29.06.2022

Sayın Mehmet Nuri ERSOY

Kültür Ve Turizm Bakanı,

                           ANKARA

Her tarafı kültür, doğa ve turizm varlık ve değerleri ile dolu ilimiz Niğde, ne yazık ki bu sektörden yöremizde en az yararlanabilen illerden birisidir. İlimiz bürokrasisi ve yerel yönetimleri, yerelde yapılması gereken bu alanla ilgili çalışmaları bütçe imkânları ve devlet destekleri çerçevesinde yapmak için ciddi gayret içerisindedirler. Son bir yıl içerisinde de bu sektörü il gündemine taşıma başarısını göstermişlerdir. Ancak ülkemizin şu ortamda en güçlü sektörü olan turizm sektöründe il olarak cılız denilecek bir pay bile alamadığımız gerçeğimizdir.

Ayrıca ülke çapında gelişen turizm sektör politikaları da Niğde ili aleyhine işlemektedir;

- 2007 yılında Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürürlüğe giren T.C. Kültür Turizm Bakanlığı Kültür Ve Turizm Strateji Belgesi bunun acı bir örneğidir. Bu belge ile kurulan Kapadokya Turizm Gelişim Bölgesi içerisinde ne acıdır ki Niğde ili yoktu. Bu sebeple turizmle ilgili tüm temel altyapı proje ve yatırımlarından 5018 sayılı Kamu Yatırımları Kanunu sebebi ile Niğde ili mahrum olmuştur.

- Kapadokya bölgesini Akdeniz deniz turizmi ile birleştirme ve bir yıl boyunca sürdürme amaçlı HIZLI DEMİR YOLU hattı proje ve yatırımda Niğde ili gözükmemektedir. Kayseri–Nevşehir–Aksaray–Konya–Antalya güzergâh olarak tespit edilmiştir. Niğde il merkezi projede gözükmemektedir. Bu büyük eksiklik mutlaka telafi edilmelidir.

- Yine Ankara–Kayseri–Niğde–Ulukışla–Adana şu anda ki demiryolu hattı, hızlı tren hattı projesi haline getirilirken hat Kayseri’de sona ermiş; Adana bağlantısı ise Nevşehir–Aksaray–Ulukışla–Adana şeklindedir. Yani Niğde ve Bor bu projenin dışındadır.

- Hava ulaşımı konusu da ne acıdır ki yarım halde beklemektedir. Ülkemizde bu imkândan direkt yararlanamayan 20 ilden birisi durumundadır.

Kültür Ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri ERSOY adına 06/07/2020 ve 10/12/2020 tarihlerinde yaptığım yazılı taleplerimle Niğde ilinin Kapadokya tarihi, jeolojisi, coğrafi konumu sebebiyle ilimizin de bu sektörle ilgili konularda bölge ile birlikte değerlendirilmesini, potansiyelinin 12 aya yayılmasının ve atıl kapasitenin canlandırılmasını talep etmiştim.

Çünkü bu yolla ülke, bölge ve Niğde Kültür ve Turizm sektörünün her dalına yani kültür, deniz, dağ sporları, kış, yayla, gurme, kaplıca ve doğal varlıklar dalları ile bir bütünlük sağlanacaktır. Bu entegrasyonu sağlayacak ilimizle ilgili bir TURİZM MASTER PLANI henüz yoktur, yapılmamıştır. 17–18 Aralık 2021 tarihinde Niğde ilini ziyaretiniz sonrası geçen yaklaşık altı aylık sürede bu konuda 2019–2023 T.C. Turizm Strateji plan ve belgeleri ve özellikle on iki ay sürekli hizmet sunumu hedeflerinin başarısı için de bu entegrasyonun sağlanması elzemdir. Aksi halde turizmin on iki ay sürme hedefi bölgemiz için ve özellikle Niğde açısından kâğıt üzerinde kalmaya mahkûmdur.

Bakanlığın bu entegrasyon ve bütünlüğün sağlanması için hem uzman teknik yardımı ve bu amaca yönlendirmesi hem de ödenekler yoluyla ciddi ilgi ve desteği şarttır.

Kayseri, Erciyes Dağı Kış Turizm Projesi Bölge Master Planı yaptırılarak toptan turizme açılmış özel sektörün bu imkânlarından yararlanılarak Erciyes büyük yatırım almış ve kış turizm merkezi olmuştur. Milyonlarca turist almaktadır. Aynı model neden ilimiz Bolkar Dağı ve Aladağlar için örnek alınıp kullanılmasın. Bu yapılmadığı takdirde özel idarenin veya özel sektörün yapacağı küçük bir yatırımın başarılı Erciyes modelinin yanında bizim için büyük bir değer kaybı sonucu doğurma tehlikesi vardır.

Bölge ve ilimiz turizminin gelişmesi için Sanayi Ve Kalkınma Bakanlığı tarafından 2020–2023 EKOTURİZM Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı ile ilimiz ve bölgemiz de irtibatlandırılmalı; turizmi kıyıdan iç kesimlere genişleterek dört mevsim ve tüm bölgeye yaymak için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı örneği bölgemizde ve ilimizde de etkin şekilde uygulanmalıdır. Niğde ziyaretiniz sırasında Niğde Valiliği tarafından size sunulan Niğde İl Kültür ve Turizm talepleri dosyası hızla değerlendirilmelidir. Konunun bir daha değerlendirilmesi hususunu takdir ve bilgilerinize önemle sunarım.

Akın GÖNEN

Devlet E. Bakanı

17-20. Dönem Niğde Milletvekili