09.02.2017, 22:33 1487

Çamardılı Şehit Albay Süleyman Fethi Bey

Kendi kahramanlarını tanımayan milletler zamanla başka milletlerin kölesi haline gelirler. İflah olmaz bir aşağılık kompleksine yakalanarak kendilerini var eden değerleri yok sayıp yabancıların değerlerini kendilerine kıble edinirler. Bundan dolayı her türlü köksüzlüğe ve yozlaşmaya karşı bize bu toprakları kanları ve canları pahasına emanet bırakan kahramanlarımızı tanıtmak istiyorum. İşte bu kahramanlardan biriside Çamardılı şehit Albay Süleyman Fethi Bey’dir.
 
15 Mayıs 1919 günü İzmir'in Yunan ordusunca işgali sırasında Yunanların tüm zorlamalarına rağmen "Yaşasın Venizelos" diye bağırmayı reddetmesi üzerine süngü darbeleri ile şehit edilmiş bir Osmanlı subayıdır.  Yunan işgaline karşı ilk direnen ve bu uğurda can veren bir kahramandır.
 
Süleyman Fethi Bey 1877 yılında doğmuştur.1950’li yıllarda yol genişletme çalışmaları sırasında yıkılan Üsküdar’daki Salkımsöğüt Kadiri tekkesinin 19. yüzyıl sonlarındaki şeyhi olan Çamardılı Mehmed İzzî Efendi'nin oğludur.  
 
Küçük yaşta askerlik mesleğini seçen Süleyman Fethi Bey Harp okulundan 1896 yılında sınıfının onuncusu olarak mezun olmuş üç yıl sonra kurmay sınıfına ayrılmıştır. Hicaz bölgesinde görev yaparken isyancılarla mücadele etmiş nice çatışmalara girmiştir. Üstün başarılar gösterdiği bu görevinde yaralanmıştır. Daha sonrasında Harbiye Nezaretinde müşavir yardımcılığı görevine atanmıştır. 1914 yılında albay rütbesine terfi etmiştir. 1. Dünya savaşında üstün başarılarından dolayı çeşitli madalya ve nişanlar verilmiştir. Fakat bu esnada aldığı çeşitli yaralar yüzünden hastalanarak Almanya’ya tedaviye gönderilmiştir. Fethi Bey geri döndüğünde mütareke dönemi başlamıştır. Artık yeni görev yeri Dördüncü kolordunun İzmir askerlik şube başkanlığıdır.
 
15 Mayıs 1919 günü Yunan ordusu İzmir'i işgal etmeye başladığında bu tarihten evvel bu işgali önlemek için canla başla çalışan ve birçok girişimde bulunan Süleyman Fethi Bey eşinin gitme demesine aldırmayarak
”Ben askerim! İşime böyle bir günde gitmezsem başka ne zaman gideceğim?” diyerek bütün Türk subay ve askerlerinin toplandığı İzmir’in askerî merkezi Sarıkışla’ya gitti. Bu esnada kışlada bulunan 250 kişi önemli evrakları ve eşyaları topluyor işgalin gerektirdiği hazırlıkları yapıyorlardı. Yunan askerleri teslim çağrısı yaptıklarında Ali Nadir Paşa beyaz bayrağı alarak yanındakilerle Konak meydanına açılan kapıdan çıktı. Kışla içerisinde bulunan herkesin üzeri süngü ve dipçik darbeleri ile aranıp ve nice hakaretler edilerek yağmalandı. Bu esnada ağır hakaretler ederek Ali Nadir Paşa’nın şakağına silah dayadılar. Paşa bu hakaretler karşısında bir mukavemet göstermedi ve sustu. Paşanın hemen arkasında duran Fethi Bey bu hakaretlere zor dayanıyordu. Daha evvel işgal girişimine karşı durduğu için yerli Rumlar tarafından zaten hedef gösterilip mimlenmişti. Az bir zaman sonra işgal altındaki Sarıkışlada Kuran okurken saldırıya maruz kaldı. Bu esnada elinden düşen Kuran’ı bir Yunan subayı çiğnedi. Bunun üzerine Fethi Bey bu alçağın suratına şiddetli bir tokat attı. Bunun üzerine Yunanlılar tarafından omzundan süngülendi. Yarasından akan kana aldırmayarak tekrar Kuran’ı yerden alıp kaldırarak öpüp başına koydu. Bu esnada etrafını saran Yunan askerlerinin ikinci defa saldırısına uğradı. Ellerini havaya kaldır emrine karşılık  “Ben bir komutan ve albayım. Amirimden başkasından emir almam ve kendimi muayene ettiremem” cevabını verdi. Bunun üzerine yeniden süngü darbelerine maruz kaldı. Yunanlıların komutanı onun direnişi karşısında iyice hiddetleniyor ve çıkar kalpağını diye haykırıyordu. Tüm baskılara ve saldırılara karşı Süleyman Fethi Bey , “Ordumun ve milletimin şerefini temsil eden o kalpak, ancak başım boynumdan ayrıldıktan sonra çıkar’ diyordu. Bu cevaptan sonra üçüncü süngü darbesini alıyordu. Üniformanı çıkar dediklerinde  “Bu üniformayı bana padişahım verdi. Onu ancak onun emri çıkarttırır” dedi.
Bundan sonra yunan askerleri onun elbisesini parçalamaya çalıştılar ve belinden çıkan kayışı vurarak kafasını yara bere içinde bıraktılar. O direndikçe daha çok üstüne gidiyorlar ve  “Zito Venizelos” diye bağırmasını istiyorlardı. O tüm bunları reddettikçe yeni bir süngü darbesi daha alıyordu. Yunanlıların komutanı bunun üzerine“Öldürün” diye emir verdi. Yunan askerleri onu süngü ve dipçik darbeleri altında Kordon’a götürdüler.
 
Fethi Bey burada Pasaport mevkiine getirildi. Pasaport'taki rıhtım boyunca esir alınıp getirilmiş başka Türk subayları da tek sıra olarak yan yana dizilmişlerdi. Esirlerin başında Yunan askerleri bulunmaktaydı. Yunan savaş gemileri limandaydı. Ayrıca işgalden sevinç duyan yerli Rumlar alanı doldurmuş, bayram havası yaşıyorlar, yapıların damlarına, çatılarına çıkmış, balkonları, terasları doldurmuş halde sevinç çığlıkları atıyorlardı. Bir Yunan subayı, yanında bir Yunan askeriyle, tek sıra dizilmiş olan Türk subaylarından biri önünde duruyor, onlara kollarını yana kaldırtıp indirterek "Zito Venizelos!" yani "Yaşasın Venizelos!" diye bağırmalarını söylüyordu. Kollarını yana kaldırtıp indirtmek özellikle aşağılamak, küçük düşürmek içindi. Bu arada yapıların damlarındaki, çatılarındaki, evlerin balkonlarındaki Rumlar, alanı dolduranlar, alay ederek kahkahalar savuruyorlardı.
 
Fethi Bey burada da direnmeye devam ediyor ve tüm varlığıyla düşmana karşı duruyordu.  Sekizinci süngü yarasını aldığında “Allah’ım, sen Müslümanları bunlardan kurtar” deyip yere düştü. Bu olaya müdahale eden Amerikalı ve İtalyan subaylar bu cinayete engel oldular. Fethi Bey’i ve Sarıkışla’daki subay ve askerlerin bir kısmını Patris vapuruna, bir kısmını da Averof zırhlısına sevk ettiler. Bu arada subay ve askerlerimizin üzerlerine Yunanlılar tarafından ateş açıldı, bazı askerler şehit düştüler. Burada Süleyman Fethi Bey ile birlikte 20 kişi ağır yaralandı, 27 kişinin ise akıbetleri meçhul kaldı.
 
Süleyman Fethi Bey bağrını delik deşik eden yaralara rağmen hayattaydı. Eşi ve yakınları, İzmir'i işgal eden Yunan birliği komutanından, Süleyman Fethi Bey'i kendilerine vermelerini istediler. Ama Yunan komutanı, yaralı albayı vermedi. Fethi Bey'in yakın dostu Ali Şefik Bey, İzmir'deki Fransız Başkonsolosluğuna başvurdu. Fransız Başkonsolosu'nun yardım ve aracılığıyla Fethi Bey Yunanlar'ın elinden alınabildi ve Rum hastanesine yatırıldı. Haber alan arkadaşı Karşıyakalı Süreyya Bey (İplikçi) hastaneye koştu. Fethi Bey, arkadaşını görünce gözyaşları içinde haçı ve Yunan bayrağını göstererek “Ben bunların arasında mı öleceğim?” dedi. Süreyya Bey başhekimle konuşarak izin aldı ve Yunan bayrağı yerine Türk sancağını koyup haçı indirdi. Fethi Bey, bayrağı görünce gülümseyerek “Allah’ım, sana şükürler olsun” sözleriyle ruhunu teslim ettiğinde takvim 23 Mayıs 1919’u gösteriyordu.
 
Süleyman Fethi Bey'in cenazesi, dostu Ali Şefik Bey'in Küçük Fettan Sokağı'ndaki evine getirilmiş, ertesi günkü cenaze töreni İzmir'in Türk halkı için bir gövde gösterisi olmuştur. İzmir'deki Mevlevi tekkesinin mezarlığına gömülmüş, süngü yaralarıyla delik deşik olmuş albay üniforması da sonradan askeri müzeye verilmiştir
 
Süleyman Fethi Bey’in şahadetiyle ilgili babası Mehmet İzzi Efendinin İstanbul’da birkaç kerameti olmuştur. “ Son Osmanlı ulemalarından Îbnü’l-Emin Mahmûd Kemâl Bey, bir gün Süleyman Fethi Bey’in babası İzzî Efendi’nin yanında iken, Fethi Bey’in şehit olmasından evvel, ”Kemâl Bey evlâdım! Devlet ve milletin halâsı için, ben Fethi’yi feda edeyim, sen de nemiz varsa feda et.” diye açık keramet göstermiştir. O sırada Mahmut Kemal Bey’in evi Fransızlar tarafından işgal edilip kitapları ve eşyası yağmalanmıştı.
 
İzzi Efendi, Süleyman Fethi Bey’in şahadetinden bir gün evvel Kuleli Askerî Lisesi Müdürü İbrahim Bey, damatları Bahriye Kaymakamı Şükrü Bey ve Trabzon Mebusu Servet Bey ile otururken, bu üç güzide insanı hayrete düşürecek acı bir gülüşle,“Fethi’yi kaybediyoruz!” dedi. İbrahim Bey, bir gün evvel Süleyman Fethi Bey’in el yazısı ile kendilerine yolladığı mektubu gösterdi. İzzî Efendi, endişesini tekrar etti ve milletin beka ve selametine dua etti. Aradan çok geçmeden İstanbul gazeteleri, onun şahadet haberini yazdılar.
 
Albay Süleyman Fethi Bey aziz Türk milletinin sinesinde hiçbir zaman unutulmayacaktır. Milletin kendisine verdiği rütbeyi düşmana söktürmemek için süngüler önünde can veren bu aziz insana ne kadar minnet etsek azdır. Cenab-ı Rabbü'l-Âlemin bizleri Süleyman Fethi Bey ve tüm şehitlerimizin şefaatine nail eylesin.
 
Yorumlar (4)
Rumuz 3 yıl önce
Biz o Şerefe nail olan mubareğin akrabalarıyız Allah bizlerde o şadet şerbetini içmeyi nasip eylesin mekanı cennet sallAllahu veselleme komşu eylesin
tuba 3 yıl önce
tarihimizi ve geçmişimizi unutturmayan paylaşımlarınız için teşekkür ederiz MEHMET BAŞ kardeşim
Gürbüz Turgay 3 yıl önce
Mehmet Baş kardeşim,güzel yazın için teşekkür ederim.Konu ile ilgili bilgilendirici yazılarla birlikte Niğde Belediyesine dosya şeklinde ilettim.Balkan Savaşının don şehiti,Niğdeli Şöhret ananın tek oğlu Ethem Onbaşının acıklı hikayesini de yazarak Kırklarelinde anıtı olan Süleyman Fethi ile Ethem onbaşı için hiç olmazsa hatırlatıcı anıt veya görülen plaket yapılmasını teklif ettim.Cevap çıkmadı.Niğdedeki Çanakkale Şehitleri Anıtının yapılması rahmetli Murat Zeren'e şahşi müracaatlarım ve ikna edişimle oldu.Sizinle yeniden canlanır ,canlandırırız inşAllah.
.ÖĞRETMEN YAŞAR KOÇ 2 yıl önce
SAYIN MEHMET BEY SİZİ BORDA TANIMAKTAN ONUR DUYDUM KİTABINIZLA ZATIMA IŞIK SAÇTINIZ MİNNETTARIM SAYGILARIMLA...İZMİR EM.ÖĞRETMEN YAŞAR KOÇ
banner833
kapalı
banner832
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@