Eğitim -Bir -Sen Niğde şube başkanı Hasan Orhan , başta öğretmenler olmak üzere tüm eğitim çalışanlarının sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.  Hasan  Orhan başta  öğretmenlik Meslek Kanunu olmak üzere  meslekte yükselme , eğitim ödenekleri , banka promosyonlarının güncellenmesi , okullardaki personel sorunları gibi birçok soruna yönelik çözüm taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

Eğitim Bir Sen  Niğde Şubesi  adına açıklama yapan Eğitim Bir Sen  Şube Başkanı Orhan : ‘’  Öğretmenlik Meslek Kanunu, sahadan ve beklentilerin çok uzaktır. 2022 yılında çıkarılan Öğretmenlik Meslek Kanunu 17 yıllık mağduriyeti hiç dikkate almadığı gibi eğitim tarihimizde yaşanan en büyük huzursuzluk ve tartışmalara kapı aralamıştır. Öğretmenler yokluk-yoksulluk, uzmanlık ve baş öğretmenlik sınavına tabi tutulamaz. Bu iş sınavla olmaz, sınav iptal edilmelidir. Uzman ve Başöğretmenlik sınavları iptal edilerek öğretmenlere kıdemlerine uygun şekilde bu unvanlar verilmelidir. Aksi halde bu sınav iş ve iç barışı bozacaktır.

Eğitim-Bir-Sen olarak son iki toplu sözleşmede ortaya koyduğumuz çözüm önerisinin arkasındayız: 

Dükkanı satıp   bir yere işçi olarak gireceğim Dükkanı satıp bir yere işçi olarak gireceğim

Sürecin başından beri ifade ettiğimiz 8 yılını dolduran uzman 12 yılını dolduran baş öğretmen özel hizmet tazminatından yararlanmalıdır. Sınav şartı aramaktan vaz geçin artık!. “SINAV TARTIŞMASI BİR AN ÖNCE SON BULMALIDIR”

 Eğitim ödenekleri, bilindiği gibi yıllık enflasyon %80'i aşmıştır. Hissedilen enflasyon ise bunun çok ötesindedir. Yıllara göre erimiş artık eğitim öğretim ödeneği olmaktan çıkmış ve ülke gerçeklerinden uzak kalmıştır. Öğretmenler yokluğa ve yoksulluğa terk edilmemelir. Her eğitim öğretim yılı başında sadece öğretmenlere verilen Eğitim Öğretim tazminatı tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak şekilde en az bir maaş tutarında verilmelidir. Eğitim çalışanları bir bütündür. Öğretmeni ve öğretmen dışı çalışanların arasında ayrım son bulsun.

  Banka promosyonları, bu yıl önemli sorunlarımızdan birisi de Banka Promosyon Sözleşmeleri. Yüksek enflasyon, özellikle son bir yılda yapılan banka promosyon sözleşmelerini değersiz hale getirmiştir. Kamu görevlilerinin zararı büyüktür. Enflasyonun neredeyse 10 katı kâr yapan bankalar banka promosyon sözleşmelerini güncellemeye yanaşmamakta ve kârlarına kâr eklemeye devam etmektedirler. Hükümet de bütün bu yaşananlara seyirci kalmamalı bankaların sömürü çarkına dur demelidir. Bankalara son çağrımız şudur: Gelin kamu çalışanlarına kulak verin ve banka promosyon sözleşmelerini günün şartlarına uygun olarak bir an önce güncelleyin..

Öğrenci sayısı fazla olan okullarımızda yardımcı hizmetli sayısı artırılmalı , bu okullarımıza mutlaka güvenlikçi verilmelidir.

Köy ve kasabalarda görev yapan eğitim çalışanlarına yol ve servis yardımı yapılmalıdır.

Aylık 1000 -1750 TL servis ve yol ücreti ödeyen eğitim çalışanlarının bu sorununa çözüm bulunmalıdır. Görevde yükselme sınavı takvimi açıklanmalı ve bu rutin hale getirilmelidir.

Şube müdürü şef ve memur çalışanlarımızın sorunlarına çözüm bulunmalıdır özlük hakları ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır" dedi.