Tümsiad Niğde Şubesi Başkanı Celal Kaya Ahilik Haftası dolayısı ile kutlama mesajı yayınladı.
 
Celal Kaya mesajında şöyle dedi.
 
Ahilik dış çerçevesiyle bakıldığında bir meslek örgütlenmesidir. Kendiside bir debbağ olan Ahi EVRAN ; esnaf ve sanatkarları cömertlik, ahlak, yardımseverlik ve misafirperverlik etrafında teşkilatlandırmış ve zamanla 32 meslek teşkilatının piri olarak kabul edilmiştir. Ruh terbiyelerini Ahi zaviyelerinde alan Ahiler, meslek kurallarına da sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır. Özellikle 13. yy’da tebarüz eden Ahilik, yalnızca Osmanlı Devletinin kuruluşuna katkıda bulunmakla kalmamış ileriki dönemlerde de faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Anadolu’da çok hızlı bir şekilde yayılan Ahilik, kurulan esnaf teşkilatıyla iktisadi hayata yön veriyordu. Mal ve kalite kontrolü, fiyat tespiti, esnafın devletle olan ilişkisi teşkilat aracılığıyla yapılıyordu. Mesleklerine göre yarılan esnaflar, bir alt birim olarak teşkilatın nizamnamesini yürütüyordu. Bu anlamda sıkı bir şekilde denetlenen iş kolları halkın yararına, kaliteli ve ucuz mal imal etmekte, aksi davranan esnaf kurum tarafından cezalandırılmakta idi. Halk arasında kullanılan “Pabucu dama atılmak” deyimi ticarette hile yapan kişiye verilen ceza olarak kayıtlara geçmiştir. Meslek sahibi olmak, Ahiliğe girmek için ön şart olarak sunuluyordu.
 
Esnaf ve sanatkârlıkta takip edilecek yol olarak tarihte önemli bir yer tutan ahiliğin temelinde dürüstlük vardır. Ahi zaviyelerine devam eden okudukları fütüvvetnamelerdeki öğüt ve tavsiyeler arasında helalinden kazanmak başta gelir. Ahiliğin ayırıcı ve belirgin özelliği olarak, helal kazanç elde etmek için çalışıp çabalayan hatta iş ortamından uzaklaştığında da, evde, sokakta hatta yatarken dahi kazancını helal yoldan kazanmayı düşünen bir kişi olması gerektiğine dikkat çekilmesidir.
 
İbn-i Battuta’nın verdiği bilgilere göre Ahiler, Seyyahın gezip not ettiği başlıca şu yerleşim birimlerinde bulunuyorlardı: Antalya, Burdur, Milas, Denizli, Konya, Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Tire, Manisa, Balıkesir, Bolu, Kastamonu, Sinop.
 
Niğde’mizin de bu yerleşim yerleri arasında bulunması dikkat edilmesi gereken bir husustur. Niğde esnaf ve sanatkârlarının, sanayicinin daha geniş tabir ile Tüm Sanayici ve İşadamlarının Ahilik kültürü ile yetiştiği unutulmamalı ve Niğde iş adamlarının bu kültürü yaşatıp ilimizi daha ileriye daha gelişmiş hale getirmek için el birliği ile daha çok çalışmaya ihtiyacı vardır. Niğde’mizin daha gelişmiş hale gelmesi temennisi ile Tüm Niğdeli iş adamlarımızın helal ve bol kazanç sağlaması temennisi ile Ahilik haftasını kutlarım.