“Qua Concept” Doğanın İzinde! “Qua Concept” Doğanın İzinde!

Kendi işini kurmak isteyen engelliler için 90 bin TL ve eski hükümlü girişimcilere de 70 bin TL’ye kadar hibe desteği başvuruları başladı. Kendi işini kurmak isteyen engelliler proje başvurularını, 9 Aralık 2022 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekmektedir

İŞKUR il müdürlüğünden yapılan açıklamalara göre, İŞKUR tarafından engelliler ile eski hükümlülere kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere desteklenecektir. Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 90 bin TL, eski hükümlü girişimcilere de 70 bin TL’ye kadar hibe desteği verilecektir. Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecek olup projelerle ilgili başvuru süreci başlamıştır. Kurumumuzun internet adresinde (www.iskur.gov.tr) duyurular bölümünde yer alan başvuru rehberine hazırlanacak aşağıdaki projeler kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.

Desteklenecek Projeler; Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik hibe desteği projeleri: Kendi işini kurmak isteyen engelliler proje başvurularını, 9 Aralık 2022 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekmektedir. Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecektir. Diğer Projeler: Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler. Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler. Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler, Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler.

Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları projelerini hazırlayıp 9 Aralık 2022 tarihi mesai saati sona erene kadar Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze elden veya posta yoluyla teslim edebilirler. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin projelerini belirtilen tarihe kadar Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığı ile Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze iletmesi gereklidir.

Proje başvurusu yapmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız Kurumumuz internet adresinde www.iskur.gov.tr duyurular bölümünde yer alan başvuru rehberinden detaylı bilgi alabilirler. Ayrıca Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzde de engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza proje başvurusu ile ilgili rehberlik yapılacaktır.