29’uncu kitabım TÜRKLERİN MÜHRÜ
Kamer yayınlarından çıktı.
Bütün kitapçılarda.
İyi günler, iyi çalışmalar.
Sevgi ve dostlukla.
 
Nurullah AYDIN (eski hakim-savcı-hukukçu-yazar-akademisyen)
 
 
ARKA KAPAK metni
 
Türklerin mührü; bulunduğu her yerde vardır.
Türk tarihi; kültür-ülkü-bağımsızlık ve var olma tarihidir.
Bağımsızlık; Türk Milleti’nin ve Türk Devlet anlayışının temelidir.
Türk Devleti’nin tarih sahnesine çıkışı; yiğitlik, kahramanlık ve feragate dayanır.
 
Türkler tarih boyunca; yabancı soydan halklar üzerinde ince egemen bir tabaka teşkil etmekle beraber onları yok etme gibi insanlık dışı yollara sapmamış, başka kültürlere, ırklara ve dinlere saygı duymuştur. Yabancı halkların Türklüğü benimsemelerinde, baskı şiddet zorbalık olmamıştır. Asimilasyon Türk devlet geleneğinde yoktur. 
 
Türk; yukarıda gök çökse, aşağıda yer delinse devlet ve yasasını bozdurmama azminde olan, dürüst ve adil, edepli, ahde vefalı, alçakgönüllü, aile bağı kuvvetli, pratik düşünceli ve yüksek kavrayışlı, saf ve temiz yürekli, asil, yardımsever, misafirperver, nazik, samimi, içtendir.
 
Türk; cesur, namuslu, vatanına bağlı, ölen ama mağlup edilemeyen, düşman karşısında kasırga yıldırım, dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yeli, berrak bir göldür.  
 
Türkler; vekarlı, kanaatkar, sabırlı, zorluklara katlanan, amacı hedefi olan, şecaat, cesaret ve fazilet sahibi yiğitlerdir.
Türkler; yönetilen değil yönetendir.
Türkler; akıl, bilim ve sanat odaklı düşünce, inanç ve yaşam anlayışına sahiptir.
Türklerin kuvvetli yanı feraseti ve mertliği, zayıf tarafı saflığı ve iyiniyetliliğidir.
 
Türklük; kültürel bir kimliktir. Türklük bir hissetmedir.
 
Türk Milleti; ortak milli ve manevi değerlere, ortak ideallere sahip bir millettir.
Türk Milleti; erdemli, ahlaklı, kahraman bir millettir.
Türk Milleti; insanlık ailesinin köklü şerefli bir üyesidir.
Türk Milleti; etnik kimliklerle, dinlerle ve mezheplerle ayrıştırılamaz
Türk Devleti; kucaklayıcı, birleştirici, ötekileştirmeyen bir devlettir.
Barış, adalet, huzur ve güven; Türk’ün egemen olduğu her yerde var olan temel bir gerçekliktir.
 
Ayyıldızlı bayrak altında yaşayan vatandaşlık bağı olan Türk Milleti’nin mensubudur.
 
Bağımsızlığı, Türk kimliğini, Türk dilini, Türk kültürünü, Türk medeniyetini korumak, geliştirmek, ilerletmek, kendini Türk Milleti’nin asli unsuru gören her insanın temel görevidir.
 
Kim olduğunu bil ki yok edilmeyesin, güçlü kuvvetli olasın.