KESK’e bağlı Sağlık Emekçileri Sendikası – SES Van depremi sırasında sağlık ekiplerinin izlenimlerini bir rapor halinde Ail eve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e bildirdi.
 
Konu ile ilgili Niğde SES Şube Başkanı Yılmaz Yıldız’ın açıklaması ;
 
 
Sağlık emekçilerinin deprem sonrası Van’da oluşturduğu sağlık ekibinin izlenimleri sonucu oluşturduğumuz raporlar sonucunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’na bir yazı gönderdik.
Sn. Fatma ŞAHİN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Deprem, sel, doğal affet gibi durumlarda başta sosyal hizmetler olmak üzere çeşitli konularda sunulan hizmetler daha da önem arz etmekle birlikte daha planlı, programlı, seri, sistematik ve özenli çalışmayı gerektirmektedir. Ülkemiz koşullarında bu hizmetlerin sunumunda altyapı, yeterli kalifiye personel, finansman vb. sorunların olduğu dikkate alındığında, yapılacak çalışmaların ihtiyaç ve sorun çözme odaklı organizasyonu işlevsellik ve zaman açısından önemlidir.
Sendikamız 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depreminin ardından imkanlar ölçüsünde araç – gereç açısından kısmen, donanımlı sağlık emekçileri ve sosyal hizmetlerde çalışan meslek elemanlarından ekipler oluşturarak deprem bölgesinde hizmet vermişti. Bu çalışmaları zaman zaman SHÇEK ile koordineli olarak işbirliği içinde gerçekleştirmiştir. Teorik bilgilerin yanı sıra pratikte yaşananlar üzerinde öncelikli ihtiyaçların tespitinin yanı sıra birçok konuda deneyim kazanmıştır. Ülkemiz açısından acı deneyimlerle dolu Marmara Depreminin öğrettikleri doğrultusunda sendikamızın öncelikli önerilerini paylaşmak, deneyimler ışığında kurumunuzun yapacağı çalışmalarda işbirliğini önemsemektedir.
Van depreminin meydana geldiği üçüncü gününde sendikamız ve TTB’nin heyetlerinin yerinde yaptığı incelemeler, hazırladığı rapor, basın ve kamuoyundan yansıyanlar Bakanlığınız kapsamındaki çalışmalar boyutuyla aksaklıkların olduğu, hizmet verilen alanın önemi dikkate alındığında acil müdahaleyi zorunlu kılmaktadır.
Sosyal Hizmetler açısından arama-kurtarma, barınma ve alt yapı hizmetlerinin çözülmesi ve temel ihtiyaçların uygun bir şekilde karşılanması gerekmektedir.
Deprem bölgesinde bakım ve korunmaya muhtaç çocuk, genç, engelli, yaşlı ve kadın tespitinin yapılması, bu kişilerin güvenli bölgelere tahliye edilmesi ve acil durumlarda gerekli sosyal hizmet modelinin uygulanması, temel ihtiyaçların tespit edilip sağlanması ve buna paralel olarak yapılacak alan ve mesleki çalışmaların işlevselliğini arttırabilmek adına toplum organizasyonunun sağlanması, gönüllü kişi ve kuruluşların, demokratik kitle örgütlerinin ortak çalışmasının örgütlenmesinde sosyal hizmetlerin öncelikli görevleri arasında bulunmaktadır.
Deprem, hem deprem anında yaşanan korku (can, mal ve sevdiklerini kaybetme korkusu vs.) hem de depremden sonra yaşanan korku, endişe, ölüm ve kayıp olayları nedeniyle yetişkinlerde, kadınlarda ve çocuklarda ağır sendrom ve travmalar yaratmaktadır.
Depremlerde yaşanan olaylar nedeniyle yetişkinler ve aileler psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Aileler yaşadıkları durumu kabullenme ve baş etme konusunda sorunlar yaşarken, çocuklarına yaşadıkları yoğun stresten dolayı nasıl davranacaklarını da bilememektedirler. Ailelere yönelik psiko-sosyal destek sunacak birimlerin çadır kentlerde (yıkım bölgesinde) kurulması acil önlem stratejisi kapsamında düşünülmelidir.
Devletin kurumlarında bile koruma altında bulunan kadınların can güvenliğinin yeterince sağlanmadığı bilinirken, depremin yarattığı hasar nedeniyle öncelikli olarak korunma ve bakıma muhtaç kadınların tespit edilmesi, kadın sığınma evlerinde kalan kadınlarla birlikte can güvenliklerinin sağlanması, gerekli sosyal hizmet çalışmalarının yapılması ve kadınlara yönelik psikolojik destek programlarının acilen uygulanması gerekmektedir.
Deprem sırasında ve sonrasında şüphesiz en büyük travmayı çocuklar yaşamaktadır. Travmaların etkilerini azaltmak üzere çocuklarla psiko-sosyal çalışmalar yapılması, bulundukları ortamların değiştirilmesi, çeşitli hediyeler, giysiler, oyuncaklar alınması, küçük gezilere götürülmesi oyunlar oynatılması çocukların yararına olacaktır.
Çocuklar için bu faaliyetlerin düzenli organize edilip yapılabileceği en uygun ve güzel ortamlar oyun odaları ve kreşler olacaktır. Çocuklar için kreş ve oyun odalarının oluşturularak biran önce faaliyete geçirilmesi gerekmektedir.
Sendikamız faaliyetlerin organize edilmesi sürecinde kısa, orta ve uzun erimli hedefler doğrultusunda üyeleriyle birlikte gerçekleştirilecek çalışmalarda yer alma isteğindedir. Bakanlığınızın iletişime geçmesi halinde bölgede yapılacak sosyal hizmet çalışmalarına ilişkin daha detaylı çalışma raporu sunulacaktır.
Gereğini bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
 YILMAZ YILDIZ (SES)
 
Editör: TE Bilişim