CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, her 4 çocuktan birinin okula aç gittiği ülkemizde, çocukların sağlıklı beslenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi noktasında. Meclis Araştırması açılmasını istedi. 

 

 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, devlet okullarında ek kişilik tostun 20 liraya, öğle yemeği ücretinin ise yüzde 100’lük artışla 40 liraya çıktığına dikkat çekti.  

 

Yeterli beslenemeyen çocuk sayısının artmasından endişe duyulduğu yönünde bir araştırma olduğuna işaret eden Gürer, özellikle ilk ve ortaokul çağındaki çokların zihinsel ve bedensel olarak sağlıklı gelişmelerinin sağlanması gerektiğine dikkat çekti. 

 

Ülkemizde her 4 çocuktan birinin okula aç gittiğinin tahmin edildiğini aktaran CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, devletin okullarda çocukların sağlıklı beslenmesi için gereken koşulları sağlamak zorunda olduğunu anımsattı.

 

Farklı Ülke Modelleri ve Türkiye’ye Yönelik Öneriler raporunda devletin görevinin tüm çocuklara eşit şartlarda ve kaliteli bir eğitim sağlaması gerektiğinin vurgulandığını aktaran Ömer Fethi Gürer, “Dünyada 130 yılı aşkın süredir uygulanan okullarda ücretsiz yemek uygulamasının Türkiye’de hala bu sisteme geçilememesi sorunun bambaşka bir boyutunu göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu. 

EKONOMİK KRİZ GIDAYA ERİŞİMİ ZORLAŞTIRIYOR 

Derinleşen ekonomik kriz, hız kesmeden devam eden zamlar, enflasyonun üç haneli rakamlara ulaşmasının artık temel besin gıdalarına dahi ulaşmayı zorlaştırdığını anlatan CHP Milletvekili Gürer, “Bu koşullarda çocuklarına her gün ayrı bir beslenme hazırlamak durumunda kalan aileler eti, sütü, meyveyi, kuruyemişi geçin peyniri, zeytini dahi zor ayarlıyor ve dolayısı ile yoksulluk ve sağlıksız beslenmenin    tam da bu noktada kalıcı eşitsizliklerin nesilden nesile aktarılmaya başlandığı yere, çocuklara ve eğitim alanına odaklanıyor olması kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı. 

Bir koyun parası bir depo mazot parası Bir koyun parası bir depo mazot parası

OECD ÜLKELERİ ARASINDA EN YÜKSUL ÜLKE TÜRKİYE 

OECD ülkeleri ve OECD üyesi olmayan Avrupa ülkeleri arasında; toplam nüfusta ve 18 yaş altı çocuklar içinde yoksulluk oranının en yüksek olduğu ülkenin, Türkiye olduğuna da dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “Okul Yemeği Programı çocuk yoksulluğunun önüne geçilmesi, okul günlerinde verilen sıcak öğle yemeği ile çocuğun toplam sıcak yemek tüketiminin yüzde 16’sının karşılanabileceği, bunun da yoksul bir ailenin çocuğu için yaptığı harcamanın yaklaşık yüzde 10’una tekabül ettiği hesaplanmaktadır” diye konuştu.

OKUL YEMEĞİ PROGRAMININ ÖNEMİ 

Ömer Fethi Gürer, Meclis Araştırma Önergesinde, şu ifadelere yer verdi: 

“Okul yemeği Programının  çiftçiye ve organik tarıma katkı sağlayacak biçimde tasarlanması, yemeğin okul mutfağında pişirilmesi durumunda, mahallede küçük de olsa yeni bir istihdam olanağı yaratması, ani ekonomik krizlerin yarattığı sosyal şok durumlarında çocukları okulda tutan bir sosyal destek önlemi olarak işlev görmesi, okul başarısında artışa katkı sağlaması, çocuk işçiliğini azaltması ve her şeyden önemlisi çocuk açlığının önüne geçebilmesi adına Meclis Araştırması açılması gerekir…”