İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nizamettin Bilhan 20 Haziran 2012 tarih ve 28323 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yem Bitkileri Desteği Tebliği (Tebliğ No: 2012/48)’ ne göre 2012 yılında en az  10 dekar alanda yem bitkisi ekilişi yaparak yem bitkileri ekilişleri desteklemesinden yararlanmak isteyen çiftçilerin 30 Ekim 2012 tarihine kadar ÇKS’ne kayıtlı oldukları  yerdeki İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiğini söyledi..

 

İl Müdürü Bilhan Konu ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada çok yıllık yem bitkilerinden yonca, korunga, yapay çayır mera ile tek yıllık yem bitkilerinden fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, silaj olarak ise mısır silajı ve yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajların destekleme ödemesi kapsamında yer aldığını belirterek çiftçilerin 30 ekim 2012 mesai bitimine kadar Çiftçi Kayıt Formu(ÇKS) ve Yem Bitkileri Desteklemesi Müracaat Formu ile birlikte ÇKS’ne kayıtlı oldukları  yerdeki İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine müracaat etmelerini istedi.

 

Bilhan; 2012/48 Tebliğ kapsamında belirtilen süre içinde , istenen belgelerle başvuru yapmayan  ve ÇKS’de özlük, ürün ve arazi bilgileri kayıtlı olmayan,ÇKS’de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde destek alımına müracaat eden, Yem bitkisi ekilişlerini daneye bırakan,Kapama meyve bahçeleri ve ağaçlandırma yapılmış alanlarda ara tarım olarak yem bitkisi yetiştiren, Bölgenin ve ilin ekolojik şartlarına, ekim tekniklerine ve normlarına uygun olarak yem bitkisi ekilişi yapmayan, Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz eden, Özel mülkiyet statüsünde olup da tapu kayıtlarında doğal vasfı çayır ve otlakiye olan parseller üzerinde ekiliş yapan, Doğal afetler sonucu verilen desteklemelerden yararlanan üreticiler ile 25/02/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine tabi alanlarda ekiliş yapan üreticilerin bu desteklemeden yararlanamayacaklarını ifade etti.