Hz. İsa Niğdeli mi?

Ve yaşadığımız şu topraklar ise tarihin inşa edildiği insanlığın kaderinin harmanlandığı ve bütün hesapların kesiştiği bir yer olarak karşımızda durmaktadır.

YORUM 11.06.2020, 23:22 17.06.2020, 01:13 tiyo
2940
Hz. İsa Niğdeli mi?
banner830

Şair - Yazar Mehmet BAŞ yazdı

Rahmetli Aytunç Altındal Kemerhisar’da Tyanalı Apollonis ile ilgili bir konferans vermişti. Bu konferansta örnekler vererek Tyanalı Apollonis’in hayatıyla Hz İsa’nın hayatını karşılaştırmış ve Hristiyanların İsa olarak bildiği kişinin esasında Tyanalı Apollonis olduğunu anlatmıştı. Yazar konuyla ilgili yazdığı  "Yoksul Tanrı" isimli kitabında ise İsa'nın hayatı olarak bilinen hayatın Apollonis’in hayatı olduğunu Tyanalı Apollonis'in hayatının çalınmış bir hayat olduğu tezini ön plana sürmüştür. Bilindiği üzere Tyana Niğde’nin şimdiki Kemerhisar beldesinin eski adıdır ve ortaya atılan bu teze göre Hz. İsa Niğdelidir.

Bu konuyla ilgili yazılmış ve tarihi değeri olan 312 farklı kitapta Hristiyan Peygamberi İsa’nın Apollonis' in ta kendisi olduğu ifade edilir. M.S. 135 yılında Roma kaynaklarında Tyana ismi yerine Apollonia ismi kullanılmış, bölge halkı içinse Romalılar değil, Appolonalılar ifadeleri geçmiştir.

Müslüman bilginlerden Razi ve Cabir İbn-i Hayyan 800 tarihinde Apollonius’un hayatı, tılsımları ve muskaları hakkında bir kitap yazarak adını ‘ Kitap-el Hacer’ala-Re-i-Balinius ‘ koymuşlardır. Apollonis’in ismi İslami eserlerde Balinius olarak geçmektedir.

1160’da Gautier d’Arras , Tyanalı Apollonis’in Paganların Peygamberi olduğunu yazmıştır. 1852’de İsviçreli Jacob Bruckhardt, Apollonis’le İsa’nın mucizeleri arasında çarpıcı bir paralellik olduğunu yazmıştır. 1865’te Albert Reville, Apollonius’u, Pagan Mesih olarak ilan etmiştir. 1947’de Dr. Walter Seigmeister, Tyanalı Apollonis' in gerçek ve tarihte yaşamış olan İsa Mesih olduğunu yazmıştır. Ona göre; İsa gerçekte hiçbir zaman var olmamıştı ve ilk kilise liderleri Mesih’i ‘gerçekten’ yaşamış olan Tyanalı Apollonis’in hayatından yaratmışlardı.  Alice Winston’ın 1954’te yazdığı kitabının başlığı, Hristiyanlığın Kurucusu: Tyanalı Apollonius’tur.

Konuyla ilgili zamanımıza kadar yazılmış geniş literatürü tarayıp bize sunan Aytunç Altındal; Tyanalı Apollonis’ in yaşamının Hz. İsa’nın hayatına monte edildiğini ve yeni bir İsa meydana getirildiğini örnekleriyle açıklar. Kitapta Hz. İsa’nın gerçek hayatından ziyade uydurulmuş bir hayatının olduğunu Hıristiyan dünyasının gerçek Hz. İsa’yı tanımadıklarını izah eder.  Hz İsa'nın ve getirdiği dinin tahrif edildiğini yerine yeni bir din ve peygamber algısının oluşturulduğu tezini kitap boyuncu işler. Hıristiyanlar tarafından oluşturulan İsa figürünün Apollonis miti üzerine bina edildiğini, bir anlamda İsa denerek anlatılan peygamberin aslında aynı dönemde yaşayan Tyanalı Apollonis olduğunu savunur. 

Yazara göre Tyanalı Apollonis; Hz İsa ile aynı dönemde yaşamasına rağmen onu hiç görmemiştir. Roma kaynaklarında ve tarihi belgelerde adından sıkça bahsedilir. Kişisel özellikleri ile Hz İsa’nın kişisel özellikleri arasında büyük benzerlikler vardır. Efes kentinde kıtlığa sebep olan cinleri kovmuştur tıpkı İsa’nın kötü bir kadına musallat olan cinleri kovduğu gibi. Efesli zengin bir ailenin ölü kızını diriltmiştir tıpkı İsa’nın Lazarus’u dirilttiği gibi. Roma tarafından yargılandığı esnada idam kararı verilecekle mahkeme salonunda herkesin gözleri önünde birden kaybolmuştur. Bu durum tarihi belgelere ve Roma imparatorluğunun tutanaklarına geçmiştir. Günümüze kalan pek çok yazılı eserde kendisinden bahsedilir.

Peki, Tyanalı Apollonis kimdir. Kısaca bahsedelim.

İlk çağın bu büyük bilgesi İsa ve Havarilerinin çağdaşı, pagan bir Roma vatandaşıdır. Pythagorasçı bir filozoftur. Kemerhisar’da doğmuştur. Pythagoras'ın doktrinlerini benimsemiştir; uzun yolculuklar yapmıştır. Her gittiği yerde, ahlakı düzeltmek ve Pythagoras'ın fikirlerini yaymak için çalışmıştır. Bazen sihirbaz ve şarlatan olarak kabul edilen Apollonis, derin bir ahlak fikrine sahiptir. 1. Yüzyılın en gizemli ve keskin karakterlerinden birisidir. Kültürlü ve zengin bir ailenin çocuğu olan Apollonis iyi bir eğitim almış, ailesinin yönlendirmesiyle 16 yaşında Tarsus’a gitmiş ve Pisagorcu okula kaydolmuştur. Bu okulda sayısal gizeme ve felsefe temeline dayanan yarı dinsel bir eğitim almıştır. Apollonis dünyanın bilinen ilk vejetaryenlerindendir. Apollonis' in vejetaryenliği o kadar ileridir ki hayvan derisinden yapılan ayakkabıları ve giysileri giymemiş, kendisine söğüt dalından ayakkabılar örmüş, keten giysiler giymiştir. Aynı zamanda şifacı, bitki bilimci olduğu için en sağlıklı ve yararlı bitkileri, bunların yetiştirilebilmeleri için bitki köklerinin nasıl aktarılması gerektiğini, tohumlarının ekilmesi ve en doğal haliyle yetiştirilebilmeleri için yapılması gerekenleri aktarmıştır. Döneminde yazılan belgelere ve İmparator Vespasan ve Domitian gibi görgü tanıklarına göre, Apollonis kör bir adamı tedavi etmiş, ölmüş bir kızı tekrar hayata döndürmüş, bir kasabayı kıtlıktan kurtarmış ve kara vebayı sonlandırmıştır.

325 yılında Bizans imparatorluğunun kurucusu olan Konstantin tarafından İznik konsili toplanmıştır.  Konstantin'in amacının yayılmakta olan Hristiyanlığa hükmetmek ve otoritesini güçlendirmek olduğunu söylenebilir.  Bu konsilde alınan kararlarla Tyanalı Appollonis’e ait olan bütün tapınaklar yıkılmış ondan bahseden eserler toplanıp yakılmıştır, kötü bir kara büyücü olarak adlandırılırmış adını anmak bile yasaklanmıştır. Konsilde alınan kararlar sadece bunlarla kalmamış 2500’den fazla incil yakılıp incil sayısı dörde indirilmiştir. Baba oğul kutsal ruh anlayışı getirilmiş İsa Mesih Tanrı’nın oğludur hatta Tanrı’nın dünya üzerinde ete kemiğe bürünmüş halidir anlayışı o konsilde getirilmiştir. Saul’ün, diğer adıyla Peter’in, Hıristiyanlık anlayışı benimsenip yeni bir din yaratılmıştır.

İznik konsilinden sonra Konstantin’in annesi Helena'nın Kudüs’e ziyarette bulunması ve üç yüz yıl önce çarmıha gerilen İsa’nın gerildiği çarmıhı bulması paganlar tarafından pek çok çeşidi kullanılan haçın bütün Hristiyanlar tarafından kullanılması zorunluluğunun getirilmesine yol açmıştır. Yani bir pagan işareti olan haç bu hikâye ile Hristiyanlığın içine sokulmuştur. İznik Konsülü ile Apollonis ismi tarihten silinmiş, Apollonia ismi yerine Tyana isminin kullanılması kararlaştırılmıştır.

İznik Konsülü’nden sonra Konstantin, onun kitaplarına ve öğretilerine katı bir yasak getirmiş ve adı, Kilise liderleri tarafından istismar edilerek lekelenmiştir. Daha sonra kitapları ve öğretileri gizlice yayılmaya devam etmiş 8.yüzyıldan itibaren birçok Müslüman âlim tarafından referans verilmeye başlanmıştır.

Konuyla ilgili yazılan kaynaklara göre; Hristiyanlığın başlangıcından itibaren Tyanalı Apollonis vardır ve hatta İsa için bir rol model olmuştur. Birçok bilgin için Mesih bizzat Tyanalı Apollonis’in yaşam portresinden fazlası değildir.

Konuyu kısaca özetlersek Tyanalı Apollonis'in yaşamı İsa’ya mal edilirken gerçek Hristiyanlık tahrif edilmiştir. Apollonis' in hayatı çalınmış peygamber olan Hz. İsa aleyhisselam ise unutturulmuştur. Bu durum bize Hak din olan Hristiyanlığın pagan inancına mensup Romalılar tarafından nasıl tahrif edildiğini göstermektedir.

Bizim inancımıza göre Hz. İsa Kur’ân-ı Kerîm’de Îsâ, İbn Meryem ve Mesîh şeklinde zikredilen,  kendisine İncil’in verildiği, Hz. Muhammed’i müjdelediği bildirilen, “Allah’tan bir ruh ve kelime” olarak tavsif edilen, ancak kul olduğu vurgulanan peygamberdir. Hıristiyanlık’ta ise Îsâ Mesîh Tanrı’nın oğlu, dolayısıyla tanrı kabul edilmektedir.

Son tahlilde Kemerhisarlı filozof Apollonis fikirleri ve hayatıyla dünya tarihinde önemli bir yer edinmiş tarihi bir figürdür. Ve yaşadığımız şu topraklar ise tarihin inşa edildiği insanlığın kaderinin harmanlandığı ve bütün hesapların kesiştiği bir yer olarak karşımızda durmaktadır.

Kaynakça

Aytunç Altındal-Yoksul Tanrı- Alfa Yayınları- 2005

http://www.kemerhisar.bel.tr/sayfa/48_kemerhisar-tarihi

Yorumlar (3)
Tyanalı 6 ay önce
Sadece Aytunç ALTINDAL değil Niğdeli yada niğdede akademisyenlik yapan birçok kişi H.z. İsanın hayatının Tyanalı Apollonus ile karıştırıldığını bilir. İsa niğdeli değil, apollonus Tyanalıdır. Eğer cevap alabilirseniz; Ki ben alamamıştım zamanında, Kültür bakanlığına Tyana kazılarının neden İtalyanlar tarafından yapıldığını sorun. Padova Üniversitesi ile neden bir anlaşma yapıldı? Neden onlar kazıyor bölgeyi? Bu zamana kadar bulunan eserler neler? Yurtdışına kaçırılan eser olmuş mu? Bunlara cevap bulunursa hristiyanlık dünyasında papalığın yeri epey sallanacaktır.
bahçeli liden çocukluk arkadaşı 6 ay önce
evet Apollonis kemerhisarlı çocukken arkadaşları ile eşeklere binip köske havuza kargına çimeye yüzmeye gelirlerdi gelip giderken bahçelide çeviz taşlarlardı baglardan üzüm elma kiraz vb yiyerek giderlerdi Apollonis iyi oglandı bizde gider çayırda onlar ile maç yapardık vay beee
Eshera 4 ay önce
Doğru bir haber ama hz. İsa değildir. 3 tane İsa olduğundan bahsedilir Apollonos un hayatı h.z. İsa ya çok benzetildigi için peygamber zan edilmiştir. Şuan kiliselerde bulunan freskler Apollonos a aittir. En eski incilde bulundu ama el altından yurtdışına kaçırıldı. Çünkü dinler tarihini değiştirecek belge niteliğinde olduğu söylenir.
Son Yorumlar
talan peşkeşler sonrası ekonomi çöktü ne aydınlık günle bekleri iyiki ögrenmişiniz yerli milli laflarını yerli fab işletme yerli köylü yerli çiftçi yerli esnaf yerli asgari ücretli yerli sanaiyci sayenizde batti bitti sen mavra okuyon. ülkeyi batıran chp degil gündem degiştirme utanın ama nerdeee....
Bu milletvekili hangi konuda ülkemizin gelişmesi için bir plan proje yapmışta bunları söylüyor. Kendi memleketi için ne yapmış ne faydası olmuş acaba? Kendi soylediklerine kendisi inanıyor mu acaba...
ne diyon sen ya aklın eriyordamı konuşuyon birisimi söyletiyor tank palet ordumuzundu bal gibi babalar gibi katar bedevilerine verdiniz böyle giderse daha çok şeyler vereceksiniz ne hikaye okuyon aptal değiliz
isim benzerligi yoksa MTA Genelmudurugunde (Maden Etud sb)yillaronce calismis jeolog(aN.Sisman)
isim benzerligi yoksa MTA Genelmudurugunde (Maden Etud sb)yillaronce calismis jeolog(aN.Sisman)
kapalı
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 03 Aralık 2020
İmsak 06:07
Güneş 07:33
Öğle 12:36
İkindi 15:08
Akşam 17:29
Yatsı 18:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 23
2. Galatasaray 10 20
3. Fenerbahçe 10 20
4. Beşiktaş 9 16
5. Kasımpaşa 10 15
6. Gaziantep FK 10 15
7. Karagümrük 10 14
8. Göztepe 9 14
9. Başakşehir 10 14
10. Konyaspor 9 12
11. Rizespor 9 12
12. Malatyaspor 9 12
13. Hatayspor 7 12
14. Trabzonspor 10 12
15. Antalyaspor 10 10
16. Sivasspor 9 9
17. Erzurumspor 9 9
18. Kayserispor 9 8
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 9 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 11 23
2. Ankara Keçiörengücü 11 21
3. Samsunspor 11 20
4. Adana Demirspor 10 18
5. İstanbulspor 10 18
6. Tuzlaspor 10 18
7. Altay 9 16
8. Giresunspor 10 16
9. Bursaspor 11 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Bandırmaspor 11 11
14. Ümraniye 11 10
15. Menemen Belediyespor 9 9
16. Ankaraspor 10 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Tottenham 10 21
2. Liverpool 10 21
3. Chelsea 10 19
4. Leicester City 10 18
5. Southampton 10 17
6. Wolverhampton 10 17
7. Everton 10 16
8. M. United 9 16
9. Aston Villa 8 15
10. Man City 9 15
11. West Ham 9 14
12. Leeds United 10 14
13. Newcastle 10 14
14. Arsenal 10 13
15. Crystal Palace 10 13
16. Brighton 10 10
17. Fulham 10 7
18. West Bromwich 10 6
19. Burnley 9 5
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Atletico Madrid 9 23
3. Villarreal 11 20
4. Real Madrid 10 17
5. Sevilla 9 16
6. Cádiz 11 15
7. Barcelona 9 14
8. Granada 10 14
9. Athletic Bilbao 10 13
10. Elche 9 13
11. Getafe 10 13
12. Deportivo Alaves 11 13
13. Valencia 11 12
14. Real Betis 10 12
15. Osasuna 10 11
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Celta de Vigo 11 10
19. Levante 10 8
20. Huesca 11 7

Gelişmelerden Haberdar Olun

@