Niğde Gazetelerinde Tam Sayfa İlan... Konu Sizsiniz!

Bugün Niğde’nin bütün gazetelerinin arka sayfasının tamamı www.borhaber.net diye başlayan bir ilan vardı.

YORUM 11.07.2016, 22:46 01.08.2016, 00:49 nigdehaber
3277
Niğde Gazetelerinde Tam Sayfa İlan... Konu Sizsiniz!
banner830

Bugün Niğde’nin bütün gazetelerinin arka sayfasının tamamı www.borhaber.net diye başlayan Niğde Üniversitesi’nin “Kamuoyuna Duyuruilanları vardı.
 
Niğde Üniversitesi, gazetelere basın açıklaması olarak gönderse bile yayınlanabilecek duyuruyu, yüksek tutarlar ödeyerek gazetelere Borhaber.net aleyhine ağır ifadeler içeren ilan verdi.
 
Konu, Akkaya!...
Konu, Borhaber.net
Konu, Selim Gökel’in köşe yazının bir paragrafı…
 
Selim Gökel “Niğde’deki Kokunun Kaynağı ve Çözümü” başlıklı köşe yazısında  Niğde Üniversitesinden bir paragrafta bahsetmişti.
(Köşe Yazısının tamamı burada lütfen TIKLAYIN)

Niğde Üniversitesi'nin tepki gösterdiği paragraf aynen aşağıda 

 
Niğde Üniversitesi Akkaya’ya gelen flamingolar hariç hiçbir çalışma yapmıyor.   Geçmişte ele geçirdiğimiz rapor hariç hiçbir araştırma da  yok. O raporda da  “Bor tarım alanlarında yetişen ürünlerin ağır metal içerdiği” yazar. Bugün Üniversite değil sanki bir lise gibi davranıyor. Öğrenciler b.k kokusu içinde yaşıyorlar. Öğrencide, öğretmen de Haliç’te yaşayan simonlar! gibi kokuyu kanıksamışlar. Rektör bey, “Öğrenciler çok sıcakta dahi pencerelerini açamıyor” diye zamanın Bakan’ına söylenirken. Ayrı bir zamanda, Benim  öğrencileri ve öğrenci konseylerini bu konuda harekete geçirelim teklifime “ Öğrencilerin anneleri babaları  bize emanet etti, bu tür faaliyetlerde olamazlar” diye söyleyen de kendisi. Ama son aylarda çok farklı  konularda  kendi “A” takımının kız öğrencilerle faaliyetlerini!  de görmezden geliyor. Akkaya'dan çok Niğde Üniversitesi kokuyor... Takipçisi olacağız.


 
İlgili duyurunun direk tarafı, muhatabı  olmamıza rağmen Borhaber.net sitemize gönderilmedi. Üstelik duyuru “...Sitenizde yayınlanmıştır” ifadesi içeriyor,  ama her nedense biz hariç bütün gazetelere ilan olarak veriliyor. Başka gazeteci arkadaşlardan temin edip yayınlıyoruz.  Borhaber.net bir çok üniversitede olmayan özgür bir düşünceye, anlayışa ve tahammüle sahiptir. Yazı gönderilse aynen yayınlanırdı. Bilinsin ki gazetelerde ilan veya açıklama şeklinde yayınlanmasından da serzenişimiz yoktur.  İtirazımız, duyuruda geçen Borhaber.net'in  kurumsal kimliğine  zarar veren ağır ifadeler ve yapılan ötekileştirme,   Üniversite Yönetimine yakışmayan tarzdır. 
 
Niğde Üniversitesi Rektörlüğü Vekilleri Av. Gaye Nakiboğlu, Av. Derya Sırakaya Aktürk, Av. Yılmaz Sukuşu imzalı “Kamuoyu Duyurusu” aynen aşağıda…
 
Borhaber.net’in Kamuoyunda bilinen kurumsal kimliğine ağır ifadeler içeren ve  asla kabul etmediğimiz bu duyuruya içerikle ilgili Selim Gökel'in yanıtı da BURADA.


***

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ'NİN DUYURUSU DA AYNEN AŞAĞIDA


http://www.borhaber.net/ adresli internet sitesinde 28.06.2016 tarihinde yayınlanan “Niğde’deki Kokunun Kaynağı ve Çözümü” başlıklı haberde üniversitemiz tarafından Akkaya Barajı ile ilgili olarak hiçbir inceleme ve araştırma yapılmadığı ve üniversitenin sanki lise gibi davrandığı belirtilerek asılsız iddialar ve aşağılayıcı ithamlarda bulunularak Üniversitemizin kurumsal kimliği zedelenmiş ve tüzel kişilik hakları ihlal edilmiştir. Bu çerçevede; kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

28.06.2016 tarihinde yayınlanan “Niğde’deki Kokunun Kaynağı ve Çözümü” başlıklı haber web sitenizde yayınlanmıştır. Haberde, üniversitemiz tarafından Akkaya Barajına yönelik olarak hiçbir inceleme ve çalışma yapılmadığı ve üniversitenin sanki lise gibi davrandığı ifadeleri ile üniversitemiz manevi yönden yıpratılmaya çalışılmış, üniversitemizle ilgili tamamen gerçek ile ilgisi olmayan iddialar ileri sürülmüştür. Üniversitemiz hakkında lise gibi davranıyor şeklindeki ifadeler üniversitemizin tercih edilebilirliğini zedelemektedir. Üniversitemize yönelik olarak tamamen maksatlı, kamuoyunda Üniversite hakkında yanlış kanı oluşturacak şekilde yapılan haberin basın etiğiyle, dürüst ve ahlaklı basın anlayışıyla bağdaşmayacağı açıktır.

Akkaya barajının Üniversitemiz ile alakası sadece komşulukla sınırlı olup, yasal olarak göletin arıtılması ya da ıslah edilmesi hususlarında yetkisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Akkaya Barajı ile ilgili herhangi bir sorumluluğumuz olmamasına rağmen sorumluluğumuz varmış gibi ifade edilmesi bir akıl tutulmasından ibaret olup, kamuoyu önünde Üniversiteyi töhmet altında bırakmayı amaçlayan art niyetli bir yaklaşım tarzıdır. Üniversitemiz kendi atık sularını standartlara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde arıtarak deşarj etmektedir.

Üniversitemizle hiçbir bağı olmamasına rağmen üniversitemiz, Merkez Yerleşkemize komşu olan Akkaya Baraj Göleti’nin temizlenip kurtarılmasına katkı sağlamak için 2009 yılından itibaren etkin bir şekilde çalışmalar yürütmektedir. Yapmış olduğu çalıştaylar, projeler ve bilimsel çalışmalar ile yerel, ulusal ve uluslararası arenada gündeme gelmesine katkı sağlamıştır.

Üniversitemiz, Niğde Valiliği ve Niğde Belediyesi ile ortaklaşa 2010 ve 2013 yıllarında iki büyük çalıştay düzenleyerek Akkaya Barajı ve Havzasıyla ilgili problemleri ve çözüm önerilerini ortaya koymuştur.

“Akkaya Baraj Gölü ve Çevre Sorunları” konulu birinci Çalıştay’da; Akkaya Baraj Gölü’nden etkilenen tüm kesimlerin bir araya getirilmesi, kurumlar arası ortaklaşa yürütülebilecek çalışmaların belirlenmesi hedeflenmiştir. “Akkaya Baraj Gölü Tabiat Parkı Kurulması” konulu ikinci Çalıştay’da ise; son üç yıllık zaman diliminde gelişen olaylar ve projeler hakkında Akkaya Baraj Gölü’nden etkilenen tüm kesimlerin bir araya getirilerek kurumlar arası ortaklaşa belirlenen Tabiat Parkı Kuruluşu hakkında yürütülebilecek çalışmalar tespit edilmiş olup, yapılan çalışmalar yerel ve ulusal kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Niğde Üniversitesi tarafından yapılan Çalıştaylara; Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri IV. Bölge Müdürlüğü, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası, Niğde Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Niğde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Niğde İl Sağlık Müdürlüğü ve İç Anadolu Doğa Koruma Federasyonu temsilcileri Akkaya Baraj Gölü ve çevre sorunları hakkında kamusal, kurumsal ve sivil toplum açısından görüşlerini katılımcılarla ve kamuoyu ile paylaşmışlardır.

Yapılan iki çalıştaya ilave olarak ulusal ve uluslararası bilimsel arenada Akkaya Barajı ve Havzası problemlerini ortaya koymak ve çözüm önerileri getirmek amacıyla Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından 1 adet TÜBİTAK projesi, 1 adet Niğde Üniversitesi destekli Bilimsel Araştırma Projesi ve 2 adet Yüksek Lisans Tez Çalışması tamamlanmıştır. Ayrıca, 3 adet Niğde Üniversitesi destekli Bilimsel Araştırma Projesi ve 1 adet de yüksek lisans tez projesi yürütülmektedir. Bununla birlikte 3 adet uluslararası SCI kapsamındaki saygın dergide yayınlanmış bilimsel makale ile 1 adet uluslararası ve 3 adet de ulusal bildiri yapılarak problemler ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya konulmuş olup, konuyla ilgili akademik çalışmalar devam etmektedir.

Ayrıca, Üniversitemiz tarafından “Akkaya Baraj Gölünde Meydana Gelen Koku Sorunlarına İlişkin Teknik Değerlendirmeler” konulu bir rapor hazırlanarak, bilimsel çözüm yöntemleri 2011 yılında Niğde Valiliği’ne sunulmuştur.

Üniversitemizin konuya ilişkin yapmış olduğu bu çok önemli çalışmaların yok sayılması ne yazık ki bazı basın organlarının bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayı bir marifet zannetmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu basın organları bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayı bir marifet olarak görmekle de kalmayıp, kamuoyunu kasıtlı olarak Üniversiteye karşı kışkırtmaya ve Üniversiteyi yıpratmaya çalışmaktadır.

Ayrıca, haberi kaleme alan şahıs tarafından Üniversitemiz Rektöründen öğrencilerin ve öğrenci konseyinin bu konuda harekete geçirilmesinin talep edildiği, Üniversitemiz Rektörünce de bunun kabul edilmediği açıkça itiraf edilmiştir. Üniversitemizden öğrencilerin harekete geçirilerek bu tür olaylarda kullanılmasının istenmesi abesle iştigal olup, haberde de ifade edildiği gibi Üniversitemizce hiçbir zaman bu tür manipülasyonlar kabul görmemiştir.

Üniversitemiz için birinci derecede önemli olan üniversitemizin ve şehrimizin huzurlu kalmasıdır. Bize emanet olan öğrencilerimizin kullanılmasına, mağdur edilmesine ve yıpratılmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla izin verilmeyecektir. Bu ve benzeri konularda öğrencilerimizi her türlü olumsuzluğa karşı koruma ve kollama işlemi yasal çerçevede yapılmış ve yapılmaya devam edilecektir.

Sonuç olarak; Üniversitemiz kendi atık sularını standartlara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde arıtarak deşarj etmesine ve Akkaya barajı ile herhangi bir bağı olmayıp yasal olarak göletin arıtılması ya da ıslah edilmesi hususunda herhangi bir yetkisi ve sorumluluğu bulunmamasına, bu ve benzeri konularda sosyal sorumluluğunu fazlasıyla yerine getirmekte olmasına rağmen bu haber ile kurumumuza iftira atılmakta ve tüzel kişiliğine zarar verilmektedir. Üstelik tam da Üniversite Sınavına giriş ve tercih sürecinin başladığı bir dönemde böyle bir iftira ve suçlama tavrı sadece Üniversiteyi değil, aynı zamanda huzur ve barış şehri olan Niğde’mize de telafisi mümkün olmayacak zararlar vermektedir. İddia sahiplerinin kamuoyu önünde ve toplum vicdanında Üniversiteyi hedef gösterici nitelikteki iddialarını ispatlaması gerekmekte olup, iddiaların ispatlanamaması halinde Üniversitemizin her türlü  hukuki ve cezai haklarının saklı olduğunu da belirtmek isteriz.
 
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. 30/06/2016
Niğde Üniversitesi Rektörlüğü Vekilleri
Av. Gaye NAKİBOĞLU- Av. Derya Sırakaya AKTÜRK- Av. Yılmaz SUKUŞUBORHABER.NET SİTE YÖNETİMİ
Yorumlar (10)
Ali cok zor 5 yıl önce
Amerikada bir universitede bir kiz ogrenciyi kötü emellerine alet edip sonra olayi kapatan hocalar varmis. Ne mutlu bize nigdemizde boyle olaylar hic olmuyor. .
Edep ya Hu 5 yıl önce
sayın Rektörün hiç bir şeye tahammülü yok.Ama onunda süresi doluyor.İnsanda bu kadar ene olması enaniyetine tutsak olması anti demokratik olması kabul edilebilir bir şey değil.Rektörün emeklilik hayatını çok merak ediyoruz.
nigdeli 5 yıl önce
bor haber yine farkını ortaya koymuş ve yine gazetecilik dersi vermiş. var mı başka bunu yapabilen basın kuruluşu nigdede.
cihan sadıklı 5 yıl önce
tam bir basitlik bu ilan üniversiteye ve yönetimine yakıştıramadım.
yakup 5 yıl önce
hocanın son yılı selim üniversiteye iyi kulak kabartmamışsın, özellikle inşaat bölümünü dinle sözünü ettiğin a takımı olayına rahmet okutan konular var saygılar tebrik ederim.
SİMAY 5 yıl önce
AKKAYA VE KIZILCA DERESİNİN ÇÖZÜMÜNE UZUN SÜRECEK. BARİ ÜNİVERSİTENİN YENİ AÇILACAK FAKÜLTELERİ NİĞDE EVLERİNİN ÜZERİNE TAŞINSIN.
eğitimci 5 yıl önce
reklamın kötüsü olmaz ama yakışıksız bir uygulama. borhabere akkaya konusunda yardımcı olması gereken bir kurum köstek oluyor niğde üniversitesi zihniyeti budur. çok şükür az kaldı biraz daha sabır
Musluman ünüversiteli 5 yıl önce
Çok şükür camimiz yapıldi ünüversitemize.filamingo fani
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Son Yorumlar
Dogru söylüyorsun millet bunlara pirim vermiyor. Çalarsan çarparsan hortumlarsan pirim veriyor millet.
Vekil en azından çalmıyor carpmiyor hortumlamiyor. Haram kapısı aramıyor.
Yazında tatilciler vardı araba sayısı bundan daha fazlaydı.
Çok doğru bir tespit.
esnaf kaldımıki yanında olacan
21°
açık
banner696
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 19 Eylül 2021
İmsak 04:54
Güneş 06:16
Öğle 12:42
İkindi 16:12
Akşam 18:57
Yatsı 20:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Rizespor 5 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 4 10
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Kocaelispor 5 7
9. Boluspor 4 6
10. Samsunspor 4 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Liverpool 5 13
2. Man City 5 10
3. M. United 4 10
4. Chelsea 4 10
5. Everton 5 10
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 4 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 5 11
2. Real Madrid 4 10
3. Valencia 4 10
4. Athletic Bilbao 5 9
5. Real Sociedad 4 9
6. Osasuna 5 8
7. Sevilla 3 7
8. Rayo Vallecano 5 7
9. Barcelona 3 7
10. Mallorca 4 7
11. Elche 5 6
12. Real Betis 4 5
13. Cádiz 5 5
14. Levante 5 4
15. Villarreal 3 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@