Amasya Gökhöyük Tarım İşletmesinden reforme sığır satış ihalesi yapılıyor.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Amasya Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünce 20.10.2010 Çarşamba günü 25 başlık Reforme Sığır satış ihalesi düzenlenecek.
        Simental Irkı reforme 21 baş inek,1 baş dişi dana, 1 baş erkek dana ve 2 baş buzağı tek tek canlı TL/Kğ. Bedeli üzerinden belirtilen tarihte saat 14.00 da sığırcılık tesislerinde açık artırma suretiyle satılacak.İnekler 7 TL/kg. dişi dana ve erkek dana 14 TL/Kg. Dişi buzağılar 16 TL/Kg. fiyatlardan ihaleye çıkarılacak.
Muammen bedel 105.825 lira. Geçici teminat sığır başına 300 TL. İstekliler diledikleri sayıda sığırın teminatını yatırmak kaydıyla ihaleye katılabilecekler. İhale şartnameleri TİGEM den ve Gökhöyük işletmesinden temin edilebilecek. Gökhöyük Tarım İşletmesinin Telefonu : (358) 2735297-98