Z.Cem Yıldırım “ İşçi Partisi olarak bu yasayı çiğnemek için, daha önce yaptığımız gibi Fransaya’ya gideceğiz.

 

İşçi Parti Niğde İl Başkanı Z.Cem Yıldırım Fransa Parlamentosunun kararı üzerine bir basın açıklaması yaptı.

 

İl Başkanı Z. Cem Yıldırım basın açıklamasında şu görüşlere yer verdi.

 

 

İşçi Partisi olarak, önceki gün, Fransız Parlamentosunda alınan kararı tanımıyoruz.

Bu yasayı çiğnemek için, daha önce yaptığımız gibi, Fransa’ya gideceğiz.

 

Bu karar, başta ABD olmak üzere emperyalist devletlerin ülkemizin bölünmesi için hukuki bir temel yaratma girişimidir.

 

ABD ve Fransa başta olmak üzere emperyalist devletler, Kurtuluş Savaşımızı suç, Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü de suçlu ilan ederek, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu gayri meşru ilan etmeye çalışıyorlar.

 

Fransa’da “Türkiye tavrını yumuşattı” “Türkiye gerilimi düşürüyor”, “ Türkiye öfkeli fakat somut hiçbir tepki vermedi” başlıklarını attıran bir tutumdan ve sabırlı davranmayı seçen ve tepkisiz kalan AKP Hükümetini şiddetle eleştiriyoruz.

 

 

Bu emperyalist saldırılara karşı başarı ancak milletimizi top yekün seferber edilerek kazanılabilir. Siyasi partilerimiz başta olmak üzere, demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve sendikalar olarak Paris’e gidelim ve bu yasayı çiğneyelim. Hep birlikte;

 

         “ Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır.

         Ermeni soykırımı tarihsel bir yalandır.

         Ermeni soykırımı uluslar arası bir yalandır.

         Biz vatanımızı savunduk.”diyelim.

 

         Hep beraber yalanı çiğneyelim, vatanımızı da çiğnetmeyelim.

 

Bununla birlikte, soykırım yalanına karşı mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için; Doğu Perinçek başta olmak üzere Talat Paşa Komitesinin eylemleri nedeniyle tutuklanmış bütün vatanseverler, komutanlarımız, aydınlarımız serbest bırakılmalıdır.

 

Yine Ermeni arşivlerindeki araştırmalarıyla soykırım yapıldığı yalanını kanıtlayan ve bugün Silivri’de tutuklu bulunan Mehmet Perinçek serbest bırakılmalıdır.

 

Ermeni açılımına, İttihat ve Terakki düşmanlığına, Talat Paşa Komitesinin dağıtılmasını buyuran Avrupa Birliği talimatlarının harfiyen yerine getirilmesine de son verilmelidir.

 

 

İP NİĞDE İL YÖNETİM KURULU ADINA İL BAŞKANI Z.CEM YILDIRIM


Editör: TE Bilişim