İnsan ölümlü varlıktır; yaşanılır ve toprak olunur.
 
Siyaset ve idarede, vatandaşın ve yörenin hayatında unutulmaz eserler bırakırsanız bedeniniz ölür ama adınız yaşar.
 
Şu son bir ay içerisinde beni çok mutlu eden iki olaydan bahsederek, bu iki alanda hizmet verenleri de anmak ve kutlamak amacıyla iki töreni konu edeceğim.
 
Birincisi; geçen günlerde Niğde Ziraat Odası Başkanlığında bir tören yapıldı ve Patates Araştırma Enstitüsü yetkililerine şilt verildi. Ben hem şilt verenleri hem de alanları kutluyorum.
 
Patates Niğde için önemli bir uğraşı, gelir ve geçim kapısı. Niğde bu ürün dalında, ülkemizde ilk sırada yer almakta. Patates tohumluğu ülkemize dövizle gelen bir ithal üründür. Her yıl milyon dolarlar tohum olarak yurt dışına gider.  Ayrıca sağlıksız tohum da çiftçiyi ve toprağı perişan eder. Karantinalar uygulanır, toprak ekime hapsedilir. Yani yerli tohum üretimi hayati bir döviz kazandırıcı alandır. Hastalık ise çiftçinin belini büker, toprağı hapsedilir. Çare, iyi yerli tohum üretme ve hastalıkla mücadele edecek tesisleri kurmaktır. Kurmazsanız, yapmasanız, silahını üretemeyen ülke gibi dışa bağımlı olursunuz.
 
Tarım Bakanlığı ile yaptığım yazışma ve temaslar sonucu, Niğde Patates Araştırma Enstitüsünü, 29.02.1996 tarihinde bu alandaki boşluğu doldurmak amacı ile kurdurdum.
 
Amaç, yerli tohum üretimi ve hastalıklarla mücadele idi. Kurulduğunda patates konusunda Kanada’da doktora yapmış bir uzman mühendis olan Sn. Servet KEFELİ, Enstitü Müdürü oldu. Menemen Araştırma Enstitüsünde çalışmış mühendis hemşehrimiz Sn. Nuray KILIÇ Hanım da kuruluşta heyecanla hizmet verdiler, sonra müdüre hanım bakanlığa şube müdürü olarak alındı. Bir süre sonra enstitünün kapatılıp yeniden açıldığını duydum.
 
Söz patates ve patatesin sanayi ürünü haline gelmesinden açılınca, bu konu ile ilgili birkaç söz de söylemek istiyorum. Çünkü siyasette iktidarlar ve kadrolar çok sık değiştiği için bazı çalışmalar unutuluyor veya yeni siyasi kadrolara bürokrasi ya da meslek kuruluşlarınca aktarılmalarında aksaklıklar oluyor. O sebeple de tıpkı patates konusunda olduğu gibi kronik sorunlar ortaya çıkıyor, ürün ve dolayısıyla milli servet çürümeye terk ediliyor.
 
Şöyle ki; zamanın Devlet E. Bakanı Prof. M. Salih YILDIRIM Beye yaptığım müracaat üzerine, ilgili bakana bağlı olan TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. tarafından “NİĞDE - UYGUN YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI” yapıldı ve bu çalışma 1998 yılında basılarak yayınlandı.
 
Takiben Sayın Bakan ve zamanın Kalkınma Bankası Genel Müdürü Sn. Taci BAYHAN, 1998 yılında Niğde’ye gelerek valilik toplantı salonunda da bu çalışmayı anlattılar. Bu çalışmanın ana amacı, tarım ve sanayileşme yolunda araştırma ve değerlendirme idi.
 
Aynı toplantıda Türkiye Kalkınma Bankası tarafından (Proje Geliştirme Müdürlüğü) hazırlanan, patates üretim tesisleri ile ilgili fizibilite etütleri de kitap halinde tanıtıldı ve dağıtıldı.
 
Bu etüdlerde aşağıdaki yatırım projeleri belirlenmişti:
 
1-      Entegre Patates Ürünleri Üretim Tesisi Ön Etüdü 1998
2-      Dondurulmuş Parmak Patates (French Fries)
3-      Patates Cipsi (Potato Crisps)
4-      Kurutulmuş Patates Püresi (Potato Flakes)
5-      Vakum Ambalajlı Pastörize Taze Patates
6-      Patates Kroketi (Patato Croquette)
 
Bu çalışma ve yatırımlar yapılmadan patatesin ve üreticinin perişanlığının önüne geçilemez.
 
Çalışmanın bir amacı da hem hazırlığını hem de yatırımını bu banka kredisi ile yaptırmaktı.
 
Ancak 1999 seçimlerinde milletvekili olamayınca bu araştırma raporu ve patatesle ilgili yatırımlar Kalkınma Bankası, Niğde bürokrasi ve sivil toplum örgütlerinin raflarındaki yerlerinde uyuyup kaldı. İlgili dokümanlar bende mevcut olup, yararlanmak istenilirse yardımcı olabilirim.
 
İkinci güzel olaysa; geçen hafta Bor Organize Sanayi Bölgesinde, güneş enerjisinden yararlanmak için elzem olan bir parçanın üretim tesislerinin temeli atıldı. Bu, sanırım ülkemizde alanındaki ilk tesismiş. Çok mutlu oldum.
 
Çünkü Bor ilçemizin ve bölgemizin kalkınması için sanayinin alt yapısı olan Bor Organize Sanayi Bölgesini, 1992 yılında Devlet Bakanı iken Devlet Yatırım Programına ben koydurup, temelini attırıp, gerekli ödenekleri de sağlayarak 1998 yılında faal duruma getirtmiştim.
 
Daha birçok il merkezinde organize sanayi bölgesi yokken, Bor ilçesine bu yatırımın temelinin atılması ve kısa sürede faal hale getirilmesi zamanında komşu illerde de örnek gösterilmişti.
 
22 Temmuz 1997 yılında da Niğde ilimizi, Diyarbakır - Van illeri gibi 1. derecede kalkınmada öncelikli iller arasına aldırmıştım. Böylece altyapısı ve desteklenmesi en üst seviyede kalkınma namzedi il ve ilçe haline gelmiştik.
 
İşte Bor’da temeli atılan Güneş Panelleri Tesisi (Güneş Hücresi Üretim Tesisi),  bu organize sanayi alanında kurulmaya başlandı.
 
Ülkemizde siyaset ve siyasi kadrolar çok hızlı zaman ve zemin kaybediyor. Hedeflenen kalkınma hızı, bu sebeple her zaman istediğiniz gibi sonuçlanamıyor; bazense hedefe yıllar sonra ulaşılıyor. Ama hedefiniz ve çalışmanız doğru ise hedefe geç de olsa varılıyor, mutlu oluyorsunuz.
 
Kalkınması tamamlanmış, refah içinde bir bölge olmamız dileği ile esenlikler dilerim.
   
                                                                                                                              Akın GÖNEN
Devlet E. Bakanı
12.05.2016