Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Türkmen, ekonomik yatırımların başvuru süresinin uzatıldığını söyledi.


Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğinde yapılan değişiklik ile hazırlanan başvuru dosyasının girişi 28 Ocak 2015 Tarih ve 29250 Sayılı Resmî Gazete ile 23 Ocak 2015 Tarihinden itibaren 12 şubat 2015 tarihine kadar uzatıldı.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Türkmen: " bu program kapsamında; Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi, Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca 3 dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar, Hayvansal orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilmektedir. Bakanlığımız yukarıda adı geçen yatırımlar için yatırımın konusuna göre üst limitleri 1 milyon ile 3 milyon lira aralığında ki yatırımlarda yüzde elli oranında hibe desteği vermektedir" dedi.