Büşra İLASLAN / Yeniçağ Gazetesi    Haberin linki için tıklayın

AKP'li Niğde Belediyesi Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararına rağmen tarihi Kale Mahallesi'ne kepçe vurmaya devam etti. Yıkımı yapılan alanın altında ise 5 katlı yeraltı şehri olduğu öne sürüldü. 

Konuya ilişkin Yeniçağ'dan Büşra İlaslan'a konuşan mülk sahibi Muazzez Öztorun, "Tarihi alanlar 'Burası tarihi alan değildir' denilerek yıkıldı. Orada 5 katlı bir yeraltı şehri olduğunu herkes biliyor. Burası tescillenirse üstüne çivi dahi çakamazlar. 6 tane kapısı var buranın. Girilemesin diye tahrip edildi. Neyse ki biz görüntülemeyi başardık. Kale yeraltı şehrinin bir ucunun Nevşehir'e ile bağlı olduğu düşünülüyor." dedi.

Yeraltı şehri olduğu iddia edilen alanda kaydedilen görüntülerde, girişi tahrip edilen dar koridorlar dikkati çekiyor. Eski Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü'nün görev alınmasının da bu yeraltı şehri ile ilgili olduğu iddia ediliyor.

Belediye 2 defa yıkım ihalesi açtı. İlki Danıştay kararı henüz verilmeden, ikincisi Danıştay kararının ardından. İlk ihale bizim başvurularımız üzerine iptal edildi. İkinci ihale bundan bir kaç ay önce açıldı. Bu ikinci ihalede bizim yani Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı verdiği parseller de dahil edildi. Biz bu yıkım ilanına da dava açtık. İhalenin iptal edildiğini duyuyoruz. Ancak resmen yayınlamadılar bunu. Aksaray İdare Mahkemesindeki dava dosyasına bu ihaleyi iptal ettiklerini belirtmişler. Bizim sürekli dava açarak yıpranmamızı istiyorlar. Biz dava açamayacak duruma gelince oradan yürümek istiyorlar.

Aydugan, Bir seçim bitti, gelecek seçim çalışmalarına başladık Aydugan, Bir seçim bitti, gelecek seçim çalışmalarına başladık

Kale Mahallesi’nde mülk sahibi olan Muazzez Öztorun Kale Mahallesi'nde yaşananları şöyle anlattı:

"Yürütmenin durdurulmasının ardından belediyemiz 'İşimizin başındayız' deyip hakkında karar alınan 11 parsel haricinde her yeri yıktı. O 11 parsele de hırsızlar girerek zarar verdi. Adliye ve savcılıklara bildirimlerde bulunduk. Bazı hırsızlar 'Belediye gönderdi' dahi dediler. Bu durum kayıtlara da geçti. Şu an ön yazı ile acele kamulaştırmanın durdurulmasına ilişkin hakimliğe bildirim yapıldı. Biz ne yaparsak yapalım belediye durmadı. 

Belediye 2 defa yıkım ihalesi açtı. İlki Danıştay kararı henüz verilmeden, ikincisi Danıştay kararının ardından. İlk ihale bizim başvurularımız üzerine iptal edildi. İkinci ihale bundan bir kaç ay önce açıldı. Bu ikinci ihalede bizim yani Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı verdiği parseller de dahil edildi. Biz bu yıkım ilanına da dava açtık. İhalenin iptal edildiğini duyuyoruz. Ancak resmen yayınlamadılar bunu. Aksaray İdare Mahkemesindeki dava dosyasına bu ihaleyi iptal ettiklerini belirtmişler. Bizim sürekli dava açarak yıpranmamızı istiyorlar. Biz dava açamayacak duruma gelince oradan yürümek istiyorlar.

Nigde Asliye Mahkemesi Acele Kamulastırmaya dayanarak kamulaştırma yaptı, kesin karar verdi. Kararı tarafımıza tebliğ etti. Bu yüzden Anayasa Mahkemesi'ne gittik.

"5 KATLI YERALTI ŞEHRİ VAR BURADA"

Tarihi alanlar 'Burası tarihi alan değildir' denilerek yıkıldı. Orada 5 kata yakın bir yeraltı şehri olduğunu herkes biliyor. Burası tescillenirse üstüne çivi dahi çakamazlar. 6 tane kapısı var buranın. Girilemesin diye tahrip edildi. Neyse ki biz görüntülemeyi başardık. Kale yeraltı şehrinin bir ucunun Nevşehir'e ile bağlı olduğu düşünülüyor.

Çocukluğumuz geçti oralarda. Yıkılan alanlar hırsızların, uyuşturucu kullananların cirit attığı harabelere döndü.

Her yeri talan ettiler. Arkalarında bıraktıkları Kur'an parçalarını biz topladık.

Bu arada ihaleyi alan kişiler de mağdur oldu. Onlar da 'Bu kararlardan haberimiz yoktu, bizi kandırdılar, çalıştırdılar. Biz bu ihaleden zarar ettik. Bizim maddi manevi zararlarımız ne olacak...' dediler. Birinci ihaleyi alan arkadaşlarda dava açma hazırlığındalar. Dosya hazırlanıyor şu an."

NE OLMUŞTU?

AKP'li Niğde Belediyesi, TOKİ ile ortaklaşa yürüttüğü “Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi“ni duyurduktan sonra Ocak 2021’de acele kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı ile tarihi mahallenin yıkım sürecini hızlandırdı.

Hak gaspına uğradıklarını belirten mahalleli Cumhurbaşkanı kararı ile yıkım amacıyla açılan ihalenin iptali için Danıştay‘a ve Aksaray İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Ancak AKP'li Belediye, henüz Danıştay süreci tamamlanmadan yıkıma başladı.

Kamulaştırma kanununda Cumhurbaşkanı'na tanınan yetkinin, acele kamulaştırma kararı alma yetkisi değil, yurt savunması ihtiyacı gibi olağan üstü durumlarda gerçekleşebilmesine yönelik 'acelelik kararı' alma yetkisi olduğunu vurgulayan Danıştay, Niğde Belediyesi’nin itirazını reddederek Cumhurbaşkanlığı'nın acele kamulaştırma kararını durdurdu.

Kentsel dönüşüm projesinin, ortada herhangi bir plan-proje olmaksızın başlatıldığını ortaya çıkaran Danıştay, Niğde Belediyesi’nin itirazını reddetti ve Cumhurbaşkanlığı'nın acele kamulaştırma kararını durdurdu.

PROJE USULSÜZ

Söz konusu işlemde kamu yararı bulunmadığını vurgulayan Danıştay'ın karar metninde şu ifadelere yer verdi:

"Bu durumda, dava konusu işlemden sonra Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulunan koruma amaçlı imar planının dava konusu acele kamulaştırmanın dayanağı olamayacağı, davalı idareler tarafından da acele kamulaştırmanın dayanağı onaylı projesi ve kamu yararı kararına ilişkin bilgi ve belge sunulmadığı açık olduğundan, dava konusu acele kamulaştırma işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı, uygulanması hâlinde giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğmasına yol açacağı sonucuna ulaşılmıştır." 

Mahalleli, Danıştay'ın bu kararı ile kentsel dönüşüm projesinin usulsüz olduğunu, herhangi bir plan ortada olmaksızın Cumhurbaşkanlığı tarafından acele kamulaştırma kararı alındığını ve kentsel dönüşüm adı altında açılan yıkım ihalesinin hukuksuzluğunu yargı nezdinde ispat etti. Ancak 24 Mart 2022 tarihinde bu karar alındığında, Kale Mahallesi’nin büyük kısmı yıkılmıştı. 

Ancak AKP'li belediye yargı kararını hiçe sayarak yıkıma devam etti. Vatandaşlar, Danıştay 6. Dairesi'nin 11 vatandaşın başvurusu üzerine aldığı 11 ayrı kararın uygulanması için bu defa da Niğde Valiliği’ne şikayette bulundu. Ancak bu da kararın uygulanması için yeterli olmadı. 

AKP'li Niğde Belediyesi, TOKİ ile ortaklaşa yürüttüğü projenin tanıtım videosu: