KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hazırlanan KOP Eylem Planı 2014-2018’de yer alan ve KOP bölgesindeki Kalkınma Ajanslarının sorumlu olduğu faaliyetler ile ilgili olarak 07.08.2015 tarihinde Ahiler Kalkınma Ajansı’nın Nevşehir’de bulunan hizmet binasında bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya başta Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, Ahmet AKMAN, KOP BKİ Başkan Vekili İhsan BOSTANCI ve AHİKA Genel sekreteri Mehmet Fatih YILDIZ olmak üzere MEVKA uzmanları, KOP BKİ uzmanları ve AHİKA uzmanları katıldı.Toplantıda, Ahiler Kalkınma Ajansı sorumluluk bölgesindeki iller arasında bulunan Aksaray ve Niğde ile Mevlana Kalkınma Ajansı’nın sorumluluk bölgesindeki Konya, Karaman’ın, KOP Bölgesi’ni oluşturması sebebiyle AHİKA, MEVKA ve KOP BKİ tarafından yapılacak faaliyetlerin ve yürütülmesi muhtemel ortak programların koordinasyonunun sağlanması ile ilgili kararlar alındı.