Hz. İsa Niğdeli mi?

Ve yaşadığımız şu topraklar ise tarihin inşa edildiği insanlığın kaderinin harmanlandığı ve bütün hesapların kesiştiği bir yer olarak karşımızda durmaktadır.

YORUM 11.06.2020, 23:22 17.06.2020, 01:13 tiyo
3111
Hz. İsa Niğdeli mi?
banner830

Şair - Yazar Mehmet BAŞ yazdı

Rahmetli Aytunç Altındal Kemerhisar’da Tyanalı Apollonis ile ilgili bir konferans vermişti. Bu konferansta örnekler vererek Tyanalı Apollonis’in hayatıyla Hz İsa’nın hayatını karşılaştırmış ve Hristiyanların İsa olarak bildiği kişinin esasında Tyanalı Apollonis olduğunu anlatmıştı. Yazar konuyla ilgili yazdığı  "Yoksul Tanrı" isimli kitabında ise İsa'nın hayatı olarak bilinen hayatın Apollonis’in hayatı olduğunu Tyanalı Apollonis'in hayatının çalınmış bir hayat olduğu tezini ön plana sürmüştür. Bilindiği üzere Tyana Niğde’nin şimdiki Kemerhisar beldesinin eski adıdır ve ortaya atılan bu teze göre Hz. İsa Niğdelidir.

Bu konuyla ilgili yazılmış ve tarihi değeri olan 312 farklı kitapta Hristiyan Peygamberi İsa’nın Apollonis' in ta kendisi olduğu ifade edilir. M.S. 135 yılında Roma kaynaklarında Tyana ismi yerine Apollonia ismi kullanılmış, bölge halkı içinse Romalılar değil, Appolonalılar ifadeleri geçmiştir.

Müslüman bilginlerden Razi ve Cabir İbn-i Hayyan 800 tarihinde Apollonius’un hayatı, tılsımları ve muskaları hakkında bir kitap yazarak adını ‘ Kitap-el Hacer’ala-Re-i-Balinius ‘ koymuşlardır. Apollonis’in ismi İslami eserlerde Balinius olarak geçmektedir.

1160’da Gautier d’Arras , Tyanalı Apollonis’in Paganların Peygamberi olduğunu yazmıştır. 1852’de İsviçreli Jacob Bruckhardt, Apollonis’le İsa’nın mucizeleri arasında çarpıcı bir paralellik olduğunu yazmıştır. 1865’te Albert Reville, Apollonius’u, Pagan Mesih olarak ilan etmiştir. 1947’de Dr. Walter Seigmeister, Tyanalı Apollonis' in gerçek ve tarihte yaşamış olan İsa Mesih olduğunu yazmıştır. Ona göre; İsa gerçekte hiçbir zaman var olmamıştı ve ilk kilise liderleri Mesih’i ‘gerçekten’ yaşamış olan Tyanalı Apollonis’in hayatından yaratmışlardı.  Alice Winston’ın 1954’te yazdığı kitabının başlığı, Hristiyanlığın Kurucusu: Tyanalı Apollonius’tur.

Konuyla ilgili zamanımıza kadar yazılmış geniş literatürü tarayıp bize sunan Aytunç Altındal; Tyanalı Apollonis’ in yaşamının Hz. İsa’nın hayatına monte edildiğini ve yeni bir İsa meydana getirildiğini örnekleriyle açıklar. Kitapta Hz. İsa’nın gerçek hayatından ziyade uydurulmuş bir hayatının olduğunu Hıristiyan dünyasının gerçek Hz. İsa’yı tanımadıklarını izah eder.  Hz İsa'nın ve getirdiği dinin tahrif edildiğini yerine yeni bir din ve peygamber algısının oluşturulduğu tezini kitap boyuncu işler. Hıristiyanlar tarafından oluşturulan İsa figürünün Apollonis miti üzerine bina edildiğini, bir anlamda İsa denerek anlatılan peygamberin aslında aynı dönemde yaşayan Tyanalı Apollonis olduğunu savunur. 

Yazara göre Tyanalı Apollonis; Hz İsa ile aynı dönemde yaşamasına rağmen onu hiç görmemiştir. Roma kaynaklarında ve tarihi belgelerde adından sıkça bahsedilir. Kişisel özellikleri ile Hz İsa’nın kişisel özellikleri arasında büyük benzerlikler vardır. Efes kentinde kıtlığa sebep olan cinleri kovmuştur tıpkı İsa’nın kötü bir kadına musallat olan cinleri kovduğu gibi. Efesli zengin bir ailenin ölü kızını diriltmiştir tıpkı İsa’nın Lazarus’u dirilttiği gibi. Roma tarafından yargılandığı esnada idam kararı verilecekle mahkeme salonunda herkesin gözleri önünde birden kaybolmuştur. Bu durum tarihi belgelere ve Roma imparatorluğunun tutanaklarına geçmiştir. Günümüze kalan pek çok yazılı eserde kendisinden bahsedilir.

Peki, Tyanalı Apollonis kimdir. Kısaca bahsedelim.

İlk çağın bu büyük bilgesi İsa ve Havarilerinin çağdaşı, pagan bir Roma vatandaşıdır. Pythagorasçı bir filozoftur. Kemerhisar’da doğmuştur. Pythagoras'ın doktrinlerini benimsemiştir; uzun yolculuklar yapmıştır. Her gittiği yerde, ahlakı düzeltmek ve Pythagoras'ın fikirlerini yaymak için çalışmıştır. Bazen sihirbaz ve şarlatan olarak kabul edilen Apollonis, derin bir ahlak fikrine sahiptir. 1. Yüzyılın en gizemli ve keskin karakterlerinden birisidir. Kültürlü ve zengin bir ailenin çocuğu olan Apollonis iyi bir eğitim almış, ailesinin yönlendirmesiyle 16 yaşında Tarsus’a gitmiş ve Pisagorcu okula kaydolmuştur. Bu okulda sayısal gizeme ve felsefe temeline dayanan yarı dinsel bir eğitim almıştır. Apollonis dünyanın bilinen ilk vejetaryenlerindendir. Apollonis' in vejetaryenliği o kadar ileridir ki hayvan derisinden yapılan ayakkabıları ve giysileri giymemiş, kendisine söğüt dalından ayakkabılar örmüş, keten giysiler giymiştir. Aynı zamanda şifacı, bitki bilimci olduğu için en sağlıklı ve yararlı bitkileri, bunların yetiştirilebilmeleri için bitki köklerinin nasıl aktarılması gerektiğini, tohumlarının ekilmesi ve en doğal haliyle yetiştirilebilmeleri için yapılması gerekenleri aktarmıştır. Döneminde yazılan belgelere ve İmparator Vespasan ve Domitian gibi görgü tanıklarına göre, Apollonis kör bir adamı tedavi etmiş, ölmüş bir kızı tekrar hayata döndürmüş, bir kasabayı kıtlıktan kurtarmış ve kara vebayı sonlandırmıştır.

325 yılında Bizans imparatorluğunun kurucusu olan Konstantin tarafından İznik konsili toplanmıştır.  Konstantin'in amacının yayılmakta olan Hristiyanlığa hükmetmek ve otoritesini güçlendirmek olduğunu söylenebilir.  Bu konsilde alınan kararlarla Tyanalı Appollonis’e ait olan bütün tapınaklar yıkılmış ondan bahseden eserler toplanıp yakılmıştır, kötü bir kara büyücü olarak adlandırılırmış adını anmak bile yasaklanmıştır. Konsilde alınan kararlar sadece bunlarla kalmamış 2500’den fazla incil yakılıp incil sayısı dörde indirilmiştir. Baba oğul kutsal ruh anlayışı getirilmiş İsa Mesih Tanrı’nın oğludur hatta Tanrı’nın dünya üzerinde ete kemiğe bürünmüş halidir anlayışı o konsilde getirilmiştir. Saul’ün, diğer adıyla Peter’in, Hıristiyanlık anlayışı benimsenip yeni bir din yaratılmıştır.

İznik konsilinden sonra Konstantin’in annesi Helena'nın Kudüs’e ziyarette bulunması ve üç yüz yıl önce çarmıha gerilen İsa’nın gerildiği çarmıhı bulması paganlar tarafından pek çok çeşidi kullanılan haçın bütün Hristiyanlar tarafından kullanılması zorunluluğunun getirilmesine yol açmıştır. Yani bir pagan işareti olan haç bu hikâye ile Hristiyanlığın içine sokulmuştur. İznik Konsülü ile Apollonis ismi tarihten silinmiş, Apollonia ismi yerine Tyana isminin kullanılması kararlaştırılmıştır.

İznik Konsülü’nden sonra Konstantin, onun kitaplarına ve öğretilerine katı bir yasak getirmiş ve adı, Kilise liderleri tarafından istismar edilerek lekelenmiştir. Daha sonra kitapları ve öğretileri gizlice yayılmaya devam etmiş 8.yüzyıldan itibaren birçok Müslüman âlim tarafından referans verilmeye başlanmıştır.

Konuyla ilgili yazılan kaynaklara göre; Hristiyanlığın başlangıcından itibaren Tyanalı Apollonis vardır ve hatta İsa için bir rol model olmuştur. Birçok bilgin için Mesih bizzat Tyanalı Apollonis’in yaşam portresinden fazlası değildir.

Konuyu kısaca özetlersek Tyanalı Apollonis'in yaşamı İsa’ya mal edilirken gerçek Hristiyanlık tahrif edilmiştir. Apollonis' in hayatı çalınmış peygamber olan Hz. İsa aleyhisselam ise unutturulmuştur. Bu durum bize Hak din olan Hristiyanlığın pagan inancına mensup Romalılar tarafından nasıl tahrif edildiğini göstermektedir.

Bizim inancımıza göre Hz. İsa Kur’ân-ı Kerîm’de Îsâ, İbn Meryem ve Mesîh şeklinde zikredilen,  kendisine İncil’in verildiği, Hz. Muhammed’i müjdelediği bildirilen, “Allah’tan bir ruh ve kelime” olarak tavsif edilen, ancak kul olduğu vurgulanan peygamberdir. Hıristiyanlık’ta ise Îsâ Mesîh Tanrı’nın oğlu, dolayısıyla tanrı kabul edilmektedir.

Son tahlilde Kemerhisarlı filozof Apollonis fikirleri ve hayatıyla dünya tarihinde önemli bir yer edinmiş tarihi bir figürdür. Ve yaşadığımız şu topraklar ise tarihin inşa edildiği insanlığın kaderinin harmanlandığı ve bütün hesapların kesiştiği bir yer olarak karşımızda durmaktadır.

Kaynakça

Aytunç Altındal-Yoksul Tanrı- Alfa Yayınları- 2005

http://www.kemerhisar.bel.tr/sayfa/48_kemerhisar-tarihi

Yorumlar (3)
Tyanalı 1 yıl önce
Sadece Aytunç ALTINDAL değil Niğdeli yada niğdede akademisyenlik yapan birçok kişi H.z. İsanın hayatının Tyanalı Apollonus ile karıştırıldığını bilir. İsa niğdeli değil, apollonus Tyanalıdır. Eğer cevap alabilirseniz; Ki ben alamamıştım zamanında, Kültür bakanlığına Tyana kazılarının neden İtalyanlar tarafından yapıldığını sorun. Padova Üniversitesi ile neden bir anlaşma yapıldı? Neden onlar kazıyor bölgeyi? Bu zamana kadar bulunan eserler neler? Yurtdışına kaçırılan eser olmuş mu? Bunlara cevap bulunursa hristiyanlık dünyasında papalığın yeri epey sallanacaktır.
bahçeli liden çocukluk arkadaşı 1 yıl önce
evet Apollonis kemerhisarlı çocukken arkadaşları ile eşeklere binip köske havuza kargına çimeye yüzmeye gelirlerdi gelip giderken bahçelide çeviz taşlarlardı baglardan üzüm elma kiraz vb yiyerek giderlerdi Apollonis iyi oglandı bizde gider çayırda onlar ile maç yapardık vay beee
Eshera 11 ay önce
Doğru bir haber ama hz. İsa değildir. 3 tane İsa olduğundan bahsedilir Apollonos un hayatı h.z. İsa ya çok benzetildigi için peygamber zan edilmiştir. Şuan kiliselerde bulunan freskler Apollonos a aittir. En eski incilde bulundu ama el altından yurtdışına kaçırıldı. Çünkü dinler tarihini değiştirecek belge niteliğinde olduğu söylenir.
Son Yorumlar
Sayın başkanım trafik ışıklarından ziyade servisçi esnafının sıkıntılarını Ankaraya iletmelisin otobüs yaş sınırını içişleri bakanlığıyla görüşüm 15 yaşa çıkarmak mesela yadeyse servis yaptıracak adam kalmayacak hepsi batıp gidecek trafik ışıklarını belediye başkanları takip etsin
Niğdede yapılan hizmetler saymakla bitmez.Büyükşehir olma yolunda ilerliyoruz.
HAMDOLSUN NİĞDEYE EN BÜYÜK YATIRIMI YAPMIŞLAR.
Sanayi manayi hikaye AVM isyiyorz sayin baskan. Millet AVM istiyor. Kapat eski sanayiyi. Eski sanayi mi olur. Açın Türkiye'nin önünü
çok pahalı olan otoban gidiş geliş 50 tl olmalı.. o zaman o otoban canlanır 10 kat fazla araç geçer, devletin ödeyeceği garanti para da çok çok azalır..mantık bu yani ama ordaki müteahhidin insafına bırakıldık böyle olmaz.. hem vatandaş hem devlet zararda. şirket için değişen bişey yok günü gelince yatıyor parası
15°
hafif yağmur
banner696
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 16 Haziran 2021
İmsak 03:23
Güneş 05:11
Öğle 12:47
İkindi 16:40
Akşam 20:13
Yatsı 21:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@