Niğde Üniversitesi, personeline yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenledi.
 Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve 4 gün süren seminerde Kamu Personeli Gelişim ve Eğitim Derneği (KAPED) tarafından Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uygulamalarına yönelik eğitim verildi.
11 Aralık 2010 Cumartesi günü başlayan eğitim seminerinin açılış konuşmasını KAPED Başkanı Ahmet Çiftçi yaptı. Çiftçi, amaçlarının kurumsal ve bireysel gelişimin sürekliliğini sağlayarak rekabet unsurlarının ön plana çıktığı dünyada eğitimin doğru ve eksiksiz aktarılmasını sağlamak olduğunu belirtti. 
Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür yaptığı konuşmada, Türkiye’de kurumların kendi önlerini açabilmek için hızlı hareket edip hızlı çalışmaları gerektiğini ayrıca elindeki imkânları etkin ve verimli kullanabilmek için yeniden bilgilenmeye ihtiyaçları bulunduğunu söyledi. Görür, “Bu eğitim semineri boyunca uygulamada karşılaştığımız sorunları bir daha yaşamamak üzere bilgi edinmemiz gerekiyor” dedi.
Seminer programının ilk konuşmacısı Maliye Bakanlığı Muhasebat Baş Kontrolörü Hamdi Gülşen oldu. Gülşen, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, bütçe uygulamaları ve stratejik planlama ile ilgili bilgiler verdi ve soruları cevaplandırdı.
Seminerin 3. ve 4. günleri Sayıştay Baş Denetçisi Ferhat Gündüz, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile ilgili bilgi verdi. Gündüz, seminer sonrası personelin sorularını cevapladı.
Editör: TE Bilişim