CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1 yılda 18 yaşından küçük 16 binden fazla kadının doğum yaptığı ülkemizde, çoçuk yaşta evliliklerin neden önlenemediği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. 

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CHP Milletvekili Gürer’in “Yasal düzenleme yapılacak mı?” şeklindeki önergesine verdiği yanıtta, “Ulusal Eylem Planı” ve “İl Eylem Planı” oluşturduklarını ve farkındalıkla ilgili eğitim çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı 

 

 

TÜRKİYE’NİN KANAYAN YARASI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen çocuk yaşta evlilik ve zorla evlilik sorununu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi. 

1 YILDA 18 YAŞINDAN KÜÇÜK 16 BİN KİŞİ DOĞUM YAPTI

CHP Milletvekili Gürer, önergesinde, “Ülkemizde çocuk yaşta evliliklere yasal olarak da izin verilmemesi ve bu konuda kamuoyunda farklı tepkiler oluşmasına rağmen neden önlenememektedir? TÜİK verilerinde 2016 yılında 18 yaş altı doğum yapan sayısı 16 bin 630 olarak tespit edildiğine göre yasa dışı evlilikler nasıl göz ardı edilmiştir?

2017 yılında 18 yaş altı evlilik sonucu bebek ölümü kaçtır? Ülke genelinde çocuk evlilikleri önlenmesi için eğitici çalışmalar gerekirse de yasal düzenlemeler düşünülmekte midir?” şeklinde sorular yöneltti. 

FARKINDALIK EĞİTİMİ 

CHP’li Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele alanında yasal düzenlemeler, farkındalık oluşturma ve eğitim çalışmaları, koruyucu hizmet sunumu, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu artırma başlıkları altında çok boyutlu ve tüm tarafların katkısı ile çalışmalar yapıldığını belirtti.

İL EYLEM PLANI 

Bakanlık olarak hazırladıkları 2016-2020 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nda erken yaşta evliliklerin ilgili tüm tarafların iş birliği ile önlenmesine yönelik faaliyetlere yer verildiğini anlatan Bakan Selçuk, “Erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine ilişkin İl Eylem Planı hazırlanması amacıyla saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Saha ziyaretlerinde İl Müdürlüklerimiz tarafından illerde erken yaşta evliliklerin durumuna ilişkin raporlar hazırlanmış olup ilin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda her il için “Erken Yaşta ve Zorla Evlilikle Mücadele İl Eylem Planı” üzerinde çalışılmıştır. İl Eylem Planları kapsamında çalışmalar sürdürülmektedir” dedi. 

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 

Bakan Selçuk, “Uluslararası sözleşmeler, ulusal mevzuatımız, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri perspektifinden duyulan ihtiyaç ve yapılan değerlendirmeler neticesinde Bakanlığımız tarafından erken yaşta ve zorla evlilikler sorununun çözümüne yönelik kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları işbirliği ile 2019- 2023 dönemlerini kapsayacak bir Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanmıştır” diye konuştu. 

ÇALIŞTAY VE SEMİNERLER 

Erken Yaşta ve Zorla Evlilikle Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planında; Mevzuat geliştirme, araştırma ve veri toplama, Kız çocuklarının güçlenmesi, Koruyucu ve önleyici hizmet sunumu, Farkındalık yaratma ve zihniyet dönüşümü, Kurum ve kuruluşlar arası işbirliği ve politika geliştirme başlıklarında hedef ve faaliyetlere yer verildiğini belirten Bakan Selçuk, “Bakanlığımız ile UNICEF arasında Nisan 2018’de imzalanan iki yıllık çalışma planı kapsamında erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine yönelik faaliyetlere de yer verilmiştir. Bu çerçevede tüm tarafları hedef alan eğitim, çalıştay, seminer ve bilgilendirme çalışmalarını kapsayan farkındalık oluşturma faaliyetleri yürütülmektedir” açıklamasında bulundu. 

Bakan Selçuk, erken yaşta evlilikler ve bebek ölümleriyle ilgili rakamsal verileri açıklamadı. 

GÜRER: “ÖNLEMLER KÂĞIT ÜZERİNDE KALIYOR”

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların  kâğıt üzerinde kaldığına dikkat çekti. 

“EĞİTİMLERİNE DEVAM EDEMEYEN KIZLAR, ÇOCUK YAŞTA EVLENDİRİLİYOR”

2018 yılında 16 bin, 18 yaşından küçük kadınların doğum yaptığının resmi verilere yansıdığına işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi  Gürer, “Anadolu’da bazı köy ve kasabalarda ortaokulu bitiren kız çocukları, kendi yerleşim yerlerinde okul olmadığı için ve köy ve kasabalarına yakın il ve ilçelerde de yurt bulunmadığı için aileleri tarafından liseye gönderilmiyor. Köyde kaldığı için de küçük yaşta evlendiriliyor. Sorun, kağıt üzerinde kalan tedbirlerle önlenemez. Kız çocuklarının eğitimlerine devam edebileceği olanakların yaratılması gerekiyor” dedi. 

“YASAL DÜZENLEME ŞART”

Ömer Fethi Gürer,  Aile kavramı ülkemizde özel bir önemi sahiptir. AKP iktidarları döneminde farklı nedenlerle aile kavramı sorunlu hale geldi. Aile içi şiddet, kadın cinayetleri, ikinci nikâhsız eş gibi olumsuz örnekler arttı. Aile kurumu çok yönlü sorunların etkisi ile düne göre daha zor bir döneme evrildi. Küçük yaşta evlilikler bu sorunları katlıyor. Esasen küçük yaşta evlilikler yasak olmasına rağmen, alınan kâğıt üzerindeki tedbirlerle önlemediğini de  görülüyor. Bunun birden çok nedeni olsa da iktidar bu soruna karşı daha etkili mücadele geliştirmelidir” dedi. Gürer, amaçlanırsa sorunların en aza indirgenebileceğini belirterek, “Yasal düzenlemeler ile sorun aşılabilir. Ancak eğitimin önemi bu bağlamda mutlaka öncelikli kılınmalıdır” dedi.

 

Editör: TE Bilişim