Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde Kadın Kooperatifleri Çalışma Grubu ile bir araya gelerek Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği çalışmaları istişare toplantısı yapıldı.

Demirkol; Kurbanlıklarınızı görerek ve dokunarak alın Demirkol; Kurbanlıklarınızı görerek ve dokunarak alın


Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda Müdürlük, Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Niğde Ticaret İl Müdürlüğü üyelerinin yer aldığı Kadın Kooperatifleri Çalışma Grubu ile bir araya gelerek Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü Kapsamında çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Paydaşların iş birliğinde Kadın Kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal ve ekonomik kapasitelerinin geliştirilmesi, nitelikli girişimler haline getirilmesi ve kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımını sağlamak masaya yatırıldı.

Toplantıda “Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Prokolü” üzerinden kooperatif kurulma aşamasında kooperatiflerin faaliyet alanlarıyla ilgili kadınlara eğitimler verilmesi, kadın kooperatiflerinin finansal desteklerden faydalanabilesi için gerekli bilgilendirme ve teknik desteğim sağlanması, kadın kooperatiflerinin sayısının artırılması, mevcut durumda aktif olarak çalışan kadın kooperatiflerini sürdürülebilir hale getirilmesi konuları, toplantı gündeminde yer aldı.

Bilindiği üzere; Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan "Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi" hedefi kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde 2018'de "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü" imzalanmıştı.

Protokol kapsamında 81 ilde "Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları" oluşturularak, yıllık faaliyet planları hazırlanmış ve faaliyet planlarında atölye çalışmaları ve seminerlere yer verilmiş, Protokol kapsamında, bakanlık ve kurum yetkilileri tarafından 81 ilde yapılan 894 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla da yaklaşık 45 bin kişiyle bir araya gelindi, 434 kooperatif ziyareti gerçekleştirildi, 1007 yeni kadın kooperatifi kurulmuş oldu.

Niğde’de son yıllarda kurulan kadın kooperatiflerinin sayılarının ileriki süreçte artması beklenirken, bu kooperatiflerin çeşitliliği de göz doldurmaya devam edecek. Kooperatifler Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, Niğde’de de örnekleri olduğu gibi, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan kooperatifler ile ortaklarının çoğunluğu engellilerden oluşan kooperatiflerin tescil, ilan ve ticaret odasına kayıt ücreti ile yıllık aidat ve munzam aidat ödeme mükellefiyetinin kaldırılmıştı. Kadın girişimcilere ve kooperatif ortaklarına e-ticaret, pazarlama, kooperatifçilik ve girişimcilik gibi konularda çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlerde bu programın içerisinde yer alıyor.

Bu ülkenin ve Niğde’nin kadınları için hayata geçirilen tüm bu destek programlarının gerek kadın girişimciliğinin artmasına gerekse ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunması bekleniyor.


Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş birliği Protokolü'nün, kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, sayılarının ve görünürlüklerinin artırılması, kadın girişimcilerimizin üretim ve değer zinciri içerisinde daha aktif aktörler haline getirilmesi hususlarında çok kıymetli olduğu gerçeği de kayda geçmiş oldu.

Bu protokol ışığında, güçlü bir ülkenin temelini, güçlü aile ve güçlü kadınların oluşturduğu gerçeğinden yola çıkıldığında Niğde dahil Türkiye’nin her bir noktasında ekonomiye değer kazandırmak için emek veren kadınlar oldukça önem kazanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş birliği Protokolü'nü ilk olarak 30 Ekim 2018'de imzalanarak, protokol geçtiğimiz Eylül ayında 5 yıl daha geçerli olmak üzere tekrar imzalayarak devam edeceği belirtilmişti.

Editör: Selim GÖKEL