16 AYDA GIDA İTHALATINA  12 MİLYAR DOLAR GİTTİ

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda tarım kesiminin sorunlarıyla ilgili geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Çitçi ve köylülerin yaşadıkları mağduriyetten IPARD’a, gıda ürünlerinin ithalatından mazot ve gübrede dışa bağımlılığa, tarım alanlarının ranta kurban edilmesinden GDO’lu ürünlere kadar pek çok konuya değinen Gürer, “Tarımın partisi olmaz, AKP’nin politik yaklaşımları ülkede tarımı içinden bu hale getirdi” dedi. 

Ömer Fethi Gürer, “Ülkede artık tarım bitti, çiftçi mağdur, köyler boşaldı. Ülkenin çiftçisinin yaşadığını hepiniz fark ediyorsunuz, buraya geliyorsunuz rakamlarla gerçek ötesi anlatımlarla kendinizi savunmaya çalışıyorsunuz” dedi. 

İTHALATA 12 MİLYAR DOLAR GİTTİ

Son 16 ayda, Türkiye’nin gıda ürünleri ithalatına 12 milyar dolardan fazla para harcadığını, bizzat Gümrük ve Ticaret Bakanının açıkladığını anımsatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ 2015 yılı rakamlarına göre ithalatımız 202 milyon dolar, ihracatımız 102 milyon dolarken ithal tohum almak zorunda kalıyoruz. Bu kadar üniversitemiz var, bu kadar kuruluşumuz var, tohumda dışa bağımlılığımızı artırdınız. Biz dünyadaki 7 ülkeden biriydik kendine yeten, artık dışa bağımlı bir tarım politikası içindeyiz” diye konuştu. 

YANLIŞ TARIM POLİTİKASI

Fasulye ithalatının yapıldığı dönemin, Türkiye’de bu ürün için ekim yapılan döneme denk geldiğini kaydeden Gürer, bunun üreticiye ‘sen fasulye ekme’ manasını taşıdığını belirten Ömer Fethi Gürer, doğal olarak üretici ekim yapmadığı için dışa bağımlı hale gelindiğini ifade etti. Ömer Fethi Gürer, “Fasulyeyi ne zaman ithal ediyoruz? Tüccarın eline geçtikten sonra. Depoda fasulye var, devlet olun, onların uygun fiyatla satışını sağlayın. Bugün ülkede üretici ürettiği ürünü değerine satamıyor, tüketici pahalı ürün alıyor. Bunun tek nedeni var: Doğru bir tarım politikası uygulamıyorsunuz. Üretici ile tüketici arasındaki aracıları niye düzene sokmuyorsunuz? Bugün gidin bakın raftaki ürünlerin fiyatına, yüzde 23 artmış, bütün ürünlerin ortalaması. Tarımı bu hâle getirmeye hangimizin hakkı var?” diye sordu. 

IPARD'DA ADALETSİZLİK YAPILDI

Mazotta sürekli konuşulmasına rağmen indirim yapılmadığını, tohum ve gübrede dışa bağımlılığın arttığını söyleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımda Avrupa Birliği Hibe projesi olarak IPARD’da 42 il olmasına rağmen, bir tarım kenti olan Niğde’nin bu projeye dahil edilmemesini eleştirdi. Gürer, “Niğde IPARD'da yok, Konya var. Niye var? Arkasında dayısı olan yer var. Böyle bir ayrım olur mu?” dedi. 

TARIMLA İLGİLİ DÜZENLEME ŞART

Tarımla ilgili yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyleyen Ömer Fethi Gürer, Niğde’deki Patates Araştırma Enstitüsü’nde başarılı işler yapılmasına rağmen, burada iş yapacak insanların önünün kesildiğini, alanlarında yetersiz insanların makam ve mevki sahibi yapıldığını, bu durumun tarımın sorunlarının çözülmesine yerine yeni sorunların oluşmasına neden olduğunu kaydetti. 

NE İŞİN VAR SUDAN’DA…

KİT Komisyonunda TİGEM'e, Et ve Süt Kurumuna, Toprak Mahsulleri Ofisine bakıp değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bugün TİGEM Türkiye'de kendi arazilerini işleyemiyor, onları kiraya veriyor, onlar da ürün yetiştiremiyor, verim düşük; hayvancılık yapıyor, buzağı ölümlerini artırıyor, sonra kalkıyor Sudan'da çiftçilik yapmaya gidiyor. Sayın Bakan da gelip bunu "Sudan'da çiftçilik yapsak ne olur?" diyor. İyi güzel de Sudan'da aldığı tarım arazilerini kim işleyecek? Sudanlı işçiler, Sudanlı müteşebbisler. Ürün kime gelecek? Türkiye'ye. Domates gelecek, ona benzer diğer ürünler oradan gelecek. Niye kendi topraklarımızda yapmıyoruz? Mera alanlarımızı mahvettik, madenlerin hâkimiyetine verdik. Gidin bakın bir yığın mera alanının kullanım olanakları kalmamış durumda. Ondan sonra ikide bir oralara düzenleme yapıyoruz” diye konuştu. 

TARIM ARAZİLERİ RANTA KURBAN GİDİYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım arazilerine kat kat binalar dikilerek ranta kurban edildiğini ifade ederek, pancar bitkisinin Türkiye için stratejik bir ürün olmasına rağmen mısır şurubu ve GDO’lu ürünlerin ülkeye sokulması nedeniyle kanserin ülkemize getirildiğini belirtti. Ömer Fethi Gürer, şeker fabrikalarının çalıştırılmaz hale getirildiğini Bor Şeker Fabrikası’nda kadro bekleyen işçilere de bir türlü kadro verilmediğini ifade etti. 

PLAN MI PİLAV Mİ DİYE ÜLKENİN CANINA OKUDULAR

Gürer, Meclis Genel Kurul’daki konuşmasında, “Adalet Kalkınma Partisinin tarıma bakışı, politik olarak yaklaşımı ve uygulamaları kabul edilebilir değil. Bu anlamda, tarımla ilgili mutlaka ve mutlaka planlamaya geçmek de gerek var. "Plan mı, pilav mı?" diye bu ülkenin canını okuduk. Plan olmadan bu iş olmuyor arkadaşlar. Doğru planlayacağız. Hangi ilde ne zaman hangi ürün yetişecek? Bu ürün burada yetişiyorsa, öbür tarafta azınlıksa orada o ürün yetişmesin. Her bölgenin ürünü nerede yetişecekse bunun kararı verilsin ve fiyatı da bir yıl önceden belli olsun. Üretici, ürettiği üründen ne kazanacak, ne kaybedecek bunu bilsin. Ürününü satabilsin” diye konuştu.

Editör: TE Bilişim