Bor İlçesinde Sosyal Yapı

Bor İlçesinde Sosyal Yapı, Eğitim, Sağlık, Nufus

BOR-NİĞDE 17.07.2011, 03:22 17.07.2011, 03:22
2913
Bor İlçesinde Sosyal Yapı
banner830
A-Eğitim:
           
            1 Milli Eğitim Müdürü ile 2 Şube Müdürünün görev yaptığı Bor Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde İlçe genelinde;
 
            -Okul Öncesi Öğretim:
            2 anaokulu ve 40 anasınıfında 868 öğrenci eğitim ve öğretim görmekte olup, bütün bu okullarda 26’sı kadrolu ve 33 kadrosuz usta öğretici olmak üzere toplam 59 öğretmen görev yapmaktadır.
            Okul öncesi eğitimden yararlanan çocuk sayısı Ülkemiz genelinde % 21 iken İlçemiz bu oran % 55 ile Ülke ortalamasının hayli üzerindedir.
 
            -İlköğretim :
            42 İlköğretim okulunda 466 derslikte, 8552 öğrenci eğitim ve öğretim görmekte olup; bütün bu okullarda 31 ‘ü Müdür, 30 Müdür Yardımcısı toplam 61 idareci ile 425 öğretmen görev yapmaktadır.
            İlköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 19, okullaşma oranı % 99.3 tür. İlçemizde okullaşma oranı oldukça yüksektir.
 
 
            -Ortaöğretim:
            12 Ortaöğretim kurumunda 164 derslikte 3009 öğrenci eğitim ve öğretim görmekte olup, bütün bu okullarda 13 Müdür, 26 Müdür Yardımcısı toplam 39 idareci ile 194 öğretmen görev yapmaktadır.
            İlçemizde okullaşma oranı % 86 ile üst seviyededir.
            Buna göre İlçe genelinde 54 okulda, 630 derslik, 100 idareci, 619 öğretmen, 11.561 öğrenci mevcuttur. Ayrıca kadrolu öğretmenin dışında 33 kadrosuz usta öğretici görev yapmaktadır.  
            Mesleki Eğitim Müdürlüğünde 1 Müdür, 4 Müdür Yardımcısı, 10 öğretmen; Halk Eğitim Merkez Müdürlüğünde 1 Müdür, 4 Müdür Yardımcısı, 1 öğretmen ve 75. Yıl Feriha Celal Cığız Anaokulunda 3 öğretmen yapmaktadır. Toki anaokulunda ise 2 öğretmen görev yapmaktadır.
            Ayrıca 11 Yataklı Öğretmen evinde 1 Müdür Vekili görev yapmaktadır.
            Dışardan 1 SSK ‘lı Sözleşmeli Personel temizlik işlerini yürütmektedir.
            Bunlara ilaveten 2 şef, 1 sayman, 7’si Milli Eğitim Müdürlüğünde 14 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 7 Memur, 7 Teknisyen, 37 hizmetli görev yapan diğer personellerdir.
 
            -Kültürel Projelerle İlgili Çalışmalar:
a)      Ulusal Eğitime Destek Kampanyası Projesi:
2001-2002 öğretim yılında toplam 606 kursiyere okuma yazma belgesi verilmiştir. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında okuma yazma kursuna 37 kursiyer katılmış 21 kursiyer okuryazarlık belgesi almıştır.
2004-2005 eğitim-öğretim yılında 10 kursiyere okuryazarlık belgesi verilmiştir.
 
2005–2006 öğretim yılında 2 kurs merkezimizde 15 kursiyere 1.kademe okuma-yazma kursu açılmış olup, 8 kursiyer okuryazarlık belgesi almıştır.
2007-2008 öğretim yılında 10 kurs merkezinde 162 kursiyere okuma-yazma kursu açılmıştır.
b)Haydi Kızlar Okula ve Kız Çocuklarının Okullaşması Kampanyası Kapsamında Devamsız Öğrencilerle ilgili yapılan çalışmalar:
2008–2009 eğitim-öğretim yılında tüm ilköğretim okullarımıza 506 kız öğrenci ve 523 erkek öğrenci olmak üzere toplam 1029 öğrenci kayıt yaptırmıştır.
Bugüne değin 11 kız ve 7 erkek olmak üzere 18 öğrenci devamsızlık yapmaktadır.
 
           İLKÖĞRETİMDE YENİ KAYIT VE MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI
 
 
İLÇE
 
2008-2009 ÖĞRETİM YILI
KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI
2007-2008 ÖĞRETİM YILI MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI
 
 
    Kız
 
 Erkek
 
   Toplam
 
 Kız
 
 Erkek
 
 Toplam
 
BOR
 
 506
 
   523
 
    1029
 
   500
 
 537
 
 1037
           
          BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN
                                                                  SAYILARI
 
 
İLÇE
 
 
 
OKUL SAYISI
 
 
 
ÖĞRETMEN
    SAYISI
 
 
            ÖĞRENCİ SAYISI
 
   KIZ
 
   ERKEK
 
TOPLAM
 
 BOR
 
         9
 
21
 
   189
 
 170
 
   359
 
             MERKEZ , KASABA VE KÖY OKULLARI
 
 
İLKÖĞRETİM
ORTAÖĞRETİM
TOPLAM
Okul Sayısı
Derslik
Öğretmen Sayısı
Öğrenci Sayısı
Okul Sayısı
Derslik
Öğretmen Sayısı
Öğrenci Sayısı
Okul Sayısı
Derslik
Öğretmen Sayısı
Öğrenci Sayısı
BOR (Merkez)
20
297
301
5777
9
136
181
2695
29
433
482
8472
BAHÇELİ
3
15
16
217
1
5
5
54
4
20
21
271
ÇUKURKUYU
2
18
21
333
1
11
6
83
3
29
27
416
KARANLIKDERE
1
12
10
113
 
 
 
 
1
12
10
113
KEMERHİSAR
4
33
35
798
1
12
14
177
5
49
42
975
KIZILCA
1
9
11
166
 
 
 
 
1
9
11
166
TOPLAM
31
384
394
7404
12
164
206
3009
43
552
593
10413
KÖY OKULLARI
12
74
82
1148
 
 
 
 
12
74
82
1148
GENEL TOPLAM
43
458
476
8552
12
164
206
3009
55
526
675
11561
 
 
MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİMDE OKUL, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SAYILARI
 
 
İLÇE
 
 
 EĞİTİM KADEMESİ
 
OKUL
SAYISI
 
 
ÖĞRENCİ      SAYISI
 
Öğretmen Sayısı
 
 
Kız
Erkek
Toplam
 
 
 
BOR
Erkek Teknik
      1
17
662
679
        45
Kız Teknik
      1
266
--
266
        17
Ticaret ve Turizm
Öğretimi
      1
103
96
199
         10
Din Öğretimi
      1
29
41
70
         5
Sağlık Meslek
 
      1
90
38
128
          15
 
TOPLAM
      5
505
837
1342
           92
 
ÖĞRETİM ŞEKLİNE GÖRE İLKÖĞRETİM OKULLARI
SIRA
NO
 
 
      İLÇE
 
    NORMAL
   ÖĞRETİM
 
        İKİLİ
    ÖĞRETİM
 
       TOPLAM İLKÖĞRETİM OKULU
 1
 
      BOR
 
         40
 
          2
 
            42
 
 
                                                      TAŞIMALI İLKÖĞRETİM
 
Öğretim
    Yılı
 
Öğrencisi Taşınan Okul Sayısı
 
Taşıma Merkezi Okul Sayısı
Taşınan Öğrenci Sayısı
             Maliyet
 
Kız
 
Erkek
 
Toplam
 
     Günlük
 
   Yıllık
 
2008-2009
 
     13
 
        9
 
195
 
217
 
 412
 
     1.60YTL
 
220.579,40.-YTL
 
İLKÖĞRETİM OKULLARI VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI BİLGİ TEKNOLOJİ
SINIFLARI
İlçe
Sıra
No
Bilgi Teknoloji Sınıfı Kurulan Okul Sayısı
Bilgi Teknoloji Sınıfı Kurulucak Olan Okul Sayısı
 
     Düşünceler
BOR
    1
               29
                 13
 
         ------
 
YAYGIN EĞİTİM
 
İLÇE
 
 
KURSUN
SAYISI
 
               AÇILAN KURSLUR
ÖĞRENCİ SAYISI
Sosyal
Kültürel
 
Okuma
Yazma
 
Mesleki Kurslar
 
 
Kız
 
Erkek
 
 
Toplam
 
BOR
 
 
     186
 
 
       169
 
 
4
 
 
        13
 
 
2349
 
 
1709
 
 
4058
 
 
MESLEKİ EĞİTİM
 
 
İLÇE
                                                KURSİYER SAYILARI
 
Kurum Sayısı
 
 
Çırak Sayısı
 
 
Kalfa Sayısı
 
Ustalık Belgesi Alanlar
 
 
Kalfalık
Belgesi Alanlar
 
 
Usta Öğreticilik Belgesi Alanlar
 
Meslek Edin Kursu Belge Alanlar
Devam Eden Kurs Sayısı
 
BOR
 
        1
 
       139
 
44
 
78
 
70
 
     46
 
20
 
39
 
 
-Yüksek Öğretim:
İlçemizde Niğde Üniversitesine bağlı 2 M.Y. O. bulunmaktadır.
 
1-Bor Meslek Yüksek Okulu : 1992 yılında Konya Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 1993 yılında da Niğde Üniversitesine bağlanmıştır.
Niğde Üniversitesi Bor Meslek Yüksek Okulunda 29 Akademik Personel görev yapmakta olup, toplam 12 programda 821 erkek, 267 kız olmak üzere toplam 1088 öğrenci öğrenim görmektedir.
Programlar: (1.Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, 2.İklimlendirme –Soğutma, 3.Bilgisayar Programcılığı, 4.Endüstriyel Elektronik, 5.Mobilya Dekorasyon, 6.Et Endüstrisi, 7-Süt ve Süt Ürünleri, 8.Makine, 9.Sıhhi Tesisat, 10.Harita Kadastro, 11. Elektrik, 12. Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, )
 
2.Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksek Okulu: 1999 yılında Niğde Üniversitesi Bor Meslek Yüksek Okulu bünyesinde bazı programların ayrılıp, Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksek Okulu çatısı altında birleşmesiyle kurulmuştur.
Yüksek Okulda 18 Akademik Personel, 13 İdari Personel görev yapmakta olup, toplam 7 programda 366 kız, 231 erkek olmak üzere toplam 597 öğrenci öğrenim görmektedir.
Programlar: (1.Deri Konfeksiyon, 2.Dericilik, 3.Halıcılık, 4.Tekstil-Konfeksiyon, 5.Tekstil-Dokuma, 6. Tekstil-Örme, 7.Tekstil-İplikçilik)
 
-Gençlik ve Spor Hizmetleri:
İlçede 2500 seyirci kapasiteli çim zeminli stadyum, Toki Bölgesinde 1.500 kapalı seyirci kapasiteli kapalı spor salonu ile 500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu ile 3 adet toprak futbol sahası , içinde Voleybol ve Basketbol sahalarının da olduğu , 3 semt sahası mevcuttur.
Ayrıca Bahçeli, Çukurkuyu, Kemerhisar, Kızılca Kasabaları ile Havuzlu, Obruk, Badak, Gökbez, Okçu ve Kavuklu Köylerinde toplam 10 adet futbol- semt- sahası gençlerimize hizmet vermektedir.
Bor’ da futbol branşında 3, Basketbol branşında 1, Voleybol branşında 1, Masa Tenisi branşında 1, Taek-won-do branşında 1 olmak üzere toplam 7 amatör kulüp mevcuttur.
Bunun yanı sıra Yaz Spor Okulu arzu edenlere çeşitli branşlarda spor yapma imkânı sunmaktadır.
 
B-Sağlık:
 
 1–70 Yataklı Bor Devlet Hastanesi:
 
            İlçemizde 70 yatak kapasiteli Bor Devlet Hastanesinde 1 Baştabip, 2 Baştabip Yardımcısı, 2 İç Hastalıkları Uzmanı, 2 Genel Cerrahi Uzmanı, 1 Kadın Doğum Uzmanı, 1 Çocuk Hastalıkları Uzmanı, 2 Ortopedi Uzmanı, 1 KBB Uzmanı, 1 Göz Hastalıkları Uzmanı, 1 Üroloji Uzmanı, 1 Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı, 1 Anestezi Uzmanı (13 Uzman Dr) 1. Biyokimya Uzmanı, 1 Aile Hekimi, 7 Pratisyen Hekim, 1 Eczacı , 1 Müdür, 3 Müdür yardımcısı, 1 Başhemşire, 35 Hemşire, 13 Ebe, 18 Sağlık Memuru, 5 acil Tıp Teknisyeni, 6 Anastezi Teknisyeni,  8 Labaratuar Teknisyeni, 7 Röntgen Teknisyeni, 1 Odoyometris, 15 Tıbbbi Sekreter, 5 Memur, 1 Ayniyat Saymanı, 1 Ambar Memuru 10 Şoför , 3 teknik Hizmetler Sınıfı, 19 Yardımcı Hizmetler Sınıfı, olmak üzere Toplam  178 personel görev yapmaktadır.
            2008 yılı Ocak – Aralık döneminde 293.275 Poliklinik hastası, 4194 yatan hasta, 811 Doğum, 2279 ameliyat gerçekleştirilmiştir.
            Yatak işgal oranı % 60, ortalama yatış günü 3 gündür.
            2008 yılı Ocak – Aralık dönenimde hastanemizin 9.772.000.00 YTL gelir, 6.840.000.00 YTL gideri olmuştur.  
            Hasta hizmetlerinde 2 ambulans ile 1 hizmet aracı kullanılmaktadır.
            Hastane bünyesinde B Tipi Entegre 112 Hızır Acil hizmeti verilmektedir.
 
 
            2-Sağlık Ocakları:
 
Sağlık Grup Başkanlığına bağlı Bor Merkezinde 6, Kemerhisar Kasabasında 2, Çukurkuyu, Kızılca, Bahçeli, Karanlıkdere kasabaları ile Kılavuz ve Halaç Köyünde 1’er olmak üzere toplam 14 sağlık ocağı bulunmaktadır.
Ayrıca 2 Nolu Sağlık Ocağına bağlı TOKİ birimi sağlık hizmeti vermektedir.
Ayrıca Sağlık Grup Başkanlığına bağlı Bor Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi hizmetlerini sürdürmektedir. Bütün Sağlık birimlerinde; 21 doktor,  18 hemşire, 16 ebe, 13 sağlık memuru, 4 tıbbi sekreter, 2 Laboratuar Teknisyeni , 15 hizmetli, 1 sıtma işçisi, 4 şoför olmak üzere toplam 94 personel görev yapmaktadır.
Ocak – Aralık 2008 dönemi içerisinde 12 sağlık ocağı ile AÇS ve APM merkezinde toplam 117.699 hastaya poliklinik hizmeti verilmiştir.
Sağlık Ocakları bünyesinde 3 ambulans ile 3 binek oto hizmet vermektedir.
 
            3- Sağlık Evleri;
            İlçe Köylerinde 18 adet sağlık evi, 3 adet sağlık ocağı bulunmaktadır. 
             Obruk, Kaynarca, Seslikaya, Sağlık evlerinde 1’ er ebe görev yapmaktadır.
            Kılavuz Köyü Sağlık evinde personel bulunmamaktadır.
            Halaç Köyü sağlık ocağında 1 sağlık memuru 1 ebe ve 1 hizmetli görev yapmaktadır.  
Seslikaya, Okçu ve Badak Köylerinde geçici binalarda hizmet verilmektedir.
            Bütün köylerimize ortalama ayda iki kez, içinde doktorun da olduğu sağlık ekibi tarafından gezici sağlık hizmeti verilmektedir.
           
-Yeşil kart:
 
            3816 Sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun gereği 1 Eylül 2003 yılından 10.03.2009 tarihine kadar toplam 9038 vatandaşa İlçe İdare Kurulumuzca Yeşil Kart verilmiştir.
           
-Huzurevi:
            1-Sosyal ve Ekonomik yoksulluk içerisinde olan ve özel bakım gerektiren 60 yaş ve üzeri “yatalak yaşlılar” ile 18 yaş üzeri tekerlekli sandalyeye bağımlı felçli ve bedensel özürlüleri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile 1990 yılında hayırsever işadamı Gürgen Mazhar BAYATLI tarafından 62 dönüm arazi üzerine Ahmet Kuddusi  Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Binası yaptırılarak 1992 yılında hizmete açılmıştır.
            “Rehabilitasyon Merkezi ve Özel Bakım Ünitesi” olarak kullanılan bu bina iki katlı olup, toplam 32 yaşlı-özürlü odası bulunmaktadır. Her odada banyo ve tuvalet mevcuttur.
            Bu ünite 60 yatak kapasitelidir.
            Yine aynı Hayırsever işadamının sağladığı bağış ile yaptırılan ve 2001 yılında hizmete giren iki katlı Meliha Bayatlı Huzurevi Ünitesi ise 72 yatak kapasiteli olup; 24 adet tek kişilik, 24 adet de iki kişilik olmak üzere toplam 48 yaşlı odası bulunmaktadır. Her odada banyo, tuvalet, lavabo, dolaplı mini mutfak, telefon ve TV sistemi bulunmaktadır.
 
            Kuruluşumuza yaşlı ve özürlülerin kabulü ücretli yada ücretsiz yapılmaktadır. Bakılıp korunmakta olan 115 yaşlı ve özürlünün sayısal dökümü şöyledir;
 
YAŞLI
 
 
ÜCRETLİ
ÜCRETSİZ
TOPLAM
KADIN
10
18
28
ERKEK
18
35
53
TOPLAM
28
53
81
 
 
ÖZÜRLÜ
 
ÜCRETLİ
ÜCRETSİZ
TOPLAM
KADIN
-
21
21
ERKEK
-
15
15
TOPLAM
 
36
36
 
            Kuruluşumuzun hizmete girdiği tarihten bugüne kadar , toplam 465 yaşlı ve özürlünün kabulü yapılmış, bunlardan 359’si ölüm, nakil, kendi isteği ile ayrılma ya da kuruluştan çıkarılma gibi nedenlerle ayrılmıştır.Halen kuruluşumuzda toplam 117 yaşlı ve özürlü bakılıp korunmakta olup, bunlardan 58 yaşlı, huzurevinde , diğer 59 bedensel özürlü ve özel bakım gören yaşlımız ise Rehabilitasyon Merkezi ve Özel Bakım Ünitesinde kalmaktadır.
            Kuruluşta bakılıp korunmakta olan yaşlı ve özürlülerimizin % 63 i Niğde ili, İlçe ve köylerindendir.
-Merkez de 1 Kuruluş Müdürü, 1 Doktor, 1 Sosyal Hizmet Uzmanı, 1 Fizyoterapist, 1 sağlık memuru, 1 diyetisyen, 1 teknisyen yardımcısı, 1 din görevlisi, 1 ayniyat saymanı, 1 ambar memuru, 1 satın alma memuru, 1 memur, 2 aşçı, 1 şoför, 10 hizmetli toplam 25 kadrolu personel ile 40 hizmet alımı personeli ile 9 mamul yemek alım personeli görev yapmaktadır.
            Kuruma ait bağış yolu ile alınan 1998 model Kia marka panelvan ile 2008 model Ford Transit marka 2 adet hizmet aracı mevcuttur.
            İlçemizde hizmet vermekte iken kapatılarak Niğde Sevgi Evlerine nakledildiği için boş kalan Bor Esat Atlı Çocuk Yuvası Müdürlüğü hizmet binasının; Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkez Müdürlüğüne bağlı 40 yatak kapasite ile 18 yaş ve üzeri erkek zihinsel özürlülere yönelik yatılı hizmet vermek üzere açılması Genel Müdürlükçe uygun görülmüştür.
 
C-Kültür ve Turizm:
            İlçemizde gerek İslamiyet öncesi ve gerekse İslamiyet sonrası dönemlere ait tarihi ve arkeolojik eserlar vardır. Bu eserlerden Bahçeli Kasabasındaki Roma Havuzu ile bu havuzun suyunu taşıyan Kemerhisardaki Tyana Su kemerleri Hititlere kadar uzanmaktadır.
            İlçemiz Merkezinde de; 1573 yılında yapılan Sokullu Mehmet Paşa Camii, 1530 yılında yapılan şeyh İsmail Camii, 1635 yılında yapılan Abdurrahman Paşa camii, 1407 yılında yapılan Sultan Alaaddin Camii, 1845 yılında yapılan Abdüllatif Camii, 1467 yılında yapılan Kütüplü camii, 2 hamam ve eski kilise en önemlileri arasındadır.
            Bor ilçesinde tescilli taşınmaz kültür varlığı olarak:
            11 adet Arkeolojik sit alanı : (Höyük, Antik kent, Hıristiyan Mezarlığı)
            32 adet Dini – Kültürel Yapı : (Cami, Hamam, Bedesten, Kilise, Şapel, Türbe, Çilehane)
            58 adet Sivil Yapı: (Roma Havuzu, Konut, Köprü, Çeşme ) bulunmaktadır.
            İlçemiz Merkezinde; bünyesinde çocuk bölümü de bulunan İlçe Halk Kütüphanesi ile Halil Nuri bey İlçe Halk Kütüphane Müdürlüğüne bağlı Kemerhisar, Bahçeli, Kızılca ve Çukurkuyu kasabalarında Halk Kütüphane Şubeleri bulunmaktadır.
            Bu Kütüphanelerde Merkezde 1 Müdür Vekili, 3 Memur, 2 Hizmetli, Kemerhisar, Bahçeli, Kızılca ve Çukurkuyu Kasabalarında 1’er Kütüphane memuru görev yapmaktadır.
            Bu kütüphanelerdeki toplam kitap sayısı 48.951 adettir.
            Balcı ve Postallı köylerinde yaz aylarında düzenlenen yayla şenlikleri;
            Kızılca Kasabasında Ağustos ayında düzenlenen Beğ-dik kültürü ve Oba Şenliği,
            Çukurkuyu Kasabasında Eylül ayında düzenlenen Kültür ve Hayvancılık Festivali,
            Kemerhisar Kasabasında Temmuz ayında düzenlenen TYANA Kültür ve Turizm Festivali Geleneksel hale gelmiş olup; her yıl binlerce insan bu festival ve şenliklere katılmaktadır.
            İlçemizde günlük üç gazete yayımlanmaktadır.
 
 
 
 
 
 
D-Din Hizmetleri:
            Bor İlçe Müftülüğü, mülkiyeti Özel İdareye ait Kayabaşı mevkiinde bulunan kendi binasında hizmetlerini yürütmektedir.
            Merkezde 42 tane ibadete açık Cami olup; bunlardan 40 tanesi kadrolu, 2 tanesi ise kadrosuzdur. Kasaba ve Köylerimizde ise 41 tane ibadete açık olup 40 tane cami kadrolu 1 cami ise kadrosuzdur. 1 tane cami İmam Hatip ile dairemizin VHKİ’ de vatani görevini ifa etmektedir. Ayrıca asker imam hatibin yerine 1 tane imam hatip görev yapmaktadır.
            Yeni yapılan 2 cami için Diyanet İşleri Başkanlığından kadro talebinde bulunulmuştur.
            Yine Müftülüğümüze bağlı 8 tanesi Merkezde, 11’i kasaba ve köylerde olmak üzere toplam 19 adet Kur’an Kursumuz mevcuttur.
            Bütün bu hizmetler; 1 Müftü, 2 Vaiz, 1 Şef, 1 V.H.K.İ., 3 Kadrolu Kur’an Kursu Öğreticisi, 71 İmam-Hatip, 23 Müezzin-Kayyum, 22 Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi, 1 Şoför, 1 hizmetli olmak üzere toplam 97 din hizmetleri sınıfı personeli olmak üzere 104  personel ile görev yürütülmektedir.
            1994 Model Diyanet Vakfına ait 1 Binek tipi araç Müftülük hizmetlerinde kullanılmaktadır.
 
E-Konut Durumu:
Yerleşim yerlerinde “Toplu Yerleşim Tipi” egemen olup,orta Anadolu’nun karakteristik yerleşim özelliklerini gösterir.
            Konut durumu:geleneksel konut tipi yanında yığma ve karkas konut yapımı ağırlık kazanmış.
Ahşap, taş ve kerpiçten yapılmış evler merkezden başlayarak betonarme konut yapımına dönüşmektedir.
            Sosyal yaşantı, son yıllarda alt yapı yatırımlarının yaygınlaşması, ekonomik yatırımların artması,radyo ve televizyon gibi kitle haberleşme araçlarının sayılarındaki önemli artışlar sonucu sosyal yaşamda önemli gelişmeler gözlemlenmektedir.Buna rağmen köy ve kasabalarda ki geleneksel sosyal kültürel ilişkiler ve dış etkenlere kapalılık eylemi sürmektedir.
            İlçemizde 2004 yılından itibaren TOKİ tarafından Konut ve Sosyal Donatı inşaatlarına başlanmış olup; bu inşaatların büyük bir kısmı bitirilerek hak sahiplerine dağıtılmıştır.
            Bu kapsamda bugüne kadar 704’ü alt gelir grubu olmak üzere toplam 2032 konut inşaatı tamamlanmıştır. 2.Etapta Ticaret Merkezi, Kütüphane, Camii ve Şadırvan , 4.Etapta Ticaret Merkezi 5. Etapta Camii, Ticaret Merkezi 6.Etapta 32 Derslikli Lise, 32 Derslikli İlköğretim Okulu, 1500 kişilik Spor Salonu, Şadırvan, Kütüphane, Kreş, Sağlık Ocağı inşaatları bitti.
 
                                                                                                                                    İhale Bedeli     Fiziki
                İşin Adı                                                     Uygulama Tipi    Daire Adedi         İhale Tarihi             (YTL)      Gerçek
1
Niğde Bor 512 Konut Ada içi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenleme
 
Konut
 
 
512
 
17/05/2004
 
14.822.400,00
 
%100
2
Niğde Bor 2.Bölge 496 Adet Konut,TicaretMerkezi,Kütüphane,Cami ve Şadırvan İnşaatları ile GA İle ÇD İnşaatı
 
Konut/Donatı
496
304Adet(2+1)
96 Adet(1+1)
96 Adet(3+1)
 
21/07/2005
 
14.738.000,00
 
%100
3
Niğde Bor 3.Bölge 512 Adet Konut İnşaatı ile GA ile ÇD İnşaatı
 
Konut
 
512
 
22/07/2005
 
18.823.000,00
 
%100
4
Niğde Bor 4.Etap 208 Adet Konut Ticaret Merkezi AA ve GA ÇD İnşaat işi
 
Konut
 
208
Üst Gelir Grubu
 
 
23/01/2007
 
24.250.000,00
 
% 100
5
Niğde Bor 5.Bölge 304 Adet Konut, Camii,Ticaret Merkezi, G ve AA ve ÇD inşaat işi
 
Konut
304
Alt Gelir
Grubu  
 
18/04/2007
 
13.210.766,75
 
% 100
 
6
Niğde Bor Sosyal Donatı (32 Derslikli İlköğretim Okulu, 32 Derslikli Lise,1500 kişilik Spor Salonu,Camii, Şadırvan,Kütüphane, Kreş, Sağlık Ocağı) A ve GA ve ÇD İnşaat işi
 
Donatı
 
 
 
 
12/09/2005
 
 
6.440.000,00
 
 
%100
Not: 4.Etap kapsamında yapılan Ticaret Merkezinde 1’i 1620 m² olmak üzere 34 Dükkan, 1 sinema, 1 Sanat Galerisi, 17 Depo ve 200 araç kapasiteli Kapalı Otopark “25.000 m² Kapalı alan”
İlçemizde aşiret, şeyh, ağa yoktur. Bu nedenle aşiret, şeyh ve ağaların kırsal kesime bir etkisi söz konusu değildir.
 
F-İş ve Çalışma Hayatı:
 
            İlçemizde mevcut Şeker Fabrikası ile askeri malzeme ihtiyaçlarını karşılayan 600. Levazım Ana Depo Fabrika Komutanlığında çalışan işçiler sendikalı olup, iş barışı sağlanmış ve herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir. Küçük Sanayi Sitesinde ise 241 işyerinde usta, kalfa ve çırak olmak üzere toplam 780 çalışan vardır.
           
G-İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Faaliyetleri:
 
3294 Sayılı Kanuna göre kurulan Vakıf, fakru zaruret içinde muhtaç durumda bulunan vatandaşlara yardım etmektedir.
 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca; 2008 yılı Ocak  – Aralık döneminde , 16 kişiye 5.931,52 YTL Sağlık yardımı, 4230 kişiye 399.991,00 YTL Nakdi yardım, 1288 kişiye 112.025,00 YTL Eğitim yardımı, 1700 kişiye 42.297,40.- YTL giyecek yardımı , 114 kişiye 8.442,52.-YTL yiyecek yardımı, 6 kişiye 8.500,00.-YTL barınma yardımı, 300 kişiye 64.812,89.- YTL aşevi yardımı  ve 1770 kişiye toplam 1400 ton kömür yardımı yapılmıştır.
            * 01 Ocak 2009 ile 05 Mart 2009 tarihleri arasında 2 kişiye 16.335 Tl Sağlık Yardımı, 1571 kişiye 161.160 Tl. Nakdi Yardım, 1018 kişiye 133.050 Tl. Eğitim Yardımı ve 300 kişiye 16.233 Tl Aşevi Yardımı yapılmıştır. Ayrıca 280 kişiye 2.460Tl. Sağlık Yardımı, 862 kişiye 25.205 Tl. Eğitim Yardımı yapılmıştır.
                        Sosyal Riski Azaltma Projesi çerçevesinde; 1187 başvurudan 647 aile uygun görülmüş, Bu proje içerisinde;
 
-          Eğitim Yardımı hak sahipliği kazanan çocuk sayısı          : 933
-          Sağlık Yardımı hak sahipliği kazanan çocuk sayısı           : 414
-          Gebelik Yardımı hak sahipliği kazanan aile sayısı            :     3
 
Şartlı Nakit Transferi kapsamında hak sahibi olan ailelerimize yapılan aylık ödeme miktarları;
 
İlköğretime giden erkek öğrenciye 20,00 YTL, İlköğretime giden kız öğrenciye 25,00 YTL, Liseye giden erkek öğrenciye 35,00 YTL, Liseye giden kız öğrenciye 45,00 YTL, Sağlık yardımı çocuk başı 20,00 YTL, Gebelik aylık ödeme miktarı 20,00 YTL ve Doğum yardımı olarak 60,00 YTL ödeme yapılmaktadır.
 
BOR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFININ
01.01.2003 – 05.03.2009 TARİHLERİ ARASI YARDIM FAALİYETLERİ
 
 
NAKDİ YARDIM
AYNİ YARDIM
YILI
KİŞİ SAYISI
TUTARI
KİŞİ SAYISI
TUTARI
2003
780
49.582.50
4400
202.505.33
2004
580
41.155.27
5807
242.064.62
2005
2041
125.827.00
2707
151.718.06
2006
3689
250.706.82
2152
134.855.53
2007
3010
393.047.00
607
117.339.57
2008
5524
552.016.00
3900
122.600.37
2009
2589
294.210.00
302
32.568.00
 
 
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
BAŞKANLIĞININ
01.01.2008 – 31.12.2008 TARİHLERİ ARASI YARDIM FAALİYETLERİ
 
            YARDIMIN TÜRÜ
KİŞİ SAYISI
TUTARI
AÇIKLAMA
YİYECEK YARDIMI
NAKDİ
 
 
 
AYNİ
114
1.058.56
 
GİYECEK YARDIMI
NAKDİ
 
 
 
AYNİ
1700
42.297,40
 
YAKACAK YARDIMI
NAKDİ
 
 
 
AYNİ
1770
 
1400 Ton
BARINMA İHTİYACI İÇİN YAPILAN YARDIMLAR
NAKDİ
6
8.500,00
 
AYNİ
 
 
 
AFET YARDIMLARI (Yangın-Sel-Deprem vb. )
NAKDİ
 
 
 
AYNİ
 
 
 
EĞİTİM YARDIMLARI      (Önlük-Kırtasiye-Yurt-Ulaşım-vb)
NAKDİ
1288
112.025,00
 
AYNİ
 
 
 
TAŞIMALI EĞİTİM YEMEK
NAKDİ
 
 
 
AYNİ
 
 
 
SAĞLIK YARDIMLARI
NAKDİ
 
 
 
AYNİ
16
5.931,52
 
ÖZÜRLÜLERE YARDIMLAR (Nakdi Yardımlar, Özel Eğitim)
NAKDİ
 
 
 
AYNİ
 
 
 
ORTOPEDİK YARDIMLAR (Protez-Özürlü-Araç ve Gereç)
NAKDİ
 
 
 
AYNİ
 
 
 
PROJE DESTEKLERİ
 
NAKDİ
 
 
 
AYNİ
 
 
 
GEÇİMİNİ TEMİN EDİCİ YARDIMLAR
NAKDİ
 
 
 
AYNİ
 
 
 
1 DEFAYA MAHSUS NAKDİ YARDIM
NAKDİ
4230
439.991,00
 
PERİYODİK YARDIM
NAKDİ
 
 
 
DİĞER YARDIMLAR                      ( Aşevi Yardımı)
NAKDİ
 
 
 
AYNİ
300
64.812,89
 
TOPLAM
 
NAKDİ
    5524
560.516.00
 
AYNİ
3900
114.100.37
 
GENEL TOPLAM
9424
674.616.37
 
 
 
2008 YILI OCAK- ARALIK DÖNEMİ İTİBARİYLE ŞNT FAALİYET RAPORU
 
 
EĞİTİM ÖDEME MİKTARI (YTL)
SAĞLIK ÖDEME MİKTARI
GEBELİK ÖDEME MİKTARI (YTL)
TOPLAM ÖDEME MİKTARI (YTL)
 
112,025,00YTL
 
5.931,52.-YTL
 
60,00 YTL
 
118.016,52 YTL
 
 
 
Ğ-Diğer faaliyetler:
 
            Vergi   Dairesi Müdürlüğü   :
            Bor Vergi Dairesi Müdürlüğünde 1 müdür, 2 müdür yardımcısı , 2 şef, 7 memur, 3 yoklama memuru, 2 veznedar, 2 KGG, 2 Hizmetli olmak üzer toplam 21 personel görev yapmaktadır.
 
İlçemizde 1248 gerçek usulde, 912 basit usulde, 192 kurumlar vergisi ve 357 diğer olmak üzere toplam mükellef sayısı 2709 (2008 yılı Ocak – Aralık  dönemi) dur.
 
             2008 yılı Ocak - Aralık dönemi itibariyle tahakkuk-Tahsilat Miktarı ve oranları:
 
                                                Tahakkuk (YTL):       Tahsilat (YTL) :             Oran (%)   :
Gelir Vergisi                            8.065.664                    7.381.782                                92
Kurumlar Vergisi                       912.189                       622.351                                68
Katma Değer Vergisi              2.834.319                    1.872.806                                66
Motorlu Taşıtlar Vergisi          3.738.370                    2.402.493                                64
Vergi Gelirleri Toplamı           21.295.885                  16.434.125                              77
            GENEL TOPLAM     36.846.427                  28.713.557                              78
            Kayıtlı araç sayısı ise; 4202 Otomobil, 2108 Kamyon-kamyonet, 275 otobüs, minübüs, 810 traktör, 3652 motor bisiklet ve 533 panelvan,   toplam 11580 araç bulunmaktadır.
 
            Malmüdürlüğü:
            Mal Müdürlüğümüzde 1 müdür, 1 muhasebe şefi, 1 milli emlak şefi, 1 adet milli emlak uzmanı, 5 muhasebe memuru, 1 veznedar, 1 muhakemat memuru, 1 milli Emlak memuru, 1 kaloriferci, 1 gece bekçisi, 2 hizmetli olmak üzer toplam 16 personel görev yapmaktadır.
            Malmüdürlüğü Muhasebe servisinde 01.01.2008 – 31.12.2008 sonu itibariyle:
            Yevmiye sayısı            : 21.182
            Bütçe Giderleri           : 62.445.538,25.-YTL
            Bütçe Geliri                 : 5.100.158,75.-YTL
            Maaş ödemediğimiz kurumlar : Jandarma ve Sağlık Teşkilatlarıdır.
                        Maaş alan Kurumlar                : Kaymakamlık, Adliye, Maliye, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Askerlik Şubesi, Askeri Fabrika Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü, Müftülük, Nüfus Müdürlüğü, Sivil Savunma Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü, İlçede tüm ilk ve orta dereceli okullar.
                        Kurumumuza bağlı Döner Sermaye Saymanlıkları : Endüstri Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi, Huzurevi ayrıca Borda olup Niğde’ ye bağlı Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığı da mevcuttur.
            Malmüdürlüğümüz Milli Emlak Servisi 01.01.2008 - 31.12.2008 itibariyle gelirleri;
            Taşınmaz mal satış Geliri                                            : 191.969,09.-YTL
            Taşınır Mal Satış Geliri                                               :  22.450,00.-YTL
            Ecrimisil Geliri                                                            :   43.446,79.-YTL
Kira Gelirleri                                                               :  140.112,32.-YTL
Hazineye ait iratlı tapulu) taşınmaz mal adedi            :         3.917
Hazineye ait iratlı(tapulu) taşınmaz mal yüzölçümü: 109.697.280,16 m²
İlişikli taşınmaz mal adedi                                           : 14
İlişikli Taşınmaz mal yüzölçümü                                 : 247.053,94 m2
Tahsisli Taşınmaz mal adedi                                        : 258
Tahsisli Taşınmaz mal yüzölçümü                               :9.115.820,95 m²
Kamu konutları (lojmanlar)                                         : 91 adet
Lojmanlardan elde edilen gelir                                    :59.508,32YTL
İrtifak Hakkı Gelirleri                                                 : 129.600,00.-YTL
Malmüdürlüğü muhakemat servisi Hazinenin davalı ve davacı olduğu toplam dava sayısı 104 dir.
 
            2022 sayılı Kanuna göre maaş alanlar 1413 kişi dir.


Kaynak : Bor Kaymakamlığı
banner697
Yorumlar (0)
Son Yorumlar
Firma ismini öğrenebilirmiyiz?
M.Naci ecere,arkadaşı Karatay ziyarete gelir.Nigde Lisesinde görüşürler.Bu şiiri yazar.
Üc arkadaş burslu okumak üzere Parise giderler.Arkadasları gençliğimizi yasayalım derler.M.Naci Ecer, olmaz memleketimizde bizi bekleyen çok işler var,iyi eğitim alıp faydalı olmamızlazımder. Eğitim biter yurda dönerler. Ama tabi olması gereken yere verilmez. Arkadaşı Ederi Niğde lisesinde ziyaret eder, bu şiiri yazar.
sendikacımısın siyasetçimisin yoksa tayip in düdüğümü sen önce toplu görüşme masasında memurların hakkını savun artistlik yapma darbeler dönemi bitti dediniz fetö darbesi neydiya sen fetöcü olmadığına eminmisin
Ülke bunlar katillerin cirit attığı meydana döndü. Adam tam katliam canisi imiş. Heysem Topalca dene şerefsiz, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 yıl kesinleştirilmiş hapis cezası verildiği ancak, hakkında herhangi bir aranma, yakalanma ve infaz kararı olmadığı öğrenildi. Bu da ödülü sanırım. GERİSİ YORUMSUZ...
-1°
az bulutlu
banner832
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 25 Şubat 2021
İmsak 05:51
Güneş 07:12
Öğle 12:59
İkindi 16:06
Akşam 18:37
Yatsı 19:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19

Gelişmelerden Haberdar Olun

@