CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2008 yılında aylık bağlama katsayısı yüzde 70’den yüzde 35’e düştüğü için maaşları asgari ücretin çok altında kalan emeklilerin mağduriyetini soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Gürer’in önergesindeki, “ aylık bağlama katsayısının yeniden yüzde 70’e çıkarılıp çıkarılmayacağına” ilişkin sorusunu yanıtsız bırakan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati,  emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla en düşük emekli maaşını 2 bin 500 liraya çıkardıklarını belirtti.

 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2003 yılında asgari ücret 225,9 lira iken aynı dönemde en düşük emekli aylığının 332 lira olduğuna dikkat çekerek 2008 yılında değişen aylık bağlama oranının düşürülmesiyle emekli aylığının asgari ücretin çok altında kaldığına dikkat çekti.

Gürer, soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

Güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranı iyileştirilmesi için bir çalışma var mıdır?

Emekli aylıklarına seyyanen zam düşünülmekte midir?

Emeklilere refahtan pay verilmesi için bir çalışmanız mevcut mudur?

Enerji Bir-Sen üyelerinden tasarruf tedbirlerine ilişkin açıklama Enerji Bir-Sen üyelerinden tasarruf tedbirlerine ilişkin açıklama

En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olması için bir çalışmanız var mıdır?

AKP iktidarı tarafından 2008 yılında aylık bağlama oranı % 70’den % 35 düşürülmesi büyük hak kayıplarına neden olmuştur. Aylık bağlama kat sayısının tekrar % 70 çıkarılması düşünülmekte midir?”

CHP Milletvekili Gürer’in önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde 2022 yılının Ocak ayından geçerli olmak üzere enflasyon farkı dahil yüzde 30,95 oranında artış yapıldığını hatırlattı.

Bakan Nebati, Temmuz ayından geçerli olmak üzere de yüzde 7 oranında artış yapılacağını belirterek, “Ayrıca, 2022 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 7,5'i aşması halinde aşan kısım 2022 yılının Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine enflasyon farkı olarak yansıtılacaktır” dedi

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında artış yapıldığını belirten Bakan Nebati, 2022 yılının Ocak ayından geçerli olmak üzere söz konusu emekli aylıklarında yüzde 25,47 oranında artış yapıldığını anımsattı.

Bakan Nebati, “Öte yandan, sosyal güvenlik sistemimizin sürdürelebilir bir finansman yapısına kavuşturulabilmesi amacıyla 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun’u uyarınca bağlanacak aylıkların alt sınırları yeniden belirlenmiş ve alt sınır aylıklarına ilişkin 1999 yılında getirilen sistem ana hatlarıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’unda da muhafaza edilmiştir. Ayrıca, emeklilerimizin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla dosya bazında en düşük emekli aylığı tutarı 2.500 TL'ye yükseltilmiştir” açıklamasında bulundu.

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bugün asgari ücretin yarısına yakın olan en düşük emekli maaşının, 2003 yılında asgari ücretten çok fazla olduğuna işaret ederek, “2003 yılı başında net asgari ücret 225,9 TL iken aynı dönemde asgari emekli aylığı 332 TL ödeniyordu. 2022 yılında net asgari ücret 4.253 TL asgari emekli maaşı ise 2500 TL dir.

2008 yılında değişen Aylık Bağlama Oranı ile emekli maaşları erimiştir. 2000 yılından öncesi dönemde uygulanan alt sınır emekli aylığı bağlama oranı % 70’den yüzde % 35 düşürülmesi özellikle asgari ücretle çalışanların emekli aylıklarında önemli hak kayıplarına neden olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYON RAKAMLARI GERÇEKLERİ YANSITMIYOR

Emekli maaş artışlarında baz alınan enflasyon oranlarının da gerçekleri yansıtmadığına dikkat çeken Gürer, “Çarşı- pazardaki enflasyon ile TÜİK’in enflasyonu arasında çok fark var” dedi.

Editör: TE Bilişim