Emniyet Teşkilatında görevli sivil personelin sorunları TBMM Bütçe Komisyon görüşmelerinde milletvekilleri tarafından dile getirildi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta Meclis Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerinde yaptıkları konuşmalar ile Emniyet Teşkilatı Sivil Personelinin sorunlarını İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya sordular.

SİPER-SEN EMNİYETTEKİ SİVİL PERSONELİN HER YERDE SESİ OLMAYA DEVAM EDİYOR.

SİPER-SEN - Emniyet Teşkilatı Sivil Personel Sendikası yöneticileri uzun zamandır TBMM’de iktidar ve muhalefet milletvekillerine Emniyet Teşkilatında çalışan sivil personelin sorunlarını iletiyordu. Mecliste onlarca milletvekiline üyelerinin yaşadıkları sorunları ileten Emniyet Teşkilatı Sivil Personel Sendikasının çabaları ses getirdi.

Meclis Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerinde söz alan Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Samsun Milletvekili Erhan Usta Emniyet Teşkilatında görev yapan sivil personelin sorunlarını mecliste dile getirdi, İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya sorular yönelttiler. İçişleri Bakanı Efkan Ala ise milletvekillerinin sorularını yazılı olarak cevaplayacağını belirtti.

ERHAN USTA; SİVİL PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ SORUNLARI VAR

Samsun Milletvekili Erhan Usta Meclis Plan Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada; Emniyet Teşkilatında çalışan sivil memurların sorunu var. Bakanlığınızda, daha doğrusu Bakanlığınıza bağlı Emniyet Genel Müdürlüğünde. Yani bununla ilgili çok fazla şikâyet geliyor bize. Kendilerinin biraz daha ikinci sınıf personel bir muamelesi gördüğü, özlük haklarıyla ilgili sorunlar olduğu, işte, oradaki, içerideki polislerle aynı görevi yapıyorlar fakat üzerindeki farklılıklar gibi birtakım şikâyetler geliyor. Bunlara bir bakılması lazım. Ama bence burada temel yanlışlığın ben polislerin sivil memurların yapacağı büro hizmetlerinde kullanılmasında görüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 66 bin personel var. Yani bu yanlış bir şeydir. Biz polisi polis olarak çalışması için alıyorsak içeride kullanmamamız lazım. Eğer içeride polisi kullanıyorsak sivil memurlar o zaman ücretini, maaşını, özlük haklarını veya onlara verdiğimiz imkânları farklılaştırmamamız lazım çünkü nihayetinde aynı işi yapıyorlar. Artık orada polis değil o arkadaşlarımız. Dolayısıyla buradaki bu adaletsizliği, haksızlığı veya sıkıntılı durumu… Çünkü ben daha yeni milletvekiliyim, bana kaç tanesi geldi. Mutlaka her tarafa gidiyor bu arkadaşlar. Bir huzursuzluk var. Bu huzursuzluğun giderilmesi teşkilatımız açısından faydalı olacaktır diye düşünüyorum.” dedi.

GÜRER; SİVİL PERSONELE YÜKSELME SINAVI NEDEN AÇILMIYOR?

Emniyet Teşkilatında görev yapan sivil personelin sorunları üzerine geçtiğimiz ay İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın cevaplaması isteğiyle yazılı soru önergesi veren Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İçişleri Bakanlığı Bütçe Komisyon toplantısında yaptığı konuşma da; “Sayın Bakan ayrıca güvenlik güçlerinin görev yaptıkları sivil memurların özellikle uzmanlık ve branşlarında ilerleme adına sınavların açılmaması, sivil memurların terör tazminatı almadıkları hâlde doğu ve güneydoğuda görevlendirilmeleri özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmemesi gibi sorunlar da bizleri iletilendir. Görev tanımına göre teknisyen yardımcılarının çay servisi, kat temizliği, malzeme taşıma işlerinde çalıştırıldığı, aşçıların teknik hizmetli sayılmadığı, mütercimlere kendi uzmanlık alanında yükselme olanağı verilmediği yine bize yansıtılan sorunlardandır…” şeklinde konuştu.

BAKAN EFKAN ALA’YA SORULAR

SİPER-SEN Sendikasının çabaları ile mecliste milletvekilleri tarafından İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya sorulan yazılı ve sözlü soruların en başlıcaları ise şunlar;

Soru : Emniyet Teşkilatında neden sivil memurlara uzmanlık ve branşlarında ilerleme şansı tanınmamakta bürolarda ki sayıları her geçen gün neden azalmaktadır? Her tayin döneminde bürolardan yeni görev yerine giden polislerle birlikte oradaki bilgi birikiminin kaybolmasına izin verilmektedir?

Soru : İç işlerin Bakanlığının açtığı görevde yükselme sınavına Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki sivil memurları neden kapsamamaktadır?

Soru : Sivil Memurlar Polis Emniyet Vazife ve Salahiyet kanuna tabi tutularak, disiplin yönetmeliği kapsamında cezalandırılmaları uygun mudur?

Soru : Emniyetteki sivil memurlar terör tazminatı, emniyet hizmetleri tazminatı, almamalarına rağmen geçici görevlendirme adı altında Şırnak Mardin Diyarbakır Muş ve Hakkari’ye görevlendirilmiştir. Özlük hakları ile ilgili bir düzenleme yapmayı düşünmekte misiniz? Ya da bu yönde bir çalışmanız var mı.dır?

Soru : Emniyet Hizmetleri ve Terör Tazminatı alan ve batıda tamamı çay ocakları ve sosyal tesislerde çalıştırılan çarşı ve mahalle bekçilerine güneydoğu illerinde geçici görev neden yazılmamaktadır?

Soru : Devlet Personel Başkanlığının, Teknisyen Yardımcılarının “Görev Tanımı” kapsamında çalıştırılması gereken branşları ve meslekleri olan Teknisyen Yardımcılarına çay servisi, kat temizliği, malzeme taşıma ve buna benzer görev dışı angarya niteliğindeki işler neden yaptırılmaktadır?

Soru : Geçici görevle Güneydoğu illerine görevlendirilen sivil memurların yaşam şartları, özlük hakları, maddi desteklenmeleri hakkında bir planınız mevcut mudur?

Soru : Emniyet Teşkilatında, Aşçılık bir meslek midir? Meslekse, neden Teknik Hizmetler sınıfında yer almamaktadır?

Soru : Emniyet Teşkilatında, Mütercimlere neden kendi uzmanlık alanlarında yükselme ve uzmanlık imkanları sağlanmamaktadır.

Soru: Emniyet Teşkilatında görev yapan sivil personel aynı polis memurları gibi, nezarethaneler, karakollar, asayiş ve terör birimleri gibi Emniyet Teşkilatının bütün birimlerinde görev yapmalarına rağmen mevcut silahları emekli olduklarında herhangi bir vatandaş gibi ücretli bulundurmaya çevrilmektedir. Sivil Personelin taşıma ruhsatlı silahlarının emekliliklerinde de devamı içen bir çalışma yapılmakta mıdır?Editör: TE Bilişim