Kısa adı MEDAŞ olan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Endeks görevlilerinin Niğde Kent Merkezindeki Paşakapı Caddesi üzerinde bulunan Atacık Apartmanı 16/C No’lu işyerine Elektrik sayaç numarası (5633) olmasına rağmen (5833) yazılmak suretiyle (200) Kw fazla enerji tüketim bedelinin tahakkuk ettirildiği iddia edildi.

Olay işyeri sahibinin gelen fatura bedelini yüksek bulması üzerine Elektrik sayacındaki numarayı okuması üzerine ortaya çıktı. İşyeri sahibi, MEDAŞ’ın Endeks görevlisi tarafından tahakkuk ettirilen fatura muhtevasında İlk Endeks numarasının (5505) olduğunu, gerçek tüketimin (5633) olmasına karşılık dikkatsizlik sonucu sehven Son Endeks numarasının (5833) şeklinde kesildiğini belirtti.

İşyeri sahibi, bir sonraki faturada İlk Endeksin sehven yazılan rakam olan (5833) olacağını, Son Endeksin ise yaklaşık (5700) dolaylarında olabileceğini, böyle bir fatura karşılığında da Elektrik Sayacımda oynama yaptığım iddiasıyla hakkında cezai işlem uygulama yoluna gidilebileceği kaygısını taşıdığını iddia etti.

İşyeri sahibi burada asıl önemli olan faturayı kendisine ibraz eden Endeks görevlisinin faturayı yeniden düzenleyemeyeceğini, bu bedelin ödenmesi gerektiğini, ileride tahakkuk ettirilecek faturalardan fazla tahakkuk ettirilen bedelin düşülebileceğini söylediğine dikkati çekti.

MEDAŞ’ın Fatura mağduru olduğunu vurgulayan işyeri sahibi, Fatura Bilgilerine işaret ederek; “İşletme Adı: NİĞDE-1 İşletme Kodu 61, Abone No: 9014829, Tarife Kodu 800, Abone Grubu Ticarethane, Dosya No:6000024, Sıra No: 135.00, Dönem 201210’dur. İlk Endeks (5505) olan sayacımın Son Endeks Numarası (5633)’dür. Aradaki farktan doğan Tüketim miktarı ise (128) Kw olmaktadır. Doğrusu Faturada Enerji tüketimi bu miktar üzerinden yapılması gerekmektedir” dedi.

Kendisi gibi diğer abonmanların da aynı hatalı uygulamalara maruz kalabileceğini söyleyen İşyeri sahibi, İlk Endeks Numarası (5505) olan Elektrik Sayacındaki Son Endeks Numarasının gerçekte (5633) olmasına rağmen sehven (5883) olarak yazılması sonucu Tüketim (128) Kw iken sehven yazılmadan dolayı (328) Kw olarak tahakkuk ettirildiğini, böylece (200) Kw kullanmadığı enerji bedelinin tahakkuk ettirilmiş olduğunu öne sürerek yanlışlığın düzeltilmesi konusunda gerekli girişimlerde bulunarak hakkını arayacağını söyledi.