03 HAZİRAN 2014 tarih ve 29019 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Tebliğinde yer alan usul ve esaslara göre desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler için müracaatlar başladı. Çiftçiler 31 Aralık 2014 tarihine kadar Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydını yaptırdıkları İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurabilecekler.

Mazot ve gübre destekleme ödemeleri üç ana ürün grubunda alan bazlı olarak aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle yapılacak:

Ürün Grupları Mazot Desteği (TL/dekar) Gübre Desteği (TL/dekar) Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları 3,10-4,30

Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler sebze ve meyve alanları 4,60- 6,00

Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları 7,50-7.50 Toprak analizi desteği dekar başına 2,5 TL’dir.

ÇKS’ ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuarlar da 1/1/2014 tarihi ile 01/09/2014 tarihi arasında toprak analizi yaptırılması zorunludur. 50 dekarın altındaki tarım arazisi için bu şart aranmaz.

Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçiler Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuarlarda 01/01/2014 tarihi ile 01/09/2014 tarihleri arasında toprak analizi yaptırmak zorundalar. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacak. Her analiz en fazla 50 dekarlık bir tarım arazisini temsil edecek.

Başvuru sırasında istenecek belgeler şunlar:
a) Başvuru dilekçesi (Ek-1),
b) ÇKS’ ye kayıtlı her bir 50 dekar ve üzeri tarım arazisinin kimyevi gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Toprak Analizi Formu (Ek-2) ve analiz raporu,
c) Toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Toprak Analizi Formu (Ek-2) ve analiz raporu,
Editör: TE Bilişim