Ahiler Kalkınma Ajansı Aylık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, 19 Temmuz 2013 Cuma günü saat 17:00’de Aksaray Valiliği Toplantı Salonu’nda yapıldı.

           

Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Valisi Ali KOLAT başkanlığındaki toplantı Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illeri Valilerinin yanı sıra Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları’nın katılımıyla gerçekleştirildi.    

 

Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Valisi Ali KOLAT toplantı öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi;

 

 

 

Değerli Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Değerli Basın Mensupları Ahiler Kalkınma Ajansı Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na hoş geldiniz.

 

Bir Önceki Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlarla ilgili çalışmaları değerlendirerek başlayacağımız toplantı, gündem maddeleri ile devam edecektir.

 

Gündem maddelerinde görüşülecek konulardan biri, mevcut Çalışma Programı ve Bütçenin revize edilmesi hususudur. Toplantımızın diğer bir gündem maddesi ise, İç Denetim Raporu olacaktır. Doğrudan Faaliyet Desteği ile ilgili başvuruların geldiği son durumun değerlendirilmesinin ardından Yönetim Kurulu toplantımız gelecek bir ay için planlanan 2014 yılı Çalışma Programı ve Bütçesinin hazırlanması ile altı aylık Ajans Faaliyet Raporu hazırlanması konularının görüşülmesiyle sona erecektir.

 

         Bugünkü toplantımızda Yönetim Kurulu üyelerimiz ve özellikle değerli basınımızla paylaşmak istediğim bir diğer konu ise, yaklaşık 1 yıldır yürütmüş olduğum Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığı sürem 24 Temmuz 2013 tarihi itibariyle sona ermesidir. Bu nedenle bu toplantı benim başkanlığımdaki son toplantı olacaktır. İlgili mevzuat hükmü gereğince (2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esasları’nın 12. Maddesi 5. Bendi) Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı bugün itibariyle Kırşehir Valimiz Sayın Özdemir ÇAKACAK’a devredeceğim.

          

Yönetim kurulu başkanlığım süresince Ahiler Kalkınma Ajansı’nın çalışmaları hakkında bilgi vermek isterim.

 

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin başında 2012 Yılı Mali Destek Programları gelmektedir. “Küçük Ölçekli Altyapı” ve “Sektörel Rekabet Edebilirlik programlarını içeren 2012 Yılı Mali Destek Programları değerlendirme süreci sonrası toplam 73 proje Ajansımızdan mali destek almaya hak kazanmıştır. Projelere toplam 24,5 milyon TL hibe desteği sağlanacaktır.

 

Yine son bir yıl içinde Ahiler Kalkınma Ajansı’na Genel Sekreter ataması yapılmış ve 31.01.2013 tarihinde göreve başlamıştır. Ardından, Ajans bünyesinde 2013 yılı içerisinde 15 uzman ve 1 destek personeli istihdamı gerçekleşmiş olup, böylece Ajans’ın personel ihtiyacı giderilmiştir.

 

Ajansımız ayrıca, 2012 teknik destek programlarında desteklediği 55 başarılı projeye toplam 300.000 TL hibe desteği sağlamıştır. Bunlara ek olarak, Doğrudan Faaliyet Desteği 24 Haziran 2013 tarihi itibarıyla toplamda 882.366,32 TL bütçe ile ilk defa ilan edilmiştir. Ahiler Kalkınma Ajansı, 2012 yılında yine ilk kez Güdümlü Proje çalışmalarına başlamış ve Kırıkkale Üniversitesi’nin “Biyouyumluluk, Çevre ve Yakıt Analiz Laboratuvarı Kurulması  ” ile Kırşehir İl Özel İdaresi’nin  “Kırşehir Biyogaz Tesisinin Kurulması ” projelerini destekleme kararı almıştır. İki projenin toplam maliyetleri 7.600.000 TL olup Ajans destek miktarı ise 5.000.000 TL olacaktır.

 

Son bir yıl içerisinde Nevşehir’de 7., Niğde’de ise 8. Kalkınma Kurulu’nu toplayan Ahiler Kalkınma Ajansı, 2014-2023 yıllarını kapsayan TR71 Bölgesi Bölge Planı hazırlıklarını da bitirmiş ve taslağını Kalkınma Bakanlığı’na göndermiştir.

 

Diğer bir husus ise, Ajans’ın çalışmaları ile ilgili Mali Yeterliliği alması olmuştur.

Bilindiği üzere Mali Yeterlilik alınmadığı takdirde projelere hibe desteği sağlamak söz konusu olmayacaktı.

 

Ajansımızın son bir yıl içerisindeki çalışmaları özetle bu şekildedir.

 

Başta Yönetim Kurulumuz olmak üzere Ajans Kalkınma Kurulu’na ve Genel Sekreterliğimize çalışma sürem boyunca bana verdikleri destekten ve sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. 

 

Editör: TE Bilişim