31 Mayıs 2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum Ve Kuruluşların Belirlenmesi Ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” ile Kalkınma Ajansları kalkınma kurullarına temsilci gönderecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının asil ve yedek listeleri yayımlandı.


 Niğde Fotoğraf Amatörleri Derneği, Bakanlar Kurulu Kararı ile Ahiler Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu yedek listesinde yer almakta.

Niğde Amatör Fotoğrafçılar Derneğinden yapılan açıklama da ; Türkiye’de Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde, 25 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” ile bölgesel dengesizliklerin giderilmesi amacıyla, kaynakların yerinde ve etkin kullanımının sağlanarak, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşecek bir kalkınma modeli olan Kalkınma Ajansları kurulmuştur.

Türkiye’nin 26 farklı bölgesine kurulan kalkınma ajansları farklı kaynaklardan elde ettikleri bütçelerini kendi bölgelerinde ortaya koydukları vizyon, misyon ve stratejik planları doğrultusunda kullanıp, kamu kurumlarına, sivil toplum örgütlerine,yerel ve yabancı yatırımcılara ve girişimci bireylere maddi ve teknik destek sağlayarak bölgelerini kalkındırmaya çalışmaktadırlar.

Kanuna göre geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste iki defa ve her halükarda toplam dört defa kalkınma kurulu toplantısına katılmayan temsilcilerin görevi de kendiliğinden düşer. Bu süre içerisinde yeni temsilci bildirmeyen kuruluşların kalkınma kurulunda temsili kendiliğinden sona erer ve kalan süre bu kuruluşların yerine her il için sırasıyla kalkınma kurulu listelerinin belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararında yedek olarak belirlenen kuruluşlarca tamamlanır."denildi. 


Editör: TE Bilişim