Hz. İsa Niğdeli mi?

Ve yaşadığımız şu topraklar ise tarihin inşa edildiği insanlığın kaderinin harmanlandığı ve bütün hesapların kesiştiği bir yer olarak karşımızda durmaktadır.

YORUM 11.06.2020, 23:22 17.06.2020, 01:13 tiyo
3029
Hz. İsa Niğdeli mi?
banner830

Şair - Yazar Mehmet BAŞ yazdı

Rahmetli Aytunç Altındal Kemerhisar’da Tyanalı Apollonis ile ilgili bir konferans vermişti. Bu konferansta örnekler vererek Tyanalı Apollonis’in hayatıyla Hz İsa’nın hayatını karşılaştırmış ve Hristiyanların İsa olarak bildiği kişinin esasında Tyanalı Apollonis olduğunu anlatmıştı. Yazar konuyla ilgili yazdığı  "Yoksul Tanrı" isimli kitabında ise İsa'nın hayatı olarak bilinen hayatın Apollonis’in hayatı olduğunu Tyanalı Apollonis'in hayatının çalınmış bir hayat olduğu tezini ön plana sürmüştür. Bilindiği üzere Tyana Niğde’nin şimdiki Kemerhisar beldesinin eski adıdır ve ortaya atılan bu teze göre Hz. İsa Niğdelidir.

Bu konuyla ilgili yazılmış ve tarihi değeri olan 312 farklı kitapta Hristiyan Peygamberi İsa’nın Apollonis' in ta kendisi olduğu ifade edilir. M.S. 135 yılında Roma kaynaklarında Tyana ismi yerine Apollonia ismi kullanılmış, bölge halkı içinse Romalılar değil, Appolonalılar ifadeleri geçmiştir.

Müslüman bilginlerden Razi ve Cabir İbn-i Hayyan 800 tarihinde Apollonius’un hayatı, tılsımları ve muskaları hakkında bir kitap yazarak adını ‘ Kitap-el Hacer’ala-Re-i-Balinius ‘ koymuşlardır. Apollonis’in ismi İslami eserlerde Balinius olarak geçmektedir.

1160’da Gautier d’Arras , Tyanalı Apollonis’in Paganların Peygamberi olduğunu yazmıştır. 1852’de İsviçreli Jacob Bruckhardt, Apollonis’le İsa’nın mucizeleri arasında çarpıcı bir paralellik olduğunu yazmıştır. 1865’te Albert Reville, Apollonius’u, Pagan Mesih olarak ilan etmiştir. 1947’de Dr. Walter Seigmeister, Tyanalı Apollonis' in gerçek ve tarihte yaşamış olan İsa Mesih olduğunu yazmıştır. Ona göre; İsa gerçekte hiçbir zaman var olmamıştı ve ilk kilise liderleri Mesih’i ‘gerçekten’ yaşamış olan Tyanalı Apollonis’in hayatından yaratmışlardı.  Alice Winston’ın 1954’te yazdığı kitabının başlığı, Hristiyanlığın Kurucusu: Tyanalı Apollonius’tur.

Konuyla ilgili zamanımıza kadar yazılmış geniş literatürü tarayıp bize sunan Aytunç Altındal; Tyanalı Apollonis’ in yaşamının Hz. İsa’nın hayatına monte edildiğini ve yeni bir İsa meydana getirildiğini örnekleriyle açıklar. Kitapta Hz. İsa’nın gerçek hayatından ziyade uydurulmuş bir hayatının olduğunu Hıristiyan dünyasının gerçek Hz. İsa’yı tanımadıklarını izah eder.  Hz İsa'nın ve getirdiği dinin tahrif edildiğini yerine yeni bir din ve peygamber algısının oluşturulduğu tezini kitap boyuncu işler. Hıristiyanlar tarafından oluşturulan İsa figürünün Apollonis miti üzerine bina edildiğini, bir anlamda İsa denerek anlatılan peygamberin aslında aynı dönemde yaşayan Tyanalı Apollonis olduğunu savunur. 

Yazara göre Tyanalı Apollonis; Hz İsa ile aynı dönemde yaşamasına rağmen onu hiç görmemiştir. Roma kaynaklarında ve tarihi belgelerde adından sıkça bahsedilir. Kişisel özellikleri ile Hz İsa’nın kişisel özellikleri arasında büyük benzerlikler vardır. Efes kentinde kıtlığa sebep olan cinleri kovmuştur tıpkı İsa’nın kötü bir kadına musallat olan cinleri kovduğu gibi. Efesli zengin bir ailenin ölü kızını diriltmiştir tıpkı İsa’nın Lazarus’u dirilttiği gibi. Roma tarafından yargılandığı esnada idam kararı verilecekle mahkeme salonunda herkesin gözleri önünde birden kaybolmuştur. Bu durum tarihi belgelere ve Roma imparatorluğunun tutanaklarına geçmiştir. Günümüze kalan pek çok yazılı eserde kendisinden bahsedilir.

Peki, Tyanalı Apollonis kimdir. Kısaca bahsedelim.

İlk çağın bu büyük bilgesi İsa ve Havarilerinin çağdaşı, pagan bir Roma vatandaşıdır. Pythagorasçı bir filozoftur. Kemerhisar’da doğmuştur. Pythagoras'ın doktrinlerini benimsemiştir; uzun yolculuklar yapmıştır. Her gittiği yerde, ahlakı düzeltmek ve Pythagoras'ın fikirlerini yaymak için çalışmıştır. Bazen sihirbaz ve şarlatan olarak kabul edilen Apollonis, derin bir ahlak fikrine sahiptir. 1. Yüzyılın en gizemli ve keskin karakterlerinden birisidir. Kültürlü ve zengin bir ailenin çocuğu olan Apollonis iyi bir eğitim almış, ailesinin yönlendirmesiyle 16 yaşında Tarsus’a gitmiş ve Pisagorcu okula kaydolmuştur. Bu okulda sayısal gizeme ve felsefe temeline dayanan yarı dinsel bir eğitim almıştır. Apollonis dünyanın bilinen ilk vejetaryenlerindendir. Apollonis' in vejetaryenliği o kadar ileridir ki hayvan derisinden yapılan ayakkabıları ve giysileri giymemiş, kendisine söğüt dalından ayakkabılar örmüş, keten giysiler giymiştir. Aynı zamanda şifacı, bitki bilimci olduğu için en sağlıklı ve yararlı bitkileri, bunların yetiştirilebilmeleri için bitki köklerinin nasıl aktarılması gerektiğini, tohumlarının ekilmesi ve en doğal haliyle yetiştirilebilmeleri için yapılması gerekenleri aktarmıştır. Döneminde yazılan belgelere ve İmparator Vespasan ve Domitian gibi görgü tanıklarına göre, Apollonis kör bir adamı tedavi etmiş, ölmüş bir kızı tekrar hayata döndürmüş, bir kasabayı kıtlıktan kurtarmış ve kara vebayı sonlandırmıştır.

325 yılında Bizans imparatorluğunun kurucusu olan Konstantin tarafından İznik konsili toplanmıştır.  Konstantin'in amacının yayılmakta olan Hristiyanlığa hükmetmek ve otoritesini güçlendirmek olduğunu söylenebilir.  Bu konsilde alınan kararlarla Tyanalı Appollonis’e ait olan bütün tapınaklar yıkılmış ondan bahseden eserler toplanıp yakılmıştır, kötü bir kara büyücü olarak adlandırılırmış adını anmak bile yasaklanmıştır. Konsilde alınan kararlar sadece bunlarla kalmamış 2500’den fazla incil yakılıp incil sayısı dörde indirilmiştir. Baba oğul kutsal ruh anlayışı getirilmiş İsa Mesih Tanrı’nın oğludur hatta Tanrı’nın dünya üzerinde ete kemiğe bürünmüş halidir anlayışı o konsilde getirilmiştir. Saul’ün, diğer adıyla Peter’in, Hıristiyanlık anlayışı benimsenip yeni bir din yaratılmıştır.

İznik konsilinden sonra Konstantin’in annesi Helena'nın Kudüs’e ziyarette bulunması ve üç yüz yıl önce çarmıha gerilen İsa’nın gerildiği çarmıhı bulması paganlar tarafından pek çok çeşidi kullanılan haçın bütün Hristiyanlar tarafından kullanılması zorunluluğunun getirilmesine yol açmıştır. Yani bir pagan işareti olan haç bu hikâye ile Hristiyanlığın içine sokulmuştur. İznik Konsülü ile Apollonis ismi tarihten silinmiş, Apollonia ismi yerine Tyana isminin kullanılması kararlaştırılmıştır.

İznik Konsülü’nden sonra Konstantin, onun kitaplarına ve öğretilerine katı bir yasak getirmiş ve adı, Kilise liderleri tarafından istismar edilerek lekelenmiştir. Daha sonra kitapları ve öğretileri gizlice yayılmaya devam etmiş 8.yüzyıldan itibaren birçok Müslüman âlim tarafından referans verilmeye başlanmıştır.

Konuyla ilgili yazılan kaynaklara göre; Hristiyanlığın başlangıcından itibaren Tyanalı Apollonis vardır ve hatta İsa için bir rol model olmuştur. Birçok bilgin için Mesih bizzat Tyanalı Apollonis’in yaşam portresinden fazlası değildir.

Konuyu kısaca özetlersek Tyanalı Apollonis'in yaşamı İsa’ya mal edilirken gerçek Hristiyanlık tahrif edilmiştir. Apollonis' in hayatı çalınmış peygamber olan Hz. İsa aleyhisselam ise unutturulmuştur. Bu durum bize Hak din olan Hristiyanlığın pagan inancına mensup Romalılar tarafından nasıl tahrif edildiğini göstermektedir.

Bizim inancımıza göre Hz. İsa Kur’ân-ı Kerîm’de Îsâ, İbn Meryem ve Mesîh şeklinde zikredilen,  kendisine İncil’in verildiği, Hz. Muhammed’i müjdelediği bildirilen, “Allah’tan bir ruh ve kelime” olarak tavsif edilen, ancak kul olduğu vurgulanan peygamberdir. Hıristiyanlık’ta ise Îsâ Mesîh Tanrı’nın oğlu, dolayısıyla tanrı kabul edilmektedir.

Son tahlilde Kemerhisarlı filozof Apollonis fikirleri ve hayatıyla dünya tarihinde önemli bir yer edinmiş tarihi bir figürdür. Ve yaşadığımız şu topraklar ise tarihin inşa edildiği insanlığın kaderinin harmanlandığı ve bütün hesapların kesiştiği bir yer olarak karşımızda durmaktadır.

Kaynakça

Aytunç Altındal-Yoksul Tanrı- Alfa Yayınları- 2005

http://www.kemerhisar.bel.tr/sayfa/48_kemerhisar-tarihi

Yorumlar (3)
Tyanalı 10 ay önce
Sadece Aytunç ALTINDAL değil Niğdeli yada niğdede akademisyenlik yapan birçok kişi H.z. İsanın hayatının Tyanalı Apollonus ile karıştırıldığını bilir. İsa niğdeli değil, apollonus Tyanalıdır. Eğer cevap alabilirseniz; Ki ben alamamıştım zamanında, Kültür bakanlığına Tyana kazılarının neden İtalyanlar tarafından yapıldığını sorun. Padova Üniversitesi ile neden bir anlaşma yapıldı? Neden onlar kazıyor bölgeyi? Bu zamana kadar bulunan eserler neler? Yurtdışına kaçırılan eser olmuş mu? Bunlara cevap bulunursa hristiyanlık dünyasında papalığın yeri epey sallanacaktır.
bahçeli liden çocukluk arkadaşı 10 ay önce
evet Apollonis kemerhisarlı çocukken arkadaşları ile eşeklere binip köske havuza kargına çimeye yüzmeye gelirlerdi gelip giderken bahçelide çeviz taşlarlardı baglardan üzüm elma kiraz vb yiyerek giderlerdi Apollonis iyi oglandı bizde gider çayırda onlar ile maç yapardık vay beee
Eshera 7 ay önce
Doğru bir haber ama hz. İsa değildir. 3 tane İsa olduğundan bahsedilir Apollonos un hayatı h.z. İsa ya çok benzetildigi için peygamber zan edilmiştir. Şuan kiliselerde bulunan freskler Apollonos a aittir. En eski incilde bulundu ama el altından yurtdışına kaçırıldı. Çünkü dinler tarihini değiştirecek belge niteliğinde olduğu söylenir.
Son Yorumlar
Artık İlk cag dönemini yaşıyoruz. Herkesin yaptığı yanına kar kalıyor iceri giren uc ay sonra dışarıda. Çünkü adalet bitmiş çok şükür elhamdülillah hamdolsun. Bademler.
Türkiye nin tarımı bitmek üzere. Çünkü ABD istiyor Emir harfiyen uygulanıyor. Heyyyt Amerika karışma Turkiyenin Tarımına.
Niğde bu durumdayken lise 9 10 11. Sınıflarda yüzyüze eğitime geçilmesi isabetli olmuş. İşte bu, bu kararı alan insanların işini iyi yaptığını gösteriyor. Öğretmene ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Bu insanlara madalya takıp plaket vermek ; bu insanları ödüllendirmek lazım.
Hemen Altyapı çalışmalarına Başlanır Herhalde Yatırım Kazanmak için ARSA Bile Ücretsiz Verilmeli Ulusal Basında REKLAM Yapılması gerekir.
28 şubat ta sen kaç yaşındaydında ahkam kesiyorsun çocuk
açık
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 05 Mart 2021
İmsak 05:40
Güneş 07:01
Öğle 12:58
İkindi 16:11
Akşam 18:45
Yatsı 20:00
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 27 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 27 43
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 27 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. West Ham 26 45
7. Liverpool 27 43
8. Tottenham 26 42
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 27 23
19. West Bromwich 27 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20

Gelişmelerden Haberdar Olun

@