Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında şap hastalığına karşı her yıl rutin olarak 2 doz uygulanan aşı sayısının bu yıl ilk kez üçe çıkarıldığını belirterek, aşılama programı kapsamında 29 Ocak – 31 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ilk doz için üreticilerden aşı bedeli alınmayacağını duyurdu. 

Hulus Özen'in İşi Gücü Niğdeli ve Niğde Hulus Özen'in İşi Gücü Niğdeli ve Niğde


Sığır, manda, koyun, keçi ve geyik gibi çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan bulaşıcı bir hastalık olan şap hastalığı, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkilerken büyük ekonomik kayıplara da neden oluyor. 


Hastalıkla mücadelede, büyükbaş hayvanların iller arasında sevklerinde şap aşılama şartı aranıyor. Aşısız hayvanların sevklerine de izin verilmezken, hayvansal üretimin desteklenmesi kapsamında verilen buzağı desteklemeleri için de aynı şekilde şap aşılama şartının aranıyor. 

Editör: Selim GÖKEL