İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programı ile Desteklediği Niğdeli kadınlar başarı hikâyesi yazıyor. Niğde Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğünce 1 Ocak – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında 318 kadın özel sektörde işe yerleştirildi. 123 kadın ise işbaşı eğitim programı ile işbaşı yaptı.

5 AYDA 318 KADIN İŞE YERLEŞTİRİLDİ

Niğde’de 2024 yılının ilk 5 ayında 318 kadın Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce özel sektörde işe yerleştirilirken, 123 kadın ise işbaşı eğiti programı kapsamında iş başı yaptı. İşbaşı Eğitim Programı süresince katılımcıları günlük 653,93 TL tutarında cep harçlığı ödemesi yapılırken, aynı zamanda genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta prim giderleri de Niğde İŞKUR tarafından karşılanıyor. 

KADINLARIN ÇALIŞMA HAYATININ HER ALANINDA AKTİF ROL OYNAMAYA BAŞLADI

İş pozitif programı ile ilgili konuşan Niğde İŞKUR İl müdürü Ali Bingül, kadın istihdamını desteklediklerini belirterek, “Kadınların çalışma hayatının her alanında aktif rol oynamalarını sağlamak amacıyla kadınların işgücü piyasasında hiç yer alamadıkları ya da çok az yer alabildikleri alanlarda kadın istihdamını destekliyoruz. İl Müdürlüğümüz, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu ile DİTAŞ işletmemiz işbirliği ile düzenlemiş olduğumuz “Sanayide Kadın Eli” projesi bunlardan birisidir. Proje kapsamında üretimde kadın istihdamı olmayan DİTAŞ işletmesinde Temel İmalat ve Montaj Elemanı mesleğinde düzenlemiş olduğumuz işbaşı eğitim programı ile 5 kadın işbaşı yapmıştır.” dedi.

SANAYİDE KADIN ELİ

Bingül ayrıca, Sanayide Kadın Eli projesi kapsamında düzenlenen İŞKUR işbaşı eğitim programını tamamlayıp DİTAŞ işletmesinde istihdam edilen katılımcılardan Nazan Kılıç’ın başarı hikâyesi Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan İŞKUR Bültenin 139. Sayısında “İş Pozitif ile Başaran Kadınlar” bölümünde yer aldığını belirtti. 

İŞ POZİTİF PROGRAMI HAYATA GEÇİRİLDİ

Niğde OSB; Yeşil OSB Sertifikasyonu İçin Hazır Niğde OSB; Yeşil OSB Sertifikasyonu İçin Hazır

Niğde İŞKUR İl müdürü Ali Bingül, kadın istihdamını desteklemek amacıyla iş pozitif programın hayata geçirildiğini belirterek, “Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılının Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı” mottosu ve kadın istihdamını desteklemek misyonuyla “İş Pozitif Programı” hayata geçirilmiştir. “İş Pozitif” ile Türkiye’de kadın istihdamına yönelik mesleki eğitim, teşvik ve hibe gibi destekler veren kamu kurumları, yetişmiş insan kaynağına sahip sivil toplum kuruluşları, üretim kapasitesine sahip kadın kooperatifleri ve istihdam sağlayan özel sektör kuruluşlarının sunduğu hizmetler İŞKUR bünyesinde tek bir platformda toplanmıştır. İş Pozitifle kadınlara sunulan fırsatlardan biri de İşbaşı Eğitim Programıdır. İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin yine İŞKUR’a kayıtlı işyerlerinde, daha önce edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini veya mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla İşbaşı Eğitim Programları düzenlenmektedir. Bu program ile iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kadınlar iş tecrübesi kazanmakta, işverenler ise ihtiyaç duydukları iş gücünü yetiştirme imkânına kavuşmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Editör: Selim GÖKEL