Sözleşmeliden Kadroya Geçen Sağlık Personelinin Derece/Kademe Hesaplamasında eksiklik.


 Kamusen'e bağlı Türk Sağlık Sen Niğde İl Şube Başkanı Soner Kırman yazılı basın açıklaması yaptı. 


Kırman açıklamasında şu görüşlere yer verdi. " Özellikle faaliyet alanımız içerisinde bulunan işyerlerinde görev yapan ve sözleşmeli pozisyondan , kadroya geçen sağlık personeli arkadaşlarımızın geçiş esnasında, Kademe ve derece hesaplaması işlerinde sözleşmeli personel olarak geçen süre değerlendirilmeye alınması gerekmesine rağmen ;

“5289 sayılı yasaya istinaden 15.1.2005 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) 1 derece verilmesine dair kanun, 6111 sayılı yasa 100. madde ve Devlet Memurları Kanununun 64. madde yer alan  “ Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. ” ve  “ 72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.“  hükümlerinin kadroya geçiş işlemleri sırasında dikkate alınmamıştır.  Yine;

Eskiden beri kadrolu olarak hizmet üreten sağlık çalışanı arkadaşlarımızın bazılarının durumlarında da, “son sekiz yıl içerisinde herhangi bir disiplin cezası almayan, 6111 sayılı yasa 100. madde ve Devlet Memurları Kanununun 64. madde yer alan  “ Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. ” hükümlerince derece kademe hesaplanmalarınının dikkate alınmadığı, temsilcilerimizin yaptığı titiz araştırmalar ile tespit edilmiş edilmiştir.

Bu çerçeve de; Mağduriyetin giderilmesi için, kurumlara verilmesi gereken dilekçe örnekleri sendikamızca hazırlanmış ve işyeri temsilcilerimize dağıtılmış tır. Üyelerimiz ve diğer sağlık çalışanı arkadaşlarımız sendikamız temsilcilerinden bu dilekçe örneklerini temin edebilecektir.

Türk Sağlık-Sen Niğde Şubesi olarak mağduriyet yaşayan üyelerimiz ile tüm sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam edeceğimizi bildirir,

Kamuoyuna saygılar sunarım.