Kimler; hangi kimlikte, hangi düşüncede, hangi fikirde, hangi amaçta, hangi hedefte?
 
Herkesin kendine göre; farklı tehlikeli düşünce, fikir, akım grup algısı vardır.
 
Kim neden nasıl; korkar?
Kim neden nasıl; cesur ve yüreklidir?
Kim neden nasıl; her gün esip gürler, herkese posta koyar, ses getirir.
Kim neden nasıl; işine geldiği gibi konuşmayı iyi bilir.
Kim neden nasıl; işine gelmediğinde ağzını bıçak açmaz, ya da başkalarını konuşturur?
 
Her gün dinden imandan, ahlaktan, Allah ve peygamberden söz eden, din sömürüsü yapan, siyaseti devlet dairelerine, cami avlularına sokanlar, hırsızlıkları sahtekarlıkları açığa çıkınca bağırmaya, çağırmaya, terör estirmeye başladılar.
 
İktidar gücü ile mal servet için İslamcıların birbirlerine düşmesi kaçınılmazdır.
Çünkü İslamcılar; müminleri değil de, şeytanı rehber edinenlerin yolundan gidiyorlar.
 
İslam tarihi; Kur’an ve peygamber odaklı çizgi ile Müslüman görünen şeytanın dostları arasındaki mücadeleler tarihidir.
Mezhepler, tarikatler, cemaatler, gruplar yığınağı ilahi mesajı tersyüz etme örgütlenmeleridir.
İnanç, sevaplar, günahlar her bir din alimi denilen şahsın görüşüne göre farklılaşmıştır.
 
İktidar savaşında sahabelerin çoğu; fakir, hak yolun temsilcisi Hz. Ali ve oğlu Hüseyin’e karşı malın, servetin, şehvetin esiri Muaviye ve oğlu Yezid’n yanında yer almışlardı.
Şimdi de İslamcılar aynı çizgiyi sürdürüyorlar. Kardeş denilenler birbirlerine hakaretin her çeşidini yapıyorlar.
Kasetler; herkese karşı şantaj malzemesi olarak kullanılıyor.
Kaset işini ve telefon dinlemelerini kim örgütlüyor?
Zamanında karşıtları için kullandıkları belden aşağı kasetler şimdi kendi kendilerini vuruyor.
 
Yıllarca cahil yığınlarının desteğini almak için din edebiyatı yaptılar.
Örtü, türbandı.
Örtü, inanç sömürüsüydü.
Örtü; özgürlük talepleriydi.
Hak, hukuk, adalet onlar için istismar aracıydı.
Şimdi ise şeytanın müridleri olduğunun açığa çıkması üzerine her dinci grup bir bardak suda fırtına koparıyor.
 
İslam din’inin kutsal kitabı Kur’an’a göre şeytan’ın özellikleri;
1. Sinsi ve Yalancıdır: (İbrahim Suresi 22)
2. İnsanlara Korku Vermeye Çalışır: (Al-i İmran Suresi 175)
3. Müminlerin Arasını Bozmaya Çalışır: (İsra Suresi, 53) (Maide Suresi,91)
4. İnsanları Sözde Onlara İyilik Yaptığına İkna Etmeye Çalışır: (Araf 20- 21)
5. Allah’ın Adını Kullanarak Saptırmaya Çalışır: (Fatır Suresi, 5-6)
6. Yalan Vaadlerde Bulunur.-(İbrahim Suresi 22)
7. Kuruntulara ve Kuşkulara Düşürmeye Çalışır: (Nisa Suresi 119-120)
8. Fakirlik Korkusu Vermeye Çalışır: (Bakara Suresi 268)
9. Kibir Vermeye Çalışır: (Sad Suresi 74-75)
10.Gösteriş İçin İbadet Etmeye Teşvik Eder: (Nisa Suresi 38)
11.Duygusallık Telkini Yapar: (İsra Suresi 64) (Mümtehine Suresi 1-3)
12.Detaylara Daldırır: (Bakara Suresi 67-71)
 
İnsan suretinde içinde şeytan olanları tanıyın. Tanıyın da kim insan, kim mümin, kim şeytan fark edin. Ona göre de destekleyin veya karşı çıkın.
 
Günün Sözü: İnsan insan olduğunu anlarsa, insan insanlığını bilir.