Niğde'nin en önemli sorunlarından olan Akkaya Barajı Çevre kirliliği yoğun şekilde devam ediyor. Niğde Üniversitesi ve Bor İlçesi ve Niğde'nin bir bölümünde yoğun hissedilen ağır lağım kokusuna çözüm olacak gelişme ve çalışmalar, Barajda oluşan ağır koku ile aynı paralellikte  ağır ağır işliyor. 

DSİ Genel Müdürlüğü ile Niğde Belediye Başkanlığı arasında “Niğde İli Atıksu İletim Hattı ve Evsel Atıksu Arıtma tesissi Yapımı Hakkında Protokol” imzalanarak onaylandı.

Onaylanan protokol kapsamında,  Niğde İli Atıksu İletim hattı ve Evsel Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili uygulama projelerinin hazırlanması, Bu Projeler kapsamında gerekli tesislerin (Atıksu kolektör hatları, arıtma tesisi üniteleri, filtrasyon ve dezenfeksiyon üniteleri, enerji temin sistemleri, tesis çıkışı deşarj hattı vb.) inşaat işlerinin yapılması ve yaptırılması karara bağlandı. 


DSİ Genel Müdürlüğü tarafından proje ve inşaat çalışmalarının yapılması planlanan “2. Kademe Niğde Evsel Atıksu Arıtma tesisi Projesi”, 2015 yılı yatırım programına alındı. 


Bu proje kapsamında ise, debi tespitine yönelik olarak, mevcut EAAT’ ne giren ve girmeden by-pass edilen atıksu miktarlarının tespitine yönelik çalışmalar tamamlanarak DSİ Genel Müdürlüğümüze gönderildi. Yine, su kalitesinin tespitine yönelik olarak, mevcut EAAT giriş ve çıkış suyundan periyodik olarak alınan su numunelerinin analizleri yaptırılmakta ve DSİ'ye  gönderilmekte. Söz konusu çalışmalar DSİ Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda Ağustos ayı sonuna kadar sürdürülecek. Tesis yerinin, zemin etüt çalışmalarıyla ilgili sondaj çalışmaları da tamamlandı. Sözkonusu 2. Kademe Niğde Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Projesi için, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatları ile Afyonkarahisar şehrinde yapılarak işletmeye alınan İleri Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi örnek alınacak olup, uygulama projesinin ivedilikle tamamlanmasına meteakip, yatırım programına alınarak yapımına başlanacak. Tesisin işletmeye alınması ile Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlanacağı belirtildi. Editör: TE Bilişim