarlı, Sazlıca, Havuzlu, Postallı, Tepeköy, Yaylayolu, Edikli, Kiledere, AIay, Bağlama, Eminlik, Küçükköy, Elmalı, Azatlı, Murtandı, Gökbez, Kavuklu, Çanakçı, Kılan, Çiftehan, Tırhan, Hacıbeyli, Bademdere, Celaller, Konaklı, Uluören, Akçaviran, Ovacık, Başmakçı, Yeniyıldız, Kılan, Darboğaz, Keçikalesi, Karanlıkdere, BaIcı yerleşmeleri ve çevrelerinde Hititlilerden günümüze erişen tarihî buluntular yer almaktadır.

Niğde merkezde 2 askerî yapı, 2 kentsel sit alanı, 2 arkeolojik doğal sit, 82 dinî ve kültürel yapı, 111 sivil yapı, 1 endüstriyel yapı tescilli taşınmaz kültür varlığı olarak koruma altındadır. Bor'da 60, Altunhisar'da 3, Çamardı'da 1, Çiftlik'te 8, Ulukışla'da 4 adet, toplamda ise 189 sivil yapı için koruma kararı verilmiştir. Merkezde toplam 271, Altunhisar'da toplam 23, Bor'da toplam 122, Çamardı'da toplam 10, Çiftlik'te toplam 15, Ulukışla'da toplam 22 olmak üzere, Tescilli taşınmaz kültür Varlıkları 463 adet olarak belirlenmiştir.” dedi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer  Niğde ilinin zengin tarih ve kültür birikiminin gün ışığına çıkması ,korunmasının  bölge tarihinin bilinmesinden öte turizm adına da bölgeye önemli katkı sağlayacağını ifade etti.Bu nedenle meclis araştırması yapılarak  Niğde ilinde durumun her yönü ele  alınmasını  önemine inanarak araştırma önergesini TBMM sunduğunu  belirtti.

Editör: TE Bilişim