İl Özel İdare 2013 Değerlendirmesi

Niğde İl Özel İdaresi 2013 yılı faaliyetleri değerlendirme toplantısı yaptı.

EKONOMİ 09.01.2014, 00:43 14.01.2014, 21:17
1765
İl Özel İdare 2013 Değerlendirmesi
banner830
 Niğde İl Özel İdaresi  2013 yılı faaliyetleri değerlendirme toplantısı yaptı.

Haber: Selim GÖKEL


Niğde İl Genel Meclis Salonunda yapılan toplantıya Niğde İl Genel Meclis Üyeleri, Niğde İl Özel İdare Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

2013 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği basın toplantısında sunumu Niğde İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Nebol yaptı.


Genel Sekreter Ali Nebol, 2013 yılı faaliyetlerini slayt sunumu ile anlattığı toplantıda ilk olarak Niğde Özel İdaresinin yapısı hakkında bilgi verdi. Özel İdarenin görevlerini anlatan Nebol, bu görevleri 97 memur, 185 işçi olmak üzere toplan 282 personel ile hizmet sunduklarını belirtti.

 

2013 Faaliyetleri arasında İl Genel Meclisinin 11 toplantı yaptığını,  70 birleşimde toplam 163 karar alındığını belirtirken, İl Encümeninin ise 2013 yılında 51 toplantı yaptığını,  389 karar alındığını ve 389 tane teklif sunulduğunu söyledi.

2013 YILINDA 75 MİLYON ÖDENEK

Ali Nebol; İl Özel İdare Sekreterliğinin başlangıç bütçesinin 25 milyon olduğunu,  ancak çeşitli gelirler ile bunun 33 milyara yaklaştığını, Kop, Köydes ve Maliye Bakanlığının ödenekleri ile birlikte İdarinin 2013 yılı bütçesinin 75 milyon 574 bin lira ödeneğe ulaştığını, bunun yüzde 66’sının yatırım harcamaları, yüzde 19’unun personel harcamaları ve yüzde 11’nin de mal ve hizmet alımları olduğunu  söyledi.

Modernize edilmiş araç ve makine parkının  7/24 esasına göre görevde olduğunu bu araç ve makine parkının ihtiyacı olan alım, bakım, onarım ve tadilat işlemlerinin bunlarla ilişkili harcamalarında İdare  tarafından yapıldığını belirten  Ali Nebol ; Bor İlçesi Pınarbaşı mevkiinde bulunan asfalt plenti şantiyesine Bitümlü Sıcak Karışım ve Roadmix üretimi için Asfalt Plenti, 2.110.000 Tl. bedelle ihale edilmiş ve tesis kurularak üretime başlamıştır. Satıh kaplama ile yapılan yolların yamasında kullanılacak olan roadmix ve sıcak asfalt malzemesi Asfalt Plentinde üretilebilmektedir. Asfalt Plenti, üretim için gerekli olan her türlü teknolojik donanıma sahiptir. Asfalt Tanklarının ısıtılmasında daha önce motorin kullanılmakta iken LNG kullanımına geçilmiş ve tanklarla birlikte şantiye binasının ısıtması da LNG gazı ile gerçekleştirilmiş ve ısıtma maliyeti önemli ölçüde azaltılmıştır.” dedi. 

ASFALT KAPLAMA DA REKOR…

Niğde Özel İdaresinin akaryakıt istasyonunun yenilendiğini, tankların kapasitesinin artırıldığını,  akaryakıt ikmalinin bilgisayar ortamında takibinin yapıldığını belirten Genel Sekreter Ali Nebol ; 2013 yılında 438 kilometre asfalt yol kaplama yapıldığını bunun rekor olduğunu belirten Ali Nebol, 2009 yılında bu rakamın 164 kilometre olduğunu ifade etti.

Ali Nebol, Asfalt Plent tesisinin hizmete girmesi ile sıcak asfaltlamada yapıldığını,  Güllüce köyü 3 kilometrelik yolun  İdare öz kaynakları ve iş makineleri ile yapıldığını,  2014 yılında 50 kilometre sıcak asfalt kaplama hedeflediklerini, 2013 yılında yol onarımı,  trafik işaretleri, büz döşemesi, stabilize kaplama, yeni arazi yolları açımı, menfez ve köprü-sanat işleri yaptıklarını ve bunların rakamsal istatistiki bilgilerini verdi.

2005 YILINDA 26 OLAN GÖLET SAYISI BUGÜN 55’E ULAŞTI

Toplam 14.300 kilometre kar mücadelesi yapıldığını, belirten Ali Nebol, Tarımsal Sulama konusunda büyük aşama kaydettiklerini belirtti. 2005 yılında 26 olan gölet sayısının bu gün itibari ile 55 olduğunu belirtti. Ali Nebol : İlimizin toplam arazi varlığı 7.254.000 hektardır. Bu alanın 372.460 hektarı çayır mera, 40.767 hektar orman ve funda, 5.792 hektarı yerleşim yeri ve sanayi alanı, 140 hektarı göller, 31.214 hektar ise taşlık, kayalıktır.

Niğde İli’nde 275.783 hektar alanda tarım yapılmaktadır. Bu alanın 116.526 hektar (Toplam tarım alanının % 42’si) sulanırken, 159.257 hektar (Toplam tarım alanının % 58’i) da ise kuru tarım yapılmaktadır. İdaremizce geçmişten günümüze kadar sulamaya açılan saha 48.660,81 hektardır.  Niğde İli’nde mevcut su rezervi ile sulanabilecek alan en fazla 209.186 hektardır. Halen fiilen sulanan yaklaşık 116.526 hektara ilave olarak en fazla 92.660 hektar daha sulamaya açılacak alan vardır. 2013 yılı sonu itibariyle HİS ve sulama göleti sayımız toplam 55 adettir.

 

TARIMSAL SULAMA DA 2013 YILIDA REKOR YILI OLDU 

İdaremiz tarımsal sulama alt yapısında 2013 yılında 37 adet proje/mal alımı/iş yapmıştır. Bu çalışmalar neticesinde 1.131 Hektar alan sulamaya açılmış ve 3.500 çiftçi ailesinin istifadesine sunulmuştur”dedi.

İl Özel İdarenin Tarımsal Sulama harcamalarının 2009 yılında 2 milyon 143 bin lira olduğunu bu harcamaların 2013 yılında 16 milyon yüz bin lira gibi rekor bir seviyeye  ulaştığını belirten Nebol ; 2014 yılında temel slogan olarak “BİR DAMLA SU BOŞA AKMAYACAK” ifadesini benimseyen idaremiz bu konuda çalışmalar yürütmüştür. Sayın Valimizin emir ve talimatlarıyla Su ve Toprak Komisyonu kurulmuştur. Komisyon çalışmalarını 2013 yılında sürdürmüş, ayrıca idaremiz ekipler tüm il coğrafyasını tarayarak Niğde İli Tarımsal Sulama Kitapçığı’nı hazırlamıştır.”diyen Nebol, Tarımsal sulama konusunda 2014 yılı hedeflerini ve devam eden projeleri anlattı.  

 

Ali Nebol sunumun devamında; Yıl içinde idaremiz toprak ve su tahlil laboratuvarında 1.570 adet toprak, 29 adet su analizi gerçekleştirilmiş, sonuçlar üreticilere bildirildiğini,  Kanalizasyonu olmayan köyümüz kalmadı. Köylerimizin yüzde otuzunda % 30 doğal arıtma bulunmaktadır.” Diyerek  Jeotermal sahalar ve yapılan fizibilite sonuçları hakkında da detaylı bilgiler verdi.

 

BOR ENERJİ İHTİSAS 25 BİN DEKARA KURULACAK, ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR 

Niğde İl Özel İdare Sekreterliği tarafından hazırlanan projeler hakkında bilgi veren Ali Nebol ; Niğde İl Özel İdaresi adına “Niğde-Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ve Mükemmeliyet Merkezi Kurulum Sürecinde Danışmanlık Desteği Alınması” konulu projemiz TR 71 illerinden gelen başvurular içerisinde 2. Olarak 7.000 TL hibe desteği almaya hak kazanmış olup Niğde İl Özel İdaresi, Niğde Üniversitesi, Bor Belediyesi, Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden 12 katılımcıya 60 saat eğitim verilerek proje tamamlanmıştır. Niğde Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ile ilgili fizibilite raporu hazırlanarak Bilim Sanayi Teknoloji Müdürlüğü’ne sunulacaktır. Organize sanayi bölgesi alanı 25 bin dekar üzerine kurulacak olup 20’şer dekarlık parseller üretilecektir.”dedi. 

Bir diğer güneş enerjisi ile ilgili iki projenin TR71 Bölgesinde 111 proje arasında bir projenin birinci, diğer projesinin ise üçüncü olduğunu söyledi. 

PROJELERDEN NİĞDE’YE HİBE OLAN RAKAM 1 MİLYON 161 BİN LİRA 


Bir çok konuda eğitim, teknik, faaliyet, altyapı ve mali destek projelerinin olduğunu belirten ve bunları tek tek anlatan İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Nebol; Hazırlanan bu projelerden; 5 adet Teknik Destek Projesi 42.700 TL 2 adet Küçük Ölçekli Alt Yapı Projesi 856.018 TL 1 adet Doğrudan Faaliyet Desteği 65.200 TL 1 adet SODES Projesi 197.774 TL Olmak üzere 9 projede Toplam 1.161.492,40 TL tutarında hibe desteği Niğde İl’ine kazandırılmış bulunmaktadır. “dedi.

 

NİĞDE’NİN PROJE MERKEZİ 

Ali Nebol sunumunda projelendirilmesi tamamlanmış rezerv projeleri ise başlıklar halinde  belirtti ;

 

Niğde-Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Kurulumu Projesi

Niğde Patates Unu Üretim Tesisi Projesi

 Niğde (1 MW/h) Biyogaz Tesisi Projesi

“Dünya Polisleri Aladağlar’da Buluşuyor”

"Büyükelçiler Niğde'de Buluşuyor"

UNESCO Dünya Doğa ve Kültür Mirası Listesine Niğde'nin Alınması

“Model sera kurulması”

“Yenilenebilir enerjiyle tarımsal sulama sistemleri pilot uygulaması”

“ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi Verilmesi”

“Niğde İlindeki 25 Kamu Personeline Bina Enerji Yöneticiliği ve Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi Verilmesi”

“Fizibilite Raporu Hazırlama Süreçleri”

“Niğde İlindeki Patates Atıklarından Metanol Üretimi Fizibilite Raporu Hazırlanması Sürecinde Danışmanlık Desteği”

“ Orta ve İleri Düzey MS Office Eğitimi”

“Narlıgöl Jeotermal Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporu Hazırlanması”

“Biber-Domates Salçası Fabrikası Fizibilite Raporu Hazırlanması”

“Bor Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi Dericilik Sanayisi Atığı Yağlardan Biyodizel Üretim Tesisi Fizibilite Çalışması”

“Niğde Köyleri İçme Suyu Otomatik Klorlama ile Klor Ölçüm ve İzleme Otomasyonu”

“Niğde İlinde 7 Köydeki İçme Suyu Depolarına Arsenik Arıtma Ünitelerinin Entegrasyonu”

“Niğde İlinde 50 Köyün İçme Suyu Depolarına Güneş Enerjili ORP Sistemli Tam Otomatik İçme Suyu Klorlama Üniteleri Entegrasyonu”

“Niğde Köyleri İçme Suyu Depolarının Fiziki Şartlarının İyileştirilmesi (Genel Tamirat+Membran-Fayans Kaplama+Güneş Enerjili Klorlama Ünitesi+Ultrasonik Böcek/Fare Kovucu+Arsenik Arıtma Ünitesi)”

“Gümüşler ve Dündarlı Kasabaları Su Çarkı Tipi Mikro-Hes Kurulumu”

“50 Köydeki Muhtarlık Binalarının Elektrik Enerjisi İhtiyaçlarının Hibrid Yenilenebilir Enerji (2 KW/h PV Güneş+ 1KW/h Rüzgâr Türbini) ile Karşılanması”

“Niğde Valiliği Aydınlatma Sistemlerinin Enerji İhtiyacının Hibrid(Rüzgar+Güneş) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla Temini”

“Niğde Çocuk Trafik Eğitim Parkı”

“Niğde Planeteryumu”

“Narköy Jeotermal Enerjili Tahıl Meyve Sebze Kurutma Ünitesi” ve “ Güneş Enerjili Tahıl Sebze Meyve Kurutma Ünitesi”  

“Yakıtsız Su Pompası (Koçbaşı) Sistemleri Kurulumu”

“Gezici Dijital Kütüphaneyle Daha Çok Okuyan Niğde”

“Futbol Sahalarına Kavuşan 4 Köyde Futbol Turnuvası Düzenlenmesi”

“7 Köyde Müzik ve Şiir Dinletileri Düzenlenmesi ve Açık Hava Spor ve Kondisyon Parkları Yapımı”

“Gezici Sinema, Tiyatro, Konser Aracıyla Kültür ve Sanat Niğde’de Her Yerde”

“3 Köy ve 7 Beldenin İstifadesine Yönelik Halı Saha Yapılması ve Köyler-Beldeler Arası SODES Halı Saha Turnuvaları Düzenlenmesi”

“7 Köyde 7 Adet Köy Sosyal-Kültür-Sanat-Spor Aktivite Merkezinin (Köy Konakları) Hayata Geçirilmesi”

“3 Köyde Satranç, Badminton,Voleybol, Basketbol Sahalarını Kapsayan Örgü Tel Çevrili Karma Spor Tesisleri Yapılması, Eğitimlerinin Verilmesi ve Turnuva Düzenlenmesi”

“32 Sosyo-Ekonomik Dezavantajlı İşsiz Bireye Ağır İş Makinaları Operatörlüğü Kursu Verilmesi ve G/E/A2 Sınıfı Ehliyet Sahibi Edindirilmesi” Farklı konularda bir çok SODES projeleri,

"Yenilenebilir Enerjinin Kalkınma ve Sürdürülebilir Çevre İçin Kullanımı"

"Kırsal Bölgelerde Altyapı Yatırımlarının Verimli Planlama ve Uygulanma Metotları”

“Niğde Valilik Binasına Engelli Asansörü Yapılması “

“Niğde İlindeki 5 Köyde (Taşlıca, Fesleğen, Hançerli, Güllüce, Kırkpınar) Aydınlatma Sistemlerinin LED Dönüşümü”

“Niğde İli Köylerinde Engelli Vatandaşlarımıza Yönelik Yol-Kaldırım Düzenlemesi”

“Niğde Köylerine Yeşil Kuşak”,

 

İlimiz Ulukışla İlçesi Bolkar dağları üzerinde bulunan Meydan yaylası mevkiinde bulunan Karagöl ve Çinili göllerinin bulunduğu alanda kış sporları kapsamında Telesiyej Hattı ve Kayak Pistleri yapılması planlanmakta olduğunu da sözlerine ekledi.

 

Sunum sonunda basın mensuplarının soruları cevaplandı.

ÖZEL İDARE 2013 DEĞERLENDİRME  SUNUMUNUN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

 

Yorumlar (6)
gülhan erkan 7 yıl önce
Tesekurler ali abi
şahin 7 yıl önce
sen varsan herşey tamaaaaam. geldiğin gündenberi yaptığın hizmetleri niğdeliler görüyor.rabbim yolunu açık etsin
dr. 7 yıl önce
niğdenin çaba sarf eden, niğde için emek ve düşünce üreten bir kaç kurumundan birisi de il özel idare çalışanlarını kutlarım. başlık için ayrıca borhaber.net i de kutlarım, iyi olan desteklenmeli. saygılar
adil mengi 7 yıl önce
çalışınca oluyor..
bolkar dağları kayak merkezi açılsın 7 yıl önce
ulukışla ilçesi bolkar dağlarına yapılacak proje gerçekleşmezse meydanlara ineceğiz protesto edeceğiz yıllardır hep söylenti var icraat yok sözde kalmasın bunlar eylem yaparız gerekirse
memur 7 yıl önce
borhaber.net geçtiğimiz yılda özel idare bilançolarını böyle geniş vermişti. diğer kurumlara bu ilgi neden yok, merak ediyoruz.
Son Yorumlar
sadece gezersiniz icraat yok böyle devam edin
Pazar fiyatlarını da görmüşler mi? Ne düşünüyorlar
imam hatipleri Tarım, gıda ve hayvancılıkta teknoloji liselerine çevirmek lazım 40 -50 yıllık imam vb atandı
Ne demek düzensiz göçmen. MUHACİRİN onlar(!)
Niğde belediye baskanı akrabalarını özel kalemden memur olarak alıp müdür yapmakla meşgul
açık
banner696
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 10 Mayıs 2021
İmsak 03:53
Güneş 05:29
Öğle 12:43
İkindi 16:32
Akşam 19:47
Yatsı 21:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 38 81
2. Fenerbahçe 38 79
3. Galatasaray 38 78
4. Trabzonspor 38 67
5. Hatayspor 38 60
6. Sivasspor 38 59
7. Alanyaspor 38 57
8. Gaziantep FK 38 55
9. Karagümrük 38 54
10. Göztepe 38 51
11. Konyaspor 38 48
12. Rizespor 38 45
13. Malatyaspor 38 44
14. Başakşehir 38 44
15. Kasımpaşa 38 43
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 38 40
18. Ankaragücü 38 38
19. Erzurumspor 39 37
20. Gençlerbirliği 38 35
21. Denizlispor 38 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 34 70
3. Chelsea 35 64
4. Leicester City 35 63
5. West Ham 35 58
6. Liverpool 34 57
7. Tottenham 35 56
8. Everton 34 55
9. Arsenal 35 52
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 34 48
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 34 41
14. Newcastle 35 39
15. Brighton 35 37
16. Southampton 34 37
17. Burnley 34 36
18. Fulham 34 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 35 77
2. Real Madrid 35 75
3. Barcelona 35 75
4. Sevilla 35 71
5. Real Sociedad 35 56
6. Villarreal 35 52
7. Real Betis 34 51
8. Celta de Vigo 35 47
9. Athletic Bilbao 35 46
10. Granada 34 45
11. Cádiz 35 43
12. Osasuna 35 41
13. Valencia 35 39
14. Levante 35 39
15. Getafe 35 34
16. Deportivo Alaves 35 32
17. Real Valladolid 35 31
18. Huesca 35 30
19. Elche 35 30
20. Eibar 35 29

Gelişmelerden Haberdar Olun

@