Şafak’tan Geçici işçiler için kadro teklifi

CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak, Belediyelerde çalışan geçici işçilere kadro verilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

SİYASET 09.01.2013, 16:54 12.01.2013, 20:41
1851
Şafak’tan Geçici işçiler için kadro teklifi
banner830
 CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak, Belediyelerde çalışan geçici işçilere kadro verilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

 

5620 sayılı Kamuda geçici iş pozisyonlarında çalışanların sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri, geçici işçi çalıştırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun 4 Nisan 2007 tarihinde yürürlüğe girdi.

 

Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile birçok Belediye’de, sürekli çalışan işçiler geçici işçi pozisyonuna düştü. Belediyelerde çalışan işçiler, bu durumdan ne haberdardı, nede kanunun içeriğini biliyorlardı.

 

5620 sayılı Kanunda bahsi geçen, vize işlemleri idari bir konudur. Bu işlemlerin takibini yapacak tek yetkili Belediye Başkanları ve idarecilerdir. Belediye Başkanlarının ve idarecilerin işlerini takip etmemesi sonucu, Türkiye genelinde 1000’e yakın, Niğde ilimizde ise 200 civarında işçi mağdur olmuştur. Türkiye’de Kadro alamayan tek İl Belediyesi Niğde Belediyesi’dir.

 

Geçtiğimiz günlerde Belediye-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Şaban Özkaymak ve beraberindeki heyeti konu hakkında bir rapor hazırlayarak TBMM’de bir dizi ziyaretlerde bulunarak Niğde Milletvekillerinden bu konunu çözümü için yardım istediler.

 

Kendisine sunulan raporu inceleyen CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak İşçilerin Sorunları ile ilgili TBMM’ne bir kanun teklifi sundu.

 

CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak, “Niğde Belediyesi ve diğer belediyelerimizde çalışan 200 civarında, ülkemizde ise 1000’e yakın işçinin bu mağduriyetini kökten çözmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na kanun teklifimizi verdik. İktidarında kanun teklifimize destek vermesi ile yıllardır süre gelen bu sorunu çözebiliriz. Gündemden düşmeyen bu sorun işçilerimizi ve ailelerini perişan etmiştir. Bu sorunun çözümü için herkes elini taşın altına koymalıdır” dedi.

 

CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 5620 sayılı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun teklifi ve gerekçeleri: 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanları Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun teklifim gerekçesiyle ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. 09.01.2013

Doğan ŞAFAK     -     Mahmut TANAL
Niğde Milletvekili         İstanbul Milletvekili

GENEL GEREKÇE

 

Bilindiği üzere “Kamuda geçici iş pozisyonlarında çalışanların sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri, geçici işçi çalıştırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 5620 sayılı kanun” 04.04.2007 tarihinde yürürlüğe girdi.

 

Bu kanun ile 2006 yılı içerisinde usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 6 ay ve daha fazla süre ile çalışmış olan geçici işçilere sürekli işçi kadrolarına veya istekleri halinde sözleşmeli personel pozisyonlarına atanma hakkı tanınmıştır.

 

Sürekli işçi kadrosuna veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamayan personel bu Kanunun geçici 1. Maddesindeki “Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen şartları taşımadıkları için sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamayan ve bu Kanunun 3 üncü maddesi kapsamına girmeyen geçici işçiler, ilgili idare, kurum ve kuruluşlarca bir malî yılda 6 aydan az olmak üzere ve bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen usûle göre vizesi yapılacak geçici iş pozisyonlarında çalıştırılmaya devam olunabilir.” Hükmünce bir yılda 5 ay 29 gün çalıştırılabilir

 

Anayasamızın 49. Maddesi çalışma hürriyetini belirlemiş bu noktada da devlete temel ödevler ve görevler yüklemiştir. Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. (Değişik: 3/10/2001-4709/19 md.) Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.”

Ayrıca Anayasamızın 55. Maddesinde yer verilen düzenleme ile de “eşit işe eşit haklar “ prensibiyle işleyen bir anayasal esastır. “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.”

 

Yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasındaki siyasal çekişmeler işçiyi ve emekçiyi mağdur etmektedir. İşçiye, çalışma vizesi alma konusunda belediyeler ile merkezi yönetimler uyuşamamakta bu durum işçiye sirayet etmekte telafisi mümkün olmayan hak kayıplarına sebep olmaktadır. İdari ilişkilerin, hak kayıplarına sebep olmaması ve sosyal devletin temel esaslarının korunması için söz konusu kanuna geçici bir madde eklenmesi gereği doğmuştur.

 

 

 

    MADDE GEREKÇELERİ

 

MADDE 1- Maddeyle, 5620 sayılı yasa ile kadroya geçirilen işçilere verilen haklardan vize sorunları sebebiyle yararlanamayan; 01.01.2006 tarihinden önce Belediyelerde işçi olarak çalışanların vizeden muaf tutulması amaçlanmıştır.

 

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

 

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

           

 

 

5620 SAYILI KAMUDA GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARI SÜREKLİ İŞCİ KADROLARINA VEYA SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİRİLMELERİ, GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNA GEÇİCİ BİR MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN  

 

 

MADDE 1- 04.04.2007 tarihli 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanları Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 4. Maddesinden sonra gelmek üzere geçici bir madde eklenmiştir.

           

“  GEÇİCİ MADDE 5- Bu kanun uygulanmasında 01.01.2006 tarihinden önce Belediyelerde işçi kadrosunda geçici süreli işlerde 3 yıl kıdeme sahip işçilerin kadroya alınmasında vize şartı aranmaz.”

 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

Yorumlar (10)
Ayla 8 yıl önce
babam geçici işçi idi sorunu buydu vekilim sizden allah razı olsun .doğan şafak sizi seviyoruz
Belediye işçileri 8 yıl önce
seni sevmeyen ölsün
Kadro Mu? 8 yıl önce
iyikide alamamış niğde belediyesi kadroları!alsa idi kimileri kadroya alırdı acaba sayın başkan!kayın biraderlerini!adamda o kadar çok kayın biraderi var ki!aldıklarına bir bakıyorsun adam geçici işçi ama belediyeye bmw marka arabayla geliyor!geçici işçi bmw araba?????inanmayan gitsin görsün
niğdeli 8 yıl önce
türkiyenin en bakımsız, en çirkin, en estedikten yoksun, en şaibeli ili de niğdedir.
NİĞDE BELEDİYESİ GEÇİCİ İŞÇİLERİ ADINA 8 yıl önce
niğde belediyesinde 19 yıldır çalışıyorum bu kadrolar 2007 yılında yapılması gerekirken dönemin belediye başkanı kendi adamlarınıda işe almak için ve millet vekili olabilmek için mevcut belediye işçilerine kadroyu almadı.bu kadar işçi ve ailesinin ahı var kimseye bu makamlar kalmadı bakın kimler nerelerde....alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste...bundan sonra kadro olsada olur olmasada bundan sonra bizi kadrosuz işten çıkarmayarak idare eden ve edecek olan belediye başkanlarımızdan allah razı olsun....
belediye 8 yıl önce
bu mhp döneminin sorunuydu. mumin beyin sonra murat beyin sonra faruk beyin hatasıdır
marifet mi? 8 yıl önce
doğan şafak vekilin yaptiklarina bir bakin. sadece ve sadece dostlar aliş-verişte görsun mantigi. adamcagizlarin baska işleri yok ki... memleket için yatirim dusunmesi gerekmiyor, ne işler yapilabilir kafa yormasi gerekmiyor. boyuna meydanda peşrev cekiyor. güreşe hic yanaşmiyor.
evet 8 yıl önce
sonuçta ikiyüz kişinin hakkı savunuluyor.o insanlar maddi ve manevi hak kaybına uğradılar,o zaman kimseninb sesi çıkmamıştı. dönemin bütün yetkililerinin verilecek bir hesabı var,bu dünyada ve öbür dünyada...200 kişinin kul hakkı...kolay olmasa gerek
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Son Yorumlar
Bu suça herkes ortak. CHPyi kastetmiyorum. Toplum olarak o botokslu yalama geldiğinde herkes gitti onu karşılamaya. Şimdi ise CHP harici kimsenin yüzü yok yalanlamaya. O zaman akpnin ekmeğine yağ sürüyordu bu botokslu. O zaman bizim oğlandı onlar için. ne zaman suriyede petrolden silahtan çıkar çatışması çıktı kötü oldu bu. Yarın birileri çıkar kandırıldık Allah affetsin der, o zaman bu botokslu mafyayı karşılamaya gidenler de vicdan rahatlatır alkışlar onu söyleyenleri. Balık baştan değil sondan koktu malesef
başkanım Doğu Türkistan zülümlerine ses çıkarılmıyor akdeniz geriliminde bizi ilk satan filistindir. One mınute "Yerli Tohumu" yasaklayıp ekene hapis cezası veren; "İsrail Tohumuna" teşvik veren kim? biri filistin bekası için 5000 bin türkücü ile biri de perde dantel kefenlileri alıp filistinlilere katılıp şavaşsınlar
Mantıksız HABER Maliyet 2450 taban fiat 2500 OLSUN bence çoook mantıksız Çiftçi ne kazanacak
Ellerine kalemine yüreğine sağlık.Nede güzel tasvir etmişsin Kemerhisar ımızın içler acısı halini.Ben doğma büyüme Kemerhisarlıyım şu anda 72 yaşındayım. Aksaray da ikamet etmekteyim ama yazları 4 ay Kemerhisarda kalmaktayım. Obakir güzel Kemerhisardan hiç bir güzellik kalmadı.Şimdide inşaatçılar 6 katlı 7 katlı binalar yapmaya başladılar .Hasılı elbirliğiyle Kemerhisarı mahvettik.Çook üzgünüm.
Vay zavallılar vay. Mafya dan ne umuyorlar sa. Zihniyet farklı yapacak bir şey yok.
20°
parçalı bulutlu
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 15 Mayıs 2021
İmsak 03:46
Güneş 05:24
Öğle 12:43
İkindi 16:33
Akşam 19:51
Yatsı 21:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 39 81
2. Galatasaray 39 81
3. Fenerbahçe 39 79
4. Trabzonspor 39 68
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 39 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 39 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 39 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 39 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 36 83
2. M. United 36 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. Liverpool 35 60
6. West Ham 35 58
7. Tottenham 35 56
8. Everton 35 56
9. Arsenal 36 55
10. Leeds United 36 53
11. Aston Villa 35 49
12. Wolverhampton 35 45
13. Southampton 36 43
14. Crystal Palace 35 41
15. Burnley 36 39
16. Newcastle 36 39
17. Brighton 35 37
18. Fulham 36 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 36 80
2. Real Madrid 36 78
3. Barcelona 36 76
4. Sevilla 36 74
5. Real Sociedad 36 56
6. Real Betis 36 55
7. Villarreal 36 55
8. Celta de Vigo 36 50
9. Athletic Bilbao 36 46
10. Granada 36 45
11. Osasuna 36 44
12. Cádiz 36 43
13. Levante 36 40
14. Valencia 36 39
15. Deportivo Alaves 36 35
16. Getafe 36 34
17. Huesca 36 33
18. Real Valladolid 36 31
19. Elche 36 30
20. Eibar 36 30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@