Niğde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Türkiye’de tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik başlatılan ve Niğde’nin de içinde bulunduğu illeri kapsayan Konya Ovası Projesi (KOP) müracaatlarının 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle başlayacağını duyurdu. 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Asım Baş yaptığı açıklamada; “Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında büyükbaş-küçükbaş hayvancılık işletmeleri için yeni ahır-ağıl yapımı inşaat yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği verilecektir. Büyükbaş işletmelerde ahır, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatları veya bunlardan herhangi biri, küçükbaş işletmelerde ise ağıl, yem deposu ve yıkama ünitesi (koyun-keçi banyosu) inşaatları veya bunlardan herhangi biri hibe desteği kapsamındadır. Ahırlar serbest duraklı veya bağlı, açık veya yarı açık sistem olacaktır. Ağıllarda ise ağıl tipi seçiminde İl Müdürlükleri yetkilidir" dedi. 

Baş, ayrıca Niğde’de 2017 yılı 88 başvuru alındığını Başbakanlığın onay vermesi neticesinde Niğde’de 25 projenin uygulanmaya başlanıldığını yüzde 50 hibe ile 3 milyon 675 bin TL verildiğini toplam proje tutarının ise 7 milyon 300 bin TL olduğunu belirterek, yeni başvuruların 01.01.2018 ile 31.01.2018 tarihleri arasında İl Müdürlüğüne şahsen yapılacağını belirtti.
Editör: TE Bilişim