İşçi Partisi Niğde İl Başkanı Z. Cem Yıldırım, Hükümetin Sağlık Politikalarını eleştirdi.

 

İP Niğde İl Başkanı Z.Cem Yıldırım yaptığı basın açıklamasında şu görüşlere yer verdi ;

 

 

AKP Hükümeti 3 Mayıs 2011 günü 6 ay süre ile yasama organı olan TBMM’nin işlevini ortadan kaldırarak, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi aldı. Bu KHK çıkarma süresinin bitimine bir gün kala ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’ çıkarıldı.

 

2 Kasım 2011 tarih ve  28103 sayılı Resmi Gazetede gece yarısı yayınlanarak yürürlüğe giren bu KHK ile sözleşme yoluyla yerli ve yabancı uzmanlar, sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışabilecek. Yine bu KHK ile yabancı hekim ve hemşire çalıştırmanın da önü açılmış oldu.

 

AKP Hükümetinin genel sağlık politikaları ve yukarıda bahsetmiş olduğumuz KHK esas olarak, kamu sağlık hizmetlerini piyasaya açmayı, devlet ve üniversite hastanelerini özelleştirmeyi, hastaneleri ticarethaneye, hastaları da müşteri durumuna getirmeyi amaçlamaktadır.

 

Giderek artan katkı payları, aile hekimliğindeki muayenelere 3 TL’lik ücret uygulaması, insanların hasta olmasını, gerekli olmasa da ilaç tüketmesini, tetkik yaptırmasını, ameliyat olmasını, hastanelerde uzun süre yatmasına yol açan bugünkü sistem, ulus ötesi sermayenin ve ülkemizdeki ortaklarının karlarını arttırmaktadır.

 

“ Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” diyen cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder  Atatürk’ten gelinen bugünkü nokta utanç vericidir.

 

Bu KHK aynı zamanda doktorlarımıza ve hemşirelerimize de hakarettir.

 

Özünde sözleşmeliliği esas, kadrolu çalışmayı istisna haline getirmeyi amaçlayan bu KHK sağlık sistemimizi ve sağlık emekçilerini de hasta etmektedir.

 

Türkiye ancak, halkçı-devletçi sağlık politikalarıyla sağlık sistemimizin sorunlarını çözebilecek bir durumdadır.

            

İnsan sağlığını piyasa koşularına feda eden, hastayı müşteri gibi gören ve çoğaltan bugünkü sistem değişmeli, sistem para kazanmaya değil, hastalıkları önleyici sağlık hizmetlerine öncelik verilmelidir.

 

 Ortaçağ kurumlarının tasfiye edildiği, ülke güvenliğinin Türkiye’nin bağımsızlığı ve vatanının bütünlüğü yönünde çözüldüğü, Atatürk Devrimlerine öncelik veren bir Milli Hükümetin kurulduğu süreçte, bütün yurttaşlarımız sosyal güvenlik kapsamına alınmalı, sağlık hizmetleri tamamen parasız olmalıdır.


Editör: TE Bilişim