Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) 2022 - 2023 Bahar Yarıyılının uzaktan eğitim yoluyla yürütüleceğini duyurdu.

NÖHÜ resmi duyurusunda, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilimizi etkileyen depremden dolayı oluşan olağanüstü durum nedeniyle Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) açıkladığı 17 Şubat 2023 tarihli kararlar doğrultusunda, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesine karar verilmiştir.

Rektör Uslu, Mısır’da Üniversite Tanıtım Fuarına Katıldı Rektör Uslu, Mısır’da Üniversite Tanıtım Fuarına Katıldı

Bu kapsamda Üniversite Senatosu, eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin aşağıdaki kararları almıştır: Üniversitede 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders başlangıç tarihi 27 Şubat 2023 olarak belirlenmiş olup ders kayıtları 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılabilecektir. Üniversitedeki tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim öğretim faaliyetleri (3. maddede yer verilenler hariç) uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Üniversite Tıp Fakültesi 4, 5, 6’ncı sınıflarındaki uygulamalı dersler ile Eğitim, İslami İlimler ve Spor Bilimleri fakültelerindeki öğretmenlik uygulaması dersleri yerinde yüz yüze yapılacak olup ilgili akademik birimlerin bunlar dışındaki tüm dersleri uzaktan öğretim usulüyle gerçekleştirilecektir. Üniversite Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezindeki (TÖMER) tüm öğretim faaliyetleri ile hazırlık sınıflarındaki dersler yüz yüze yapılacaktır. Uygulaması olan derslerin uygulamaları yapılabiliyorsa uzaktan yürütülecek, yapılamıyorsa bu uygulamalı öğretim faaliyetleri nisan ayı sonrasına bırakılacaktır. Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış olan ön lisans ve lisans programı öğrencileri, kayıtlı oldukları programın ders planlarında yer alan zorunlu stajlarını ilgili işyerlerinde yüz yüze yerine getirilecektir. Uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacak derslere depremden etkilenen öğrencilerin erişimlerinin her zaman senkronize olarak mümkün olmaması ve öğrencilerin ders materyal ve videolarına sonradan erişim sağlayabilme olanağı nedeniyle öğrenciler için derslere devam şartı aranmayacaktır. 2023 yılı nisan ayı başında uzaktan öğretim yöntemi yeniden değerlendirilerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı da dikkate alınarak hibrit öğretim usulleri ya da yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceğine karar verilecektir.

Editör: TE Bilişim