İl Özel İdare 2013 Değerlendirmesi

Niğde İl Özel İdaresi 2013 yılı faaliyetleri değerlendirme toplantısı yaptı.

EKONOMİ 09.01.2014, 00:43 14.01.2014, 21:17
İl Özel İdare 2013 Değerlendirmesi
 Niğde İl Özel İdaresi  2013 yılı faaliyetleri değerlendirme toplantısı yaptı.

Haber: Selim GÖKEL


Niğde İl Genel Meclis Salonunda yapılan toplantıya Niğde İl Genel Meclis Üyeleri, Niğde İl Özel İdare Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

2013 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği basın toplantısında sunumu Niğde İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Nebol yaptı.


Genel Sekreter Ali Nebol, 2013 yılı faaliyetlerini slayt sunumu ile anlattığı toplantıda ilk olarak Niğde Özel İdaresinin yapısı hakkında bilgi verdi. Özel İdarenin görevlerini anlatan Nebol, bu görevleri 97 memur, 185 işçi olmak üzere toplan 282 personel ile hizmet sunduklarını belirtti.

 

2013 Faaliyetleri arasında İl Genel Meclisinin 11 toplantı yaptığını,  70 birleşimde toplam 163 karar alındığını belirtirken, İl Encümeninin ise 2013 yılında 51 toplantı yaptığını,  389 karar alındığını ve 389 tane teklif sunulduğunu söyledi.

2013 YILINDA 75 MİLYON ÖDENEK

Ali Nebol; İl Özel İdare Sekreterliğinin başlangıç bütçesinin 25 milyon olduğunu,  ancak çeşitli gelirler ile bunun 33 milyara yaklaştığını, Kop, Köydes ve Maliye Bakanlığının ödenekleri ile birlikte İdarinin 2013 yılı bütçesinin 75 milyon 574 bin lira ödeneğe ulaştığını, bunun yüzde 66’sının yatırım harcamaları, yüzde 19’unun personel harcamaları ve yüzde 11’nin de mal ve hizmet alımları olduğunu  söyledi.

Modernize edilmiş araç ve makine parkının  7/24 esasına göre görevde olduğunu bu araç ve makine parkının ihtiyacı olan alım, bakım, onarım ve tadilat işlemlerinin bunlarla ilişkili harcamalarında İdare  tarafından yapıldığını belirten  Ali Nebol ; Bor İlçesi Pınarbaşı mevkiinde bulunan asfalt plenti şantiyesine Bitümlü Sıcak Karışım ve Roadmix üretimi için Asfalt Plenti, 2.110.000 Tl. bedelle ihale edilmiş ve tesis kurularak üretime başlamıştır. Satıh kaplama ile yapılan yolların yamasında kullanılacak olan roadmix ve sıcak asfalt malzemesi Asfalt Plentinde üretilebilmektedir. Asfalt Plenti, üretim için gerekli olan her türlü teknolojik donanıma sahiptir. Asfalt Tanklarının ısıtılmasında daha önce motorin kullanılmakta iken LNG kullanımına geçilmiş ve tanklarla birlikte şantiye binasının ısıtması da LNG gazı ile gerçekleştirilmiş ve ısıtma maliyeti önemli ölçüde azaltılmıştır.” dedi. 

ASFALT KAPLAMA DA REKOR…

Niğde Özel İdaresinin akaryakıt istasyonunun yenilendiğini, tankların kapasitesinin artırıldığını,  akaryakıt ikmalinin bilgisayar ortamında takibinin yapıldığını belirten Genel Sekreter Ali Nebol ; 2013 yılında 438 kilometre asfalt yol kaplama yapıldığını bunun rekor olduğunu belirten Ali Nebol, 2009 yılında bu rakamın 164 kilometre olduğunu ifade etti.

Ali Nebol, Asfalt Plent tesisinin hizmete girmesi ile sıcak asfaltlamada yapıldığını,  Güllüce köyü 3 kilometrelik yolun  İdare öz kaynakları ve iş makineleri ile yapıldığını,  2014 yılında 50 kilometre sıcak asfalt kaplama hedeflediklerini, 2013 yılında yol onarımı,  trafik işaretleri, büz döşemesi, stabilize kaplama, yeni arazi yolları açımı, menfez ve köprü-sanat işleri yaptıklarını ve bunların rakamsal istatistiki bilgilerini verdi.

2005 YILINDA 26 OLAN GÖLET SAYISI BUGÜN 55’E ULAŞTI

Toplam 14.300 kilometre kar mücadelesi yapıldığını, belirten Ali Nebol, Tarımsal Sulama konusunda büyük aşama kaydettiklerini belirtti. 2005 yılında 26 olan gölet sayısının bu gün itibari ile 55 olduğunu belirtti. Ali Nebol : İlimizin toplam arazi varlığı 7.254.000 hektardır. Bu alanın 372.460 hektarı çayır mera, 40.767 hektar orman ve funda, 5.792 hektarı yerleşim yeri ve sanayi alanı, 140 hektarı göller, 31.214 hektar ise taşlık, kayalıktır.

Niğde İli’nde 275.783 hektar alanda tarım yapılmaktadır. Bu alanın 116.526 hektar (Toplam tarım alanının % 42’si) sulanırken, 159.257 hektar (Toplam tarım alanının % 58’i) da ise kuru tarım yapılmaktadır. İdaremizce geçmişten günümüze kadar sulamaya açılan saha 48.660,81 hektardır.  Niğde İli’nde mevcut su rezervi ile sulanabilecek alan en fazla 209.186 hektardır. Halen fiilen sulanan yaklaşık 116.526 hektara ilave olarak en fazla 92.660 hektar daha sulamaya açılacak alan vardır. 2013 yılı sonu itibariyle HİS ve sulama göleti sayımız toplam 55 adettir.

 

TARIMSAL SULAMA DA 2013 YILIDA REKOR YILI OLDU 

İdaremiz tarımsal sulama alt yapısında 2013 yılında 37 adet proje/mal alımı/iş yapmıştır. Bu çalışmalar neticesinde 1.131 Hektar alan sulamaya açılmış ve 3.500 çiftçi ailesinin istifadesine sunulmuştur”dedi.

İl Özel İdarenin Tarımsal Sulama harcamalarının 2009 yılında 2 milyon 143 bin lira olduğunu bu harcamaların 2013 yılında 16 milyon yüz bin lira gibi rekor bir seviyeye  ulaştığını belirten Nebol ; 2014 yılında temel slogan olarak “BİR DAMLA SU BOŞA AKMAYACAK” ifadesini benimseyen idaremiz bu konuda çalışmalar yürütmüştür. Sayın Valimizin emir ve talimatlarıyla Su ve Toprak Komisyonu kurulmuştur. Komisyon çalışmalarını 2013 yılında sürdürmüş, ayrıca idaremiz ekipler tüm il coğrafyasını tarayarak Niğde İli Tarımsal Sulama Kitapçığı’nı hazırlamıştır.”diyen Nebol, Tarımsal sulama konusunda 2014 yılı hedeflerini ve devam eden projeleri anlattı.  

 

Ali Nebol sunumun devamında; Yıl içinde idaremiz toprak ve su tahlil laboratuvarında 1.570 adet toprak, 29 adet su analizi gerçekleştirilmiş, sonuçlar üreticilere bildirildiğini,  Kanalizasyonu olmayan köyümüz kalmadı. Köylerimizin yüzde otuzunda % 30 doğal arıtma bulunmaktadır.” Diyerek  Jeotermal sahalar ve yapılan fizibilite sonuçları hakkında da detaylı bilgiler verdi.

 

BOR ENERJİ İHTİSAS 25 BİN DEKARA KURULACAK, ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR 

Niğde İl Özel İdare Sekreterliği tarafından hazırlanan projeler hakkında bilgi veren Ali Nebol ; Niğde İl Özel İdaresi adına “Niğde-Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ve Mükemmeliyet Merkezi Kurulum Sürecinde Danışmanlık Desteği Alınması” konulu projemiz TR 71 illerinden gelen başvurular içerisinde 2. Olarak 7.000 TL hibe desteği almaya hak kazanmış olup Niğde İl Özel İdaresi, Niğde Üniversitesi, Bor Belediyesi, Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden 12 katılımcıya 60 saat eğitim verilerek proje tamamlanmıştır. Niğde Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ile ilgili fizibilite raporu hazırlanarak Bilim Sanayi Teknoloji Müdürlüğü’ne sunulacaktır. Organize sanayi bölgesi alanı 25 bin dekar üzerine kurulacak olup 20’şer dekarlık parseller üretilecektir.”dedi. 

Bir diğer güneş enerjisi ile ilgili iki projenin TR71 Bölgesinde 111 proje arasında bir projenin birinci, diğer projesinin ise üçüncü olduğunu söyledi. 

PROJELERDEN NİĞDE’YE HİBE OLAN RAKAM 1 MİLYON 161 BİN LİRA 


Bir çok konuda eğitim, teknik, faaliyet, altyapı ve mali destek projelerinin olduğunu belirten ve bunları tek tek anlatan İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Nebol; Hazırlanan bu projelerden; 5 adet Teknik Destek Projesi 42.700 TL 2 adet Küçük Ölçekli Alt Yapı Projesi 856.018 TL 1 adet Doğrudan Faaliyet Desteği 65.200 TL 1 adet SODES Projesi 197.774 TL Olmak üzere 9 projede Toplam 1.161.492,40 TL tutarında hibe desteği Niğde İl’ine kazandırılmış bulunmaktadır. “dedi.

 

NİĞDE’NİN PROJE MERKEZİ 

Ali Nebol sunumunda projelendirilmesi tamamlanmış rezerv projeleri ise başlıklar halinde  belirtti ;

 

Niğde-Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Kurulumu Projesi

Niğde Patates Unu Üretim Tesisi Projesi

 Niğde (1 MW/h) Biyogaz Tesisi Projesi

“Dünya Polisleri Aladağlar’da Buluşuyor”

"Büyükelçiler Niğde'de Buluşuyor"

UNESCO Dünya Doğa ve Kültür Mirası Listesine Niğde'nin Alınması

“Model sera kurulması”

“Yenilenebilir enerjiyle tarımsal sulama sistemleri pilot uygulaması”

“ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi Verilmesi”

“Niğde İlindeki 25 Kamu Personeline Bina Enerji Yöneticiliği ve Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi Verilmesi”

“Fizibilite Raporu Hazırlama Süreçleri”

“Niğde İlindeki Patates Atıklarından Metanol Üretimi Fizibilite Raporu Hazırlanması Sürecinde Danışmanlık Desteği”

“ Orta ve İleri Düzey MS Office Eğitimi”

“Narlıgöl Jeotermal Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporu Hazırlanması”

“Biber-Domates Salçası Fabrikası Fizibilite Raporu Hazırlanması”

“Bor Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi Dericilik Sanayisi Atığı Yağlardan Biyodizel Üretim Tesisi Fizibilite Çalışması”

“Niğde Köyleri İçme Suyu Otomatik Klorlama ile Klor Ölçüm ve İzleme Otomasyonu”

“Niğde İlinde 7 Köydeki İçme Suyu Depolarına Arsenik Arıtma Ünitelerinin Entegrasyonu”

“Niğde İlinde 50 Köyün İçme Suyu Depolarına Güneş Enerjili ORP Sistemli Tam Otomatik İçme Suyu Klorlama Üniteleri Entegrasyonu”

“Niğde Köyleri İçme Suyu Depolarının Fiziki Şartlarının İyileştirilmesi (Genel Tamirat+Membran-Fayans Kaplama+Güneş Enerjili Klorlama Ünitesi+Ultrasonik Böcek/Fare Kovucu+Arsenik Arıtma Ünitesi)”

“Gümüşler ve Dündarlı Kasabaları Su Çarkı Tipi Mikro-Hes Kurulumu”

“50 Köydeki Muhtarlık Binalarının Elektrik Enerjisi İhtiyaçlarının Hibrid Yenilenebilir Enerji (2 KW/h PV Güneş+ 1KW/h Rüzgâr Türbini) ile Karşılanması”

“Niğde Valiliği Aydınlatma Sistemlerinin Enerji İhtiyacının Hibrid(Rüzgar+Güneş) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla Temini”

“Niğde Çocuk Trafik Eğitim Parkı”

“Niğde Planeteryumu”

“Narköy Jeotermal Enerjili Tahıl Meyve Sebze Kurutma Ünitesi” ve “ Güneş Enerjili Tahıl Sebze Meyve Kurutma Ünitesi”  

“Yakıtsız Su Pompası (Koçbaşı) Sistemleri Kurulumu”

“Gezici Dijital Kütüphaneyle Daha Çok Okuyan Niğde”

“Futbol Sahalarına Kavuşan 4 Köyde Futbol Turnuvası Düzenlenmesi”

“7 Köyde Müzik ve Şiir Dinletileri Düzenlenmesi ve Açık Hava Spor ve Kondisyon Parkları Yapımı”

“Gezici Sinema, Tiyatro, Konser Aracıyla Kültür ve Sanat Niğde’de Her Yerde”

“3 Köy ve 7 Beldenin İstifadesine Yönelik Halı Saha Yapılması ve Köyler-Beldeler Arası SODES Halı Saha Turnuvaları Düzenlenmesi”

“7 Köyde 7 Adet Köy Sosyal-Kültür-Sanat-Spor Aktivite Merkezinin (Köy Konakları) Hayata Geçirilmesi”

“3 Köyde Satranç, Badminton,Voleybol, Basketbol Sahalarını Kapsayan Örgü Tel Çevrili Karma Spor Tesisleri Yapılması, Eğitimlerinin Verilmesi ve Turnuva Düzenlenmesi”

“32 Sosyo-Ekonomik Dezavantajlı İşsiz Bireye Ağır İş Makinaları Operatörlüğü Kursu Verilmesi ve G/E/A2 Sınıfı Ehliyet Sahibi Edindirilmesi” Farklı konularda bir çok SODES projeleri,

"Yenilenebilir Enerjinin Kalkınma ve Sürdürülebilir Çevre İçin Kullanımı"

"Kırsal Bölgelerde Altyapı Yatırımlarının Verimli Planlama ve Uygulanma Metotları”

“Niğde Valilik Binasına Engelli Asansörü Yapılması “

“Niğde İlindeki 5 Köyde (Taşlıca, Fesleğen, Hançerli, Güllüce, Kırkpınar) Aydınlatma Sistemlerinin LED Dönüşümü”

“Niğde İli Köylerinde Engelli Vatandaşlarımıza Yönelik Yol-Kaldırım Düzenlemesi”

“Niğde Köylerine Yeşil Kuşak”,

 

İlimiz Ulukışla İlçesi Bolkar dağları üzerinde bulunan Meydan yaylası mevkiinde bulunan Karagöl ve Çinili göllerinin bulunduğu alanda kış sporları kapsamında Telesiyej Hattı ve Kayak Pistleri yapılması planlanmakta olduğunu da sözlerine ekledi.

 

Sunum sonunda basın mensuplarının soruları cevaplandı.

ÖZEL İDARE 2013 DEĞERLENDİRME  SUNUMUNUN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

 

banner697
Yorumlar (6)
gülhan erkan 9 yıl önce
Tesekurler ali abi
şahin 9 yıl önce
sen varsan herşey tamaaaaam. geldiğin gündenberi yaptığın hizmetleri niğdeliler görüyor.rabbim yolunu açık etsin
dr. 9 yıl önce
niğdenin çaba sarf eden, niğde için emek ve düşünce üreten bir kaç kurumundan birisi de il özel idare çalışanlarını kutlarım. başlık için ayrıca borhaber.net i de kutlarım, iyi olan desteklenmeli. saygılar
adil mengi 9 yıl önce
çalışınca oluyor..
bolkar dağları kayak merkezi açılsın 9 yıl önce
ulukışla ilçesi bolkar dağlarına yapılacak proje gerçekleşmezse meydanlara ineceğiz protesto edeceğiz yıllardır hep söylenti var icraat yok sözde kalmasın bunlar eylem yaparız gerekirse
memur 9 yıl önce
borhaber.net geçtiğimiz yılda özel idare bilançolarını böyle geniş vermişti. diğer kurumlara bu ilgi neden yok, merak ediyoruz.
banner832
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 09 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 42
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Leeds United 21 21
16. Wolves 21 20
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9

Gelişmelerden Haberdar Olun

@