İl Koordinasyon kurulu Toplandı

Niğde Valisi Alim Barut’un başkanlığında “Niğde İl Koordinasyon Kurulu olarak 2012 yılının Üçüncü Dönem toplantısı” ,,,dün Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

EKONOMİ 03.10.2012, 12:19 03.10.2012, 12:19
İl Koordinasyon kurulu Toplandı
 Toplantının açılışında konuşan Vali Barut, İl Koordinasyon Kurulumuzun bu toplantısında, 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan ve İlimizde gerçekleştirilen yatırımların 20 Eylül 2012 tarihi itibariyle gerçekleşme durumunun değerlendirilmesi, önceki toplantıda alınan kararlarla ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile ilimizin sosyo-ekonomik sorun ve ihtiyaçları görüşülerek çözüm yolları bulunmaya çalışılacaklarını söyledi.

MERKEZİ İDARE YATIRIMLARI

2012 Yılı Yatırımları İzleme Çalışmalarına değinen Vali Barut, toplantı öncesinde yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının İKİS Sistemine girdiği veriler kapsamında alınan raporlara göre 20 Eylül 2012 itibariyle; Merkezi İdare Yatırımlarının; 494 projeden oluştuğu, bu projelere toplam 362 Milyon 627 Bin 420 TL ödenek ayrıldığını, dönem sonu itibariyle bu ödeneğin 240 Milyon 664 Bin 182 TL’sinin harcandığını ve böylece nakdi gerçekleşme oranının da % 69 seviyesinde gerçekleştiğinin tespit edildiğini belirtti.

MAHALLİ İDARELER YATIRIMLARI

Mahalli İdareler Yatırımlarının ise; Belediyelerin İKİS sistemine girdiği veriler kapsamında alınan raporlara göre toplam 88 Projenin bulunduğuna dikkati çeken Niğde Valisi Barut, bu projelere toplam 41 Milyon 164 Bin 321 TL ödenek ayrıldığını, Dönem sonuna kadar 9 Milyon 792 Bin 483 TL’sinin harcandığını, Nakdi gerçekleşme oranının % 43 olduğunun görüldüğünü bildirdi.

Vali Alim Barut; “Böylece 2012 yılında gerek Merkezi İdare Kuruluşları ve gerekse Yerel Yönetimler tarafından ilimizde toplam 582 yatırım projesi için 403 Milyon 791 Bin 741 TL ödenek ayrıldığı ve bu ödeneğin 250 Milyon 456 Bin 615 TL’sinin harcandığı tespit edilmiştir. Böylece merkezi ve mahalli idareler yatırımları için ayrılan ödeneklerin %68’i kullanılmış bulunmaktadır” dedi.

SON 7 YILDA HARCANAN ÖDENEKLER

Son yedi yıl itibariyle Niğde İli Geneli Yatırım Gerçekleşmelerini tablo halinde vurgulayan Vali Barut; “Son 7 yıl itibariyle toplam 2 Milyar 188 Milyon 453 Bin 529,6 TL yılı ödeneği bulunan yatırımlara toplam 1 Milyar 905 Milyon 756 Bin 618,6 TL harcama yapılmış bulunmaktadır. Toplam harcama miktarına 2012 yılı ilk 9 ayında yapılan harcamalar da dahildir” diye konuştu.

YILLARA GÖRE TOPLAM PROJE BEDELLERİ

Vali Barut, 2005 yılında 604, 2006 yılında 663, 2007 yılında 924, 2008 yılında 961, 2009 yılında 528, 2010 yılında 457, 2011 yılında 484, 2012 yılında ise 582 adet proje yatırımı uygulandığını kaydedeTİ.

Vali Barut; “ Uygulanan proje yatırımları 2005 Yılında 1 Milyar 781 Milyon 694 Bin 455,6 TL, 2006 yılında 1 Milyar 665 Milyon 491 Bin 006,1 TL, 2007 yılında 1 Milyar 972 Milyon 620 Bin 200,9 TL, 2008 yılında 1 Milyar 760 Milyon 112 Bin 967,4 TL, 2009 yılında 2 Milyar 647 Milyon 861 Bin 821,3 TL, 2010 yılında 3 Milyar 297 Milyon 861 Bin 802,1 TL, 2011 yılında 3 Milyar 262 Milyon 448 Bin 565,4 TL, 2012 yılı ilk 9 ayında 4 Milyar 656 Milyon 407 Bin 606 TL toplam proje bedeline sahip bulunmaktadır” dedi.

YILLARA GÖRE YATIRIM HARCAMALARI

Son 7 yıllık döneme ait önceki yıllar harcamasına da vurgu yapan Niğde Valisi Barut, 2005 yılında 583 Milyon 070 Bin 259,6 TL, 2006 yılında 572 Milyon 360 Bin 875,4 TL, 2007 yılında 834 Milyon 311 Bin 365,2 TL, 2008 yılında 810 Milyon 765 Bin 337,4 TL, 2009 yılında 1 Milyar 916 Milyon 377 Bin 482,8 TL, 2010 yılında 1 Milyar 931 Milyon 897 Bin 608,8 TL, 2011 yılında 2 Milyar 421 Milyon 443 Bin 499,0 TL, 2012 yılında 2 Milyar 907 Milyon 953 Bin 967,0 TL harcama gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

SON 7 YILDA YATIRIM ÖDENEKLERİ

Niğde Valisi Barut, son 7 yılda yatırımlara ayrılan yılı ödeneklerine ilişkin rakamları da verdi; “2005 yılında 104 Milyon 316 Bin 524,6 TL, 2006 yılında 168 Milyon 926 Bin 539,5 TL, 2007 yılında 187 Milyon 710 Bin 886,1 TL, 2008 yılında 370 Milyon 529 Bin 555,1 TL, 2009 yılında 315 Milyon 199 Bin 840,9 TL, 2010 yılında 341 Milyon 332 Bin 458,6 TL, 2011 yılında 296 Milyon 645 Bin 983,8 TL, 2012 yılında ise 403 Milyon 791 Bin 741,0 TL yılı ödeneği tahsis edildiği ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.

YILLARA GÖRE YILSONU HARCAMALARI

Son 7 yıllık dönemde yılsonu harcamaları rakamlarını yıllara göre tek tek açıklayan Vali Barut; “2005 yılında 78 Milyon 623 Bin 900,8 TL, 2006 yılında 154 Milyon 002 Bin 341,1 TL, 2007 yılında 173 Milyon 924 Bin 454,9 TL, 2008 yılında 350 Milyon 911 Bin 770,3 TL, 2009 yılında 295 Milyon 129 Bin 578,0 TL, 2010 yılında 437 Milyon 455 Bin 485,4 TL, 2011 yılında 415 Milyon 709 Bin 088,1 TL, 2012 yılının ilk 9 aylık döneminde ise 250 Milyon 456 Bin 615,0 TL olmak üzere son 7 yılda 1 Milyar 905 Milyon 756 Bin 618,6 TL yılsonu harcamaları gerçekleştirilmiştir” dedi.

YILLARA GÖRE NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANLARI

Son 7 yıllık dönemde gerçekleştirilen nakdi gerçekleşme oranlarına işaret eden Vali Alim Barut; “2005 yılında % 75, 2006 yılında % 91, 2007 yılında % 93, 2008 yılında % 95, 2009 yılında % 94, 2010 yılında % 128, 2011 yılında % 140, 2012 yılının ilk 9 aylık döneminde ise % 87 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

2012 YILI YATIRIMLARININ DURUMU

2012 Yılı Yatırımlarının sektörler itibariyle harcama ve gerçekleşme durumunu da anlatan Niğde Valisi Barut, İlimiz genelinde uygulanan yatırımların; “Tarım, Madencilik, İmalat, Ulaştırma, Haberleşme, Turizm, Konut, Eğitim, Sağlık ve Diğer Kamu Hizmetleri” sektörlerini kapsadığını söyledi.

SEKTÖRLERE GÖRE PROJE SAYILARI

Vali Barut, Tarım sektöründe 102, Madencilik sektöründe 6, İmalat sektöründe 13, Ulaştırma sektöründe 203, Haberleşme sektöründe 1, Turizm sektöründe 16, Konut sektöründe 9, Eğitim sektöründe 74, Sağlık sektöründe 2, Diğer Kamu Hizmetleri sektöründe 157 olmak üzere toplam yatırım projesi sayısının 582 olarak netlik kazandığını belirtti.

YATIRIMLARIN TOPLAM PROJE BEDELLERİ

İlimiz genelinde 10 sektörde toplam 582 kamu yatırımının uygulanmakta olduğunu yineleyen Vali Alim Barut, sektörlere göre toplam proje bedellerine değinirken; “Tarım sektöründe 96 Milyon 025 Bin 712 TL, Madencilik sektöründe 7 Milyon 016 Bin TL, İmalat sektöründe 2 Milyon 756 Bin TL, Ulaştırma sektöründe 3 Milyar 960 Milyon 724 Bin 736 TL, Haberleşme sektöründe 463 Bin 900 TL, Turizm sektöründe 51 Milyon 825 Bin 989 TL, Konut sektöründe 4 Milyon 156 Bin 820 TL, Eğitim sektöründe 198 Milyon 405 Bin 513 TL, Sağlık sektöründe 42 Milyon 817 Bin 796 TL, Diğer Kamu Hizmetleri sektöründe 292 Milyon 679 Bin 080 TL olmak üzere toplam proje bedelleri 4 Milyar 656 Milyon 871 Bin 506 TL’sı olarak belirlenmiştir” dedi.

YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE 2012 YILI ÖDENEKLERİ

Kamu yatırımlarının 2012 yılı ödeneklerine vurgu yapan Vali Barut, Tarım sektörüne 38 Milyon 677 Bin 618 TL, Madencilik sektörüne 6 Milyon 434 Bin TL, İmalat sektörüne 1 Milyon 410 Bin TL, Ulaştırma sektörüne 249 Milyon 204 Bin 443 TL, Haberleşme sektörüne 2 Bin 012 TL, Turizm sektörüne 624 Bin 507 TL, Konut sektörüne 2 Milyon 464 Bin 905 TL, Eğitim sektörüne 43 Milyon 917 Bin 249 TL, Sağlık sektörüne 0 TL, Diğer Kamu Hizmetlerine 61 Milyon 059 Bin 019 TL olmak üzere tahsis edilen ödenekler toplamı 403 Milyon 793 Bin 753 TL’dir” şeklinde konuştu.

DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMALAR

Niğde Valisi Barut, Kamu yatırımlarının sektörlere göre harcamalarına ilişkin rakamlar verirken; “Tarım sektöründe 29 Milyon 318 Bin 243 TL, Madencilik sektöründe 1 Milyon 072 Bin TL, İmalat sektöründe 1 Milyon 949 Bin TL, Ulaştırma sektöründe 163 Milyon 324 Bin 869 TL, Haberleşme sektöründe 395 Bin TL, Turizm sektöründe 857 Bin 405 TL, Konut sektöründe 4 Milyon 236 Bin 167 TL, Eğitim sektöründe 141 Milyon 628 Bin 546 TL, Sağlık sektöründe 41 Milyon 475 Bin 229 TL, Diğer Kamu Hizmetleri sektöründe 101 Milyon 816 Bin 659 TL olmak üzere dönem sonuna kadar yapılan toplam harcama miktarı 486 Milyon 073 Bin 118 TL’ye ulaşmıştır” dedi.

2012 YILI YATIRIMLARINA ÖNCEKİ YILLARDA HARCANANLAR

Önceki yıllar harcamalarına dikkati çeken Vali Alim Barut, sektörlere göre önceki yıllar harcama toplamının 2 Milyar 907 Milyon 953 Bin 967 TL olduğunu belirtti. Vali Barut; “Önceki yıllarda Tarım sektörüne 22 Milyon 930 Bin 951 TL, Madencilik sektörüne 467 Bin TL, İmalat sektörüne 1 Milyon 233 Bin TL, Ulaştırma sektörüne 2 Milyar 647 Milyon 534 Bin 231 TL, Haberleşme sektörüne 0 TL, Turizm sektörüne 62 Bin 405 TL, Konut sektörüne 3 Milyon 202 Bin 057 TL, Eğitim sektörüne 121 Milyon 155 Bin 039 TL, Sağlık sektöründe 30 Milyon 693 Bin 846 TL, Diğer Kamu sektörüne 80 Milyon 675 Bin 438 TL harcama yapılmıştır” dedi.

2012 YILI YATIRIMLARI NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI

Vali Barut, 2012 yılı kamu yatırımlarının nakdi gerçekleşme oranını da belirterek; “Madencilik sektöründe % 30,53, Madencilik sektöründe % 15,28, İmalat sektöründe % 70,72, Ulaştırma sektöründe % 71,60, Haberleşme sektöründe % 85,15, Turizm sektöründe % 1,65, Konut sektöründe % 101,91, Eğitim sektöründe % 71,38, Sağlık sektöründe % 96,86, Diğer Kamu Hizmetleri sektöründe % 34,79 olmak üzere tüm sektörlerde ortalama nakdi gerçekleşme oranı % 62,44 olmuştur” diye konuştu.

Vali Barut; “Sektörel tablodan; Konut, Haberleşme, Ulaştırma, Sağlık ve İmalat sektörlerinde ortalamanın üstünde gerçekleşme kaydedildiği, Diğer sektörlerde yatırım harcamalarının düşük kaldığı görülmektedir” dedi.

DÖNEM İÇERİSİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Niğde Valisi Barut, dönem içerisinde kamu yatırımlarındaki önemli gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

YEŞİLBURÇ BARAJI % 64 SEVİYESİNDE

DSİ 4. Bölge Müdürlüğünün yatırım programında yer alan Gebere II. Merhale Projesi kapsamında yapılmakta iken 2003 yılında beklemeye alınan Yeşilburç Barajı ve Derivasyon Tesisleri projesi konusunda bilgi veren Vali Barut, Yeşilburç Barajı ve Derivasyon Tesisleri projesine 16 Milyon 500 Bin TL ödenek ayrıldığını, dönem sonu itibariyle 13 Milyon 510 Bin 616 TL harcanarak fiziki gerçekleşme seviyesinin % 64’e yükseldiğini açıkladı.

KEMERHİSAR-POZANTI OTOYOL PROJESİ

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün yatırım programındaki Kemerhisar-Pozantı Otoyolu projesine 200 Milyon TL ödenek verildiğini anlatan Vali Alim Barut, söz konusu ödeneğin 148 Milyon 158 Bin TL’sının bugüne kadar harcandığını belirterek; “Otoyolun bu yıl 17,9 km’sinin daha tamamlanarak trafiğe açılması planlanmaktadır” dedi.

ÇAMARDI-OTOYOL AYR. YOLU

Vali Barut; “Niğde-Yeşilhisar Ayr.-Çamardı -Otoyol Ayr. Yolu projesine 2012 yılı için 3 Bin TL iz ödenek verilmiş olmasına rağmen bugüne kadar 4 Milyon 523 Bin TL harcama yapılarak yolun 22 km.lik kesim alt temel seviyesinde tamamlanmıştır. Projenin fiziki gerçekleşmesi %35’tir” şeklinde konuştu.

NİĞDE SAĞLIK MESLEK LİSESİ

Vali Alim Barut, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Niğde Merkez 16 Derslikli Sağlık Meslek Lisesi yapımının 1 Milyon 205 Milyon 027 TL’ye ihale edildiğini, bugüne kadar 519 Bin 181 TL harcanarak %70 fiziki gerçekleşme sağlandığını bildirdi.

EĞİTİM UYGULAMA OKULU VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ

Niğde Merkez Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi yapımının 2 Milyon 105 Bin 013 TL’ye ihale edildiğini ifade eden Vali Barut, 2012 yılında ayrılan 750 Bin TL ödeneğin 590 Bin 684 TL’sinin harcanarak % 42 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldığını, yapımı devam eden okulun tamamlanması için acilen 1 Milyon 250 Bin TL ödeneğe ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.

300 YATAKLI NİĞDE BÖLGE HASTANESİ

Niğde Valisi Barut, 300 Yataklı Niğde Bölge Hastanesi Projesine dönem sonuna kadar 10 Milyon 781 Bin.383,48 TL harcama yapılarak fiziki gerçekleşmesinin %93 seviyesine yükseldiğine işaret ederek Ekim ayı içerisinde geçici kabul işlemlerine başlanacağını söyledi.

ÖNEMLİ YATIRIM PROJELERİ

İlimizin sosyo-ekonomik kalkınmasında çok önemli katkısı olacak önemli yatırım projelerinin 20 Eylül 2012 tarihi itibariyle gerçekleşme durumlarını ayrıntılı olarak belirten Vali Alim Barut, söz konusu yatırımlarla ilgili şöyle konuştu:

KEMERHİSAR-POZANTI OTOYOLU PROJESİ

İnşaatına 1993 yılında başlanmış olan projenin toplam bedeli 3 Milyar 311 Milyon 968 Bin TL.dir. Projeye 2011 yılı sonuna kadar 2 Milyar 892 Milyon 221 Bin TL harcama yapılmıştır. Niğde ve Kemerhisar Bağlantı yollarının da dâhil olduğu 139 km. uzunluğundaki projeye 2012 yılı yatırım programında 200 Milyon TL ödenek ayrılmış olup; Eylül ayı itibariyle 148 Milyon 158 Bin TL harcama yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme % 94 düzeyindedir. 2012 yılında 17,9 km (Bağlantı Yolu dâhil) Otoyol standardında trafiğe açılması planlanmaktadır.

BOR-ALTUNHİSAR-ÇİFTLİK YOLU

1995 yılında programa alınan Yolun uzunluğu 48 km. olup, Toplam proje bedeli 33 Milyon 962 Bin TL olan projeye 2011 yılı sonuna kadar 30 Milyon 446 Bin TL harcama yapılmıştır. 2012 yılında projeye 1 Milyon 516 Bin TL ödenek verilmiştir. Dönem sonu itibariyle 575 Bin harcama yapılmış olan projenin fiziki gerçekleşmesi % 99 seviyesindedir. Bor Altunhisar arası bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Kavşak tanzimleri ve beton hendek kaplama çalışmaları devam etmektedir. Altunhisar-Çiftlik arasında ise 6 km’lik kesimin temel takviyesi yapılmaktadır. 2012 yılı içerisinde çalışmalar tamamlanacaktır.

YEŞİLHİSAR AYR.-ÇAMARDI-OTOYOL AYR. YOLU

Niğde-Yeşilhisar Ayr.-Çamardı-Otoyol Ayr. Yolu 2005 yılında programa alınan yolun uzunluğu 102 km. olup, toplam proje bedeli 9 Milyon 660 Bin TL, Önceki Yıllar harcaması 5 Milyon 422 Bin TL’dir. 2012 yılında 3 Bin TL iz ödenek verilmiştir. Dönem sonuna kadar 4 Milyon 523 Bin TL harcanmış olan projenin fiziki gerçekleşmesi %35’tir. Yolun 22 km.lik kesimi alt temel seviyesinde tamamlanmış 1 adet alt geçit beton hendek kaplamalar ve drenaj imalatlarında çalışılacaktır.

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU ÇED RAPORU

Ankara-Niğde Otoyolu ÇED Raporu Projesi342 km’lik Ankara-Niğde Otoyolunun ÇED Raporu hazırlama işi için 240 Bin TL ödenek ayrılmış olup, Karayolları Genel Müdürlüğünce ihale edilmesi planlanmaktadır.

NİĞDE-TEPEKÖY-ÇİFTLİK YOLU

Niğde-Çiftlik bağlantı mesafesini önemli oranda kısaltacak olan proje kapsamında 36 km yolun il yolu statüsünde yapılması planlanmaktadır. Etüt-Proje mühendislik hizmetleri ihalesi yapılmış olup, proje çalışmaları %80 oranında tamamlanmıştır.

NİĞDE GEBERE 2.MERHALE PROJESİ

1995 yılında başlanan proje kapsamında Yeşilburç Barajı ve Derivasyon Tesislerinin yapımı yarım kalmıştır. Toplam Proje Bedeli 28 Milyon 336 Bin TL olup, bugüne kadar 21 Milyon 446 Bin TL harcama yapılmış olan projeye 2012 yılında 16 Milyon 500 Bin TL ödenek ayrılmış olup; dönem sonu itibariyle 13 Milyon 510 Bin 616 TL’si harcanmıştır. Proje fizik gerçekleşme seviyesi %64’e yükselmiştir.

2011 yılında proje bünyesine alınan Niğde Bahçeleri Sulaması ve Yenilenmesi Projesinin bedeli 5 Milyon TL olup, 2012 ödeneği 500 Bin TL’dir. Proje ihale aşamasındadır.

DARBOĞAZ GÖLETİ VE SULAMASI PROJESİ

Ulukışla Darboğaz Göleti 2011 yılı sonunda tamamlanmıştır. Gölet Sulama İkmali Projesine 2012 yılında 650 Bin TL ödenek sağlanmış olup, dönem sonu itibariyle 164.291 TL harcama yapılmıştır. Gölet ve Sulama şebekesi ikmalinin %30 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşmıştır.

AZATLI GÖLETİ VE SULAMASI PROJESİ

Çiftlik Azatlı Göleti ve Sulaması Projesi 2012 yılında yatırım programına alınan proje ile Melendiz Çayı üzerinde geçirgenlik problemi bulunmayan bir yerde yeni Gölet yapılması amaçlanmaktadır. Proje Bedeli 10 Milyon TL olup, 2012 yılı ödeneği 1 Milyon TL olup, 2012 yılında ihale edilecektir.

KOYUNLU GÖLETİ REZERVUAR ALANI

Merkez Koyunlu Göleti Rezervuar Alanı İyileştirilmesi ve Sulama Şebekesi Projesi 2012 yılında yatırım programına alınan proje ile geçirgenlik problemi bulunan Gölet tabanının iyileştirilerek su tutulmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Proje Bedeli 9 Milyon TL olup, 2012 yılı ödeneği 900.000 TL’dir. Proje 2012 yılında ihale edilecektir.

HANÇERLİ GÖLETİ VE SULAMASI PROJESİ

2012 yılında yatırım programına alınan projenin bedeli 8 Milyon TL, 2012 yılı ödeneği Bin TL’dir. Proje ihale aşamasındadır.

HANDERESİ GÖLETİ VE SULAMASI PROJESİ

2012 yılında yatırım programına alınan projenin bedeli 8 Milyon TL, 2012 yılı ödeneği Bin TL’dir. Proje ihale aşamasındadır.

300 YATAKLI NİĞDE BÖLGE HASTANESİ

2010 Yılı Yatırım Programına alınmıştır. Mevcut Niğde Devlet Hastanesi ve Ek Binası arsalarının TOKİ’ye devri karşılığında TOKİ tarafından Merkez Kumluca Mevkiindeki arsa üzerine yaptırılmakta olan 300 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi Projesinin toplam proje bedeli 42 Milyon 500 Bin TL, 2011 yılı sonunda kadar harcaması 30 Milyon 352 Bin 601 TL olup, Eylül ayı sonuna kadar da 10 Milyon 781 Bin 383,48 TL harcama yapılmıştır. Fiziki Gerçekleşmesi % 93’ye ulaşmıştır. Ekim ayı içerisinde geçici kabul işlemlerine başlanacaktır.

banner697
Yorumlar (0)
19
açık
banner832
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 01 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 18
2. Barcelona 6 16
3. Athletic Bilbao 7 16
4. Real Betis 6 15
5. Osasuna 6 12
6. Villarreal 6 11
7. Atletico Madrid 6 10
8. Real Sociedad 6 10
9. Valencia 6 9
10. Mallorca 6 8
11. Girona 6 7
12. Rayo Vallecano 6 7
13. Celta Vigo 6 7
14. Getafe 6 7
15. Sevilla 6 5
16. Espanyol 6 4
17. Almeria 7 4
18. Real Valladolid 6 4
19. Cadiz 6 3
20. Elche 6 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@