Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, çoğunluğu açlık sınırının altında kalan emekli maaşlarının artırılmasında hesaplanan büyüme oranlarının yeniden belirlenmesi için TBMM Başkanlığına Kanun Teklifi verdi.

DÜZENLEME ŞART

CHP Milletvekili Gürer, Kanun Teklifinde, emekli aylıkları bağlama oranının yüzde 70’e çıkarılmasını istedi. 9 bin günden fazla prim yatıran emeklinin, her 360 gün için yüzde 2 puan eklenmesini öneren Gürer, böylece emekli maaşlarının yıllar içinde değer kaybetmesinin önüne geçilmesini istedi.

MHP’li Cem Görgün, Bor İlçe İnsan Hakları Kuruluna seçildi MHP’li Cem Görgün, Bor İlçe İnsan Hakları Kuruluna seçildi

EMEKLİLER MADDİ KAYGI İÇİNDE

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde sayısal olarak en büyük toplumsal gruplardan biri olan emeklilerin yaşadıkları maddi kaygıların her geçen gün arttığına dikkat çekti.

REFORM DİYE DİYE EMEKLİNİN MAAŞINI KUŞA ÇEVİRDİLER

Zam üstüne zam geliyor. Döviz artışıyla birlikte TL'de yaşanan kayıp, sabit ve dar gelirli kesimleri olumsuz etkiliyor. Gelirler sabit kalırken giderler artıyor. Herkes bu süreçten olumsuz etkileniyor. Emeklilerin maddi zorluklar yaşamasının temelinde ülkemizde farklı tarihlerde yapılan reform adı altındaki düzenlemeler yer alıyor. Emekliler enflasyon karşısında ezilirken, düzenlemeler aleyhlerine yapıldı. Aylık bağlama oranlarının düşürülmesi ve emekli aylıklarının milli gelir artışından sınırlı şekilde yararlanmasına ilişkin yapılan düzenlemeler neticesinde emekli aylıkları ciddi şekilde azaldı. 2008 yılında AKP iktidarı tarafından aylık bağlama oranı %70'ten %30'lara düşürülmesi, emekliler için büyük bir kayıp oldu. AKP iktidarı, emekliden aldığını geri vermelidir. İntibak düzenlemesi bir an önce sağlanmalıdır. Emekliler hak ettiklerini almalıdır. Emekliyi yokluk içinde yaşamaya zorlamak kabul edilemez. Emekliler enflasyon karşısında ezdirildi. Emekliler ve yoksulların korunması insanlık görevidir." diyerek ifade etti.

Emeklilerin bayramı buruk yaşadığını belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2020 yılında emekli bayram ikramiyesiyle bir küçükbaş hayvan alabiliyordu. 45 kg koyunun fiyatının 1000 TL iken bu yıl küçükbaş hayvan fiyatları 7000 TL'den başladı ve çok sayıda emekli bu bayram kurban pazarına dahi gidemedi. Enflasyon karşısında en büyük para birimimiz olan 200 TL ile bir kilo et dahi alınamıyor. Döviz artışı, zamlar ve vergilerle birlikte emekliler, memurlar, işçiler gibi maaşla geçinen kesimin büyük sıkıntılar yaşar oldu. Asgari ücret artışı dövizin de artmasıyla cebe girmeden geri alınmış oldu. Zamlar, vergiler ve döviz artışıyla dar ve sabit gelirliler ‘nasıl geçineceğim?’ diye kara kara düşünüyor. Türk Lirası'nın değer kaybetmesiyle birlikte maaşların alım gücü azaldı, emeklilerin durumu daha da vahim. AKP iktidarının 2008 sonrası yaptığı düzenlemeyle emekli düşük maaşa mahkum edildi. TÜİK'in enflasyon hesaplamalarının düşük tutulması, maaşları da eritti. İntibak düzenlemesi yapılmadığı için emekliler arası maaş değişkenliği oluştu. Enflasyon karşısında emekli maaşları erimeye devam ediyor. Bu süreç, 2008 yılında AKP tarafından aylık bağlama oranı katsayısının düşürülmesiyle daha düşük emekli aylığı bağlanmasına neden olmaya devam ediyor. Sorunlar katlanıyor. Cumhurbaşkanı seçim öncesi vaatleri unuttu. Asgari ücret 500 dolar sözü sadece sözde kaldı. Verilen asgari ücret, döviz artışıyla birlikte artış öncesi alım gücünü dahi yitirdi. Çalışanlar mağdur, emekliler mağdur. Seçim bitti. Dertler patladı. Seçimden seçime hayal satarak oyları alan iktidar, dar gelirlileri düşündüğünü söyledikçe eziyor. Yoksulluk yaygınlaşıyor. En azından emekli düşük emekli maaşı bağlanmasından kurtaralım. Emekli için TÜİK'in hesapladığı enflasyona göre yapılan düzenlemeler yaraya merhem olmaz. Türk Lirası erimeye devam ederken alım gücü azalıyor. Her gün artan zamlar, sabit ve dar gelirli kesimi olumsuz etkiliyor. Emekliler, memurlar, işçiler gibi sabit gelirli kesimler, uygulanan ekonomik politikalarla yaşamlarını giderek sıkıntı içinde sürdürüyor. Yoksulluk hızla yaygınlaşıyor. Emekliler için en azından emekli maaşı katsayı düzenlemesiyle biraz nefes alacak bir maaş sağlanmalı. İşçiler, memurlar, emekliler gibi tüm çalışanların ücretleri, TL'nin değer kaybı göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmeli. Asgari ücret 3 ayda bir güncellenmeli ve çalışanlar enflasyona karşı korunmalı. Emekli katsayı düzenleme teklifim Meclis açıldığında gündeme alınmalı." dedi.

 

AYLIK BAĞLAMA ORANI YÜZDE 70 OLMALI

Emeklilerin büyük bölümünün maaşının asgari ücretin dahi altında kaldığına vurgu yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu sebeple aylık bağlama oranlarının yüzde 70, 25 yılın üzerinde günü olanlar için yüzde 2 eklenerek hesaplanması ve emekli aylıklarının ilerleyen süreçte değerinin koruması adına hem ilk maaş bağlanırken hem de maaş artışları hesaplanırken büyüme oranının tamamının dikkate alınması emekli yoksulluğunun önüne geçmek adına atılacak önemli bir adım olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi şöyle:

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (29) numaralı bendinde yer alan “sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının % 30’unun” ibaresi “sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının %100’ünün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 5510 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aylık bağlama oranı %70’tir. Aylık bağlama oranı, prim ödeme gün sayısı 9000 günden fazla olanlar için söz konusu süreyi aşan her 360 gün için %2 eklenerek hesaplanır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır. Ancak her hâlde aylık bağlama oranı %70’ten aşağı hesaplanamaz”

MADDE 3- 5510 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1.500 Türk lirasından” ibaresi “asgari ücretin net tutarından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 96- Son tahsis talep tarihi bakılmaksızın, 506 sayılı Kanunun mülga hükümleri uyarınca gösterge sistemine göre bağlanan yaşlılık aylıkları bu madde hükümlerine göre yeniden hesaplanır.

Sigortalının yaşlılık aylığı bağlama oranının belirlenmesinde %70 taban aylık bağlama oranı esas alınır. Taban aylık bağlama oranı, sigortalının tahsis talep tarihi itibarıyla 9000 günden fazla ödediği her 360 günlük yaşlılık sigortası primi için (2)’şer artırılır.

Yaşlılık aylığının aylık bağlama oranı %85’ten fazla olamaz.

Bu maddeye göre hesaplanan aylıklar için geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz.”

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.