Yönetici atama süreci Valilikler tarafından bir an önce başlatılmalıdır.

Eğitim-Bir-Sen Niğde Şube Başkanı Celalettin Özüdoğru, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün seçme sınavı sonucuna göre müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı duyurusunun bir an önce yapması gerektiğini ifade etti.

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Atama ve Yer Değiştirmelerine ilişkin Yönetmelik’te Atama yetkisini 17. madde ile Valiliklere verdiğini hatırlatan Özüdoğru, "İller arası yer değiştirme suretiyle atamalar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamındaki eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticileri valiliklerce atanır, hükmü yer almaktadır. Aynı yönetmelikte seçme sınavı sonucuna göre müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar ilgili yılın ocak-şubat aylarında yapılacağı belirtilmektedir. Bu yönetmelik gereği bir an önce yönetici duyurusu yapılıp atama işlemlerinin başlatılması gerekmektedir” diye konuştu.

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği’ne gönderilen 10/11/2011 tarih ve 75448 sayılı talimata rağmen valiliklerin büyük bir çoğunluğunun yönetici atama duyurusuna çıkmadığını hatırlatan Özüdoğru, “Niğde Valiliği’nin de gönderilen talimat gereği seçme sınavı sonucuna göre müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına Ocak-Şubat aylarında yönetici atama duyurusuna çıkması gerekmektedir. Duyuru takviminin yarıyıl tatiline yetiştirilmesi için valilik tarafından sürecin acilen başlatılması gerekmektedir. Bu nedenle de öncelikle müdürlük sonra müdür başyardımcılığı daha sonra da müdür yardımcılığı olacak şekilde valilik tarafından biran önce duyuru yapılmalıdır” dedi.


Editör: TE Bilişim